Zdraví

Prevence a léčba vbočeného palce

Publikováno: 6. 10. 2021
Autor: Redakce
Foto: Foto Shutterstock.com a Canadian Medical
logo Sdílet článek

Klinika Canadian Medical, Praha 5 – Waltrovka poskytuje prémiovou péči v oblasti jednodenní chirurgie. Jedním z problémů, se kterými pacienti kliniku navštěvují, je deformita nohy označovaná jako vbočený palec (hallux valgus). Na otázky s ní spojené odpovídá ortoped a podiatr doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Co je to vlastně vbočený palec?

Jedná se o deformitu přednoží, kdy se palec odchýlí od své osy a přiblíží se tak k druhému prstu nohy. Vnímání správné pozice palce je u lidí odlišné, nicméně přesněji lze tuto vadu definovat jako odchýlení palce od osy nohy o více než 15 stupňů. Na vnitřní straně, v místě základního kloubu palce, často vzniká bolestivý otlak na kůži a dochází i k rotaci palce. Důležité je si uvědomit, že se obtíže netýkají pouze palce – ten je spíše následek neboli oběť změn, které probíhají uvnitř celého přednoží. Důvodem osové odchylky palce bývá nejčastěji nevhodný tvar anebo pohyblivost první nártní kosti. Proto je většina operací vbočeného palce zacílená právě na první nártní kost, na úpravu jejího tvaru anebo pozice. V důsledku nesprávné zátěže palce a kloubních ploch dochází k postižení chrupavek kloubů a na okrajích kloubních ploch vznikají bolestivé kostní výrůstky.

Jaké jsou možnosti léčby?

Léčbu lze rozdělit na neoperativní (konzervativní) a operační. U té první se používají techniky fyzioterapie, které jsou zaměřeny nejenom na oblast palce, ale celé dolní končetiny. Používají se manipulace kloubů, techniky měkkých tkání, cvičení za účelem změny používání svalů dolní končetiny a podobně. Pacienti můžou použít vložky do bot nebo náplasťovou fixaci palce a přednoží. Nicméně dle studií vede konzervativní léčba pouze ke zmírnění bolestí, ale samotnou podstatu vady a deformitu neodstraní. Pokud pacienti nepociťují zmírnění obtíží anebo jim nevyhovuje pozice palce, je namístě zvolit a naplánovat operaci. Existuje množství zákroků, které vedou k dobrým výsledkům. Nicméně v současné době platí, že by se měly používat takové, které mění tvar kosti osteotomií (protětím kosti), správná pozice se pak zajišťuje šrouby. Při použití pevné fixace šrouby anebo dlahou operovaný pociťuje méně bolesti, protože mezi úlomky kostí nedochází k pohybu a výsledek operace je předvídatelnější.

Jaké jsou příčiny vbočení palce?

Jsou příčiny vnitřní a zevní. Vnitřní jsou nejčastěji vrozené. Na vzniku vady se podílí nesprávný poměr délek nártních kostí, nevhodný sklon kloubních ploch a snížená pevnost vazů a svalů, které udržují kostru ve správné pozici. Bohužel k vnitřním příčinám patří i onemocnění, jež vedou ke změnám na měkkých tkáních a kostech. Příkladem může být revmatoidní artritida nebo degenerativní onemocnění nervové tkáně. Mezi zevní příčiny patří zejména nevhodné obouvání a tělesná hmotnost.

Jakou obuv bychom tedy měli nosit?

Nežádoucí jsou zejména boty s úzkou špičkou nebo špičkou, která je umístěná uprostřed předního okraje boty, a obuv na vysokém podpatku. Úzké boty s nevhodně umístěnou špičkou nejsou v posledních letech typické jenom pro ženy, můžeme je vidět i u mužů. Vhodná obuv je v přední části široká s kulatou špičkou a samozřejmě bez vysokého podpatku. Je potřeba zmínit, že pokud naše nohy mají vrozené dispozice ke vzniku deformity, i mírný tlak na palec může vést k vytvoření vady.

Kolik lidí má s vbočeným palcem problémy?

Výskyt deformity je neobyčejně vysoký a vychází z definice vady. Celosvětově se udává výskyt přibližně u 23 % lidí, s přibývajícím věkem se objevuje častěji. Nad 65 let se udává výskyt přibližně u 36 % lidí.

Podílel jste se na výzkumu týkajícím se léčby vbočeného palce. Jaké jsou jeho závěry?

V posledních 15 letech došlo k výraznému rozvoji operačních technik sloužících k řešení tohoto problému. Výsledky operací, které provádíme, systematicky vyhodnocujeme, abychom v budoucnu používali u konkrétních pacientů vhodné postupy. Výrazný posun se projevil zejména v materiálech (šrouby a dlahy), které se používají při zákrocích. V posledních čtyřech letech jsem začal v Česku provádět miniinvazivní výkony na přednoží, které přinášejí nové možnosti v léčbě. Umožňují přesněji zacílit na místo v noze, které je potřeba napravit, a vyhnout se tkáním, které se při otevřených operacích většinou poškodí. Protnutí kostí se neprovádí vibrační pilou, ale pomocí tenkých fréz, které se pod rentgenovou kontrolou zavádějí do těla z malých kožních vstupů. Tyto zákroky tedy nejsou pouze o velikosti jizev, ale umožňují komplexní ošetření deformity jak vbočeného palce, tak i ostatních prstů nohy najednou.

Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze.

#Je lékařem Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol a prémiové kliniky Canadian Medical, patřící do skupiny EUC.

V posledních 12 letech se specializuje na chirurgii nohy a přednoží. V roce 2015 zavedl jako první v Česku rutinní používání miniinvazivních osteotomií kostí nohy, které umožňují léčbu plochonoží, deformit prstů a vbočeného palce nohy.

Je spoluautorem první české protézy metatarzofalangového skloubení palce nohy. Ta se nyní používá v léčbě hallux rigidus.

Mohlo by vás zajímat

Více článků