Rozhovory

Věra Terzijská: Kůže vám prozradí všechno

Publikováno: 13. 4. 2023
Autor: Lucie Burdová
Foto: archiv Věry Terzijské
logo Sdílet článek

Pokud někde přijde řeč na téma estetické dermatologie nebo třeba pleťové terapie, často je zmíněno jméno Věry Terzijské. Protože jestli někdo patří ke špičkám v tomto oboru, je to právě ona.

Čím vás oslovila dermatovenerologie? Proč jste se na medicíně rozhodla právě pro ni?
Už od osmi let jsem byla rozhodnutá, že budu lékařka, o tom nebylo pochyb. Během studií jsem praktikovala na gynekologii – porodnictví se mi tehdy velmi líbilo. Brzy jsem ale zjistila, jak moc fyzicky i psychicky je toto odvětví náročné. Věděla jsem, že jednou chci mít svoji vlastní rodinu, a neuměla si představit, jak bych s ní tuto práci skloubila. Proto jsem se začala poohlížet po nějakém „menším“ oboru. Dermatologie se mi zalíbila, protože na kůži vidíte všechno: jak se onemocnění vyvíjí, jak reaguje na léčbu, jak se hojí, mnoho kožních chorob souvisí s interními problémy, navíc se na kůži dá nahlížet i z kosmetického hlediska.

Takže dermatologie zas tak malým oborem není…
Malý v této souvislosti říkám v uvozovkách. Je to obor, který se vlastně týká největšího orgánu těla, a kromě už zmíněného zahrnuje i venerologii, tedy oblast pohlavních chorob, nebo flebologii (žilní onemocnění), součástí je i „malá“ chirurgie, například odstraňování mateřských znamének, nádorů, degenerativních projevů. Samozřejmě i u dermatologie, podobně jako u řady jiných oborů, dochází k překryvu – nejvíce s plastickou chirurgií.

Od kožní dermatologie tedy byl jen krůček k dermatologii korektivní?
Ke korektivní dermatologii jsem se dostala tak trochu jako slepý k houslím. Bavila mě, už když jsem pracovala na klinice na Bulovce. Později, v rámci své soukromé praxe, jsem jako jedna z prvních v Česku začala aplikovat botulotoxin na mimické vrásky. Mimochodem, v této oblasti botulotoxin dodnes nebyl překonán, později k němu přibyly výplně a další techniky. Díky tomu jsem se začala čím dál více věnovat korektivní a estetické dermatologii.

Myslíte, že v budoucnu budou lidé chodit na výkony estetické dermatologie běžně, podobně jako třeba na dentální hygienu?
Ono se to už téměř děje. Zatímco před ještě asi deseti lety byly výkony estetické dermatologie tabu, dnes už jsou vnímány bez předsudků, ženy se o nich nebojí mezi sebou mluvit, dokonce si navzájem doporučují lékaře. Domnívám se, že lidé budou tato ošetření časem pokládat za naprosto běžná, stírat se podle mě začnou i rozdíly mezi velkými a malými městy. Je to jen otázka času. Jistě tu ale zůstane určitá skupina lidí, která tyto výkony vyhledávat nebude.

Přicházejí k vám častěji lidé, kteří jsou rozhodnuti pro určitý výkon a nenechají si ho rozmluvit, nebo spíše ti, co si nechají poradit, případně zohlední vaše doporučení?
S tím se potýkám dnes a denně. Klienti často přicházejí s představou určitého zásahu, který pro ně ale nemusí být zcela vhodný. Pak je na vás, jak dobrý jste psycholog, zda se vám podaří jim vysvětlit a přesvědčit je, že jim může pomoci spíše jiný výkon. Prakticky od chvíle, kdy dotyčný otevře dveře, si všímám, jak vypadá, mluví, jakou má mimiku, a v tu chvíli už přesně vím, jaký plán výkonů mu nabídnu. Konečné rozhodnutí je ale samozřejmě na něm. Obecně jsem pro přirozenost, nechci z klienta dělat jiného člověka. Proto také říkám, že bez psychologie a estetického cítění se tato práce dělat nedá.

Jaké jsou nejčastější důvody, pro které vás klienti vyhledávají?
V první řadě chtějí vypadat dobře, ať už kvůli sobě, někomu blízkému, nebo třeba kvůli práci. Právě zaměstnání hraje docela důležitou roli u klientů-mužů. Jsou součástí mladého kolektivu, ve kterém si začnou připadat starší, a proto se chtějí nechat omladit.

Je dána věková hranice pro určité typy výkonů?
Není to tak, že by byl stanovený nějaký nejnižší nebo naopak nejvyšší možný věk. Z vlastní zkušenosti ale mohu říci, že naše služby vyhledávají čím dál mladší, a zároveň i čím dál starší klientky. Pokud narážíte na antiaging výkony u mladých dívek, pak vždy záleží na stavu kůže. Ráda v této souvislosti uvádím dva příklady. Přijde-li devatenáctiletá slečna s tím, že chce zvětšit rty kvůli asymetrii, kdy je například horní ret malý, je to naprosto v pořádku a my jí rádi vyhovíme. Přijde-li ale stejně mladá dívka s krásně tvarovanými rty a chce je zvětšit, výkon jí většinou rozmlouvám – je škoda, abychom narušili přirozený vzhled. A tady opět přichází ke slovu psychologie. Samozřejmě, pokud na výkonu i přes mou intervenci trvá, udělám ho, ale opět se snažím, aby vypadala co možná nejvíce přirozeně. Problém poslední doby je, že dívky obrovské rty vídají na sociálních sítích a chtějí je mít také.

Korektivní dermatologie je oborem velmi dynamickým, jakým směrem se může dále ubírat?
Máte pravdu, jde skutečně rychle dopředu, což je zřejmě dáno i tím, že je finančně zajímavá. Vyvíjejí se nové přístroje, nové lasery, a já ten vývoj stále sleduji, abychom nejnovější technologie mohli nabídnout i našim klientům. Na klinice například máme jeden z nejlepších laserových přístrojů na světě, podobně i kvalitní radiofrekvenci a celou řadu dalších přístrojů. Díky nim můžeme poskytovat služby, které nelze realizovat chirurgicky, ani žádnou jinou cestou. Nové technologie se obecně vyvíjejí tak, aby byly co možná nejméně invazivní – ženy nechtějí po zákrocích zůstávat celý týden doma. Mimoto je patrný příklon k přirozenému vzhledu.

Když se vrátíme zpět k vašim začátkům, jak těžké bylo vybudovat soukromou praxi?
Sama sebe považuji za workoholika, takže mně to zase tak těžké nepřipadalo. Začala jsem postupně: nejprve s dermatologií a malou kožní chirurgií v rámci soukromé ambulance, později se přidaly výkony korektivní dermatologie, a po letech jsem vybudovala kliniku, kde jsem se soustředila zejména na antiaging, kožní chirurgii a estetickou medicínu. Jsem podnikavá, baví mě vymýšlet a realizovat nové projekty nejen v oblasti medicíny, posouvat se stále dál. V době, kdy jsem měla svoji kliniku ve Slovanském domě, jsem v práci trávila běžně deset, dvanáct hodin denně. Na práci, kterou jsem tam musela dělat sama, máme dnes v RP Clinic k dispozici management, ode mne se očekává zejména práce s klienty. Navíc máme tým mladých lékařů s požadovanou atestací, mnou vyškolených, takže jejich práci plně důvěřuji.

Věnujete se ale ještě dalším aktivitám…
Máte pravdu, jezdím na mezinárodní kongresy, často přednáším a školím lékaře. Někteří kolegové se diví, proč si dobrovolně vychovávám konkurenci. Za mě je to v pořádku, je důležité připravit lékaře co možná nejlépe na praxi, aby svou práci odváděli ve vysoké kvalitě. Jsem toho názoru, že konkurence je zdravá a je zapotřebí. Mimoto se hodně věnuji publikační činnosti a přednáším i méně oblíbená témata, která nechce nikdo zpracovávat, ale jsou velmi důležitá – komplikace výplní, botulotoxinů apod. A moc mě baví psát do odborných i společenských časopisů a dělat osvětu našemu oboru. Je totiž nezastupitelný.

CV BOX
MUDr. Věra Terzijská je spolumajitelkou kliniky RP Clinic.
Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK, atestace získala z dermatovenerologie a korektivní dermatologie. Pracovala na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Bulovka, v roce 1994 otevřela soukromou ambulanci, o dvacet let později kliniku korektivní a estetické dermatologie Veramedica ve Slovanském domě. Spolumajitelkou RP Clinic se stala v roce 2020.
Kromě práce s klienty se dlouhodobě věnuje odborné publikační činnosti a vzdělávání lékařů ve svém oboru. Pořádá a vede odborná školení, zaměřená na techniky korektivní dermatologie a kožní regenerace. Sama absolvovala řadu stáží, pravidelně se účastní mezinárodních kongresů (IMCAS, EADW, WDC). Je členkou České dermatovenerologické společnosti a také Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP.
Spolupracuje s Nadací Krása pomoci, založenou Taťánou Kuchařovou. Za korektivní dermatologii se umístila v žebříčku 50 nejlepších lékařů časopisu Forbes.
Žije v Praze.

Mohlo by vás zajímat

Více článků