Rozhovory

Markéta Vaňková: Jsem ráda za každou zpětnou vazbu

Publikováno: 4. 10. 2021
Autor: Šárka Jansová
Foto: Foto archiv Markéty Vaňkové
logo Sdílet článek

„Politika je uměním kompromisu. Cenné upozornění, které jsem obdržela, a které jsem několikrát pocítila ,na vlastní kůži‘, je, že někdy není možné věci měnit tak rychle, jak bychom si představovali,“ přiznává Markéta Vaňková (ODS), primátorka Brna.

Nějakou dobu jste pracovala jako advokátka. Naučila jste se něco, co nyní spolehlivě využíváte jako politička a primátorka? Máte vybudovaný „obranný mechanismus“?

Už ze školy by si každý měl odnést poznání či návyky, možná je to dokonce v dnešní zrychlené době to nejcennější. Je důležité být dobře připraven, umět rychle a správně určit priority a pracovat v týmu. Jedině tak se dají řešit věci, které mají dopad na život téměř 400 tisíc obyvatel Brna, respektive 700 tisíc lidí z celé naší metropolitní oblasti.

Co vás motivovalo stát se primátorkou? S jakými vizemi jste do této funkce šla?

Chtěla jsem svému rodnému městu pomoci. Mou ambicí bylo a stále je, aby Brno nebylo městem nereálných vizí a vizualizací, ale aby veřejnosti představovalo a následně realizovalo projekty, které opravdu mohou vzniknout, mají šanci začít fungovat a jsou potřebné. Aby – když se za deset nebo dvacet let ohlédnu v čase – bylo vidět, že jsme dokázali uvést do života věci, které fungují a které městu a jeho obyvatelům prospěly.

Zčásti tyto vize zřejmě přerušila pandemie covidu. Jak s ní se Brno popralo?

Pandemie nás u některých projektů samozřejmě zdržela, bylo to však v řádech – řekněme – měsíců. I v těch nejtěžších chvílích jsme se snažili pracovat i na necovidových tématech, protože jsme se stále drželi hesla, že rozvoj města se nesmí zastavit. Stejně tak, když zvláště vloni klesly daňové příjmy, jsme dokázali hledat úspory spíš v provozu, než abychom krátili peníze určené na investice. Totéž platilo i pro letošní rozpočet, který se nakonec vyvíjí daleko lépe, než bylo predikováno. Pokud jde o samotné zvládání covidu a restrikcí, které přinesl, i s určitým časovým odstupem mám pocit, že jsme vše důležité a podstatné udělali správně a včas, v některých případech i dříve, než se o tom rozhodlo na celostátní úrovni.

Pod vaším „vedením“ v Brně vládne ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD. Funguje to?

To musí především ohodnotit občané. Jsem ráda za každou zpětnou vazbu, proto třeba věnuji hodně času odpovědím na e-maily, které mi posílají. Snažím se vždy vše pečlivě a srozumitelně lidem vysvětlit, a pokud je v něčem problém, popsat, proč nastal a jak se ho snažíme řešit.  Určitým měřítkem také mohou být výstupy v médiích. Není to tak dávno, kdy vedení radnice do veřejného prostoru přenášelo různé přestřelky nebo vzkazy o personálních rošádách. Za dobu, kdy jsem primátorkou, se nic takového neděje. Před téměř třemi lety jsme se dohodli, jak budeme fungovat a spolupracovat, a toho se držíme. Totéž v personální oblasti. Rada města je stabilní, stejně tak náměstkům i radním zůstávají gesce, jimž se věnují. Tato kontinuita je podle mého názoru důležitá. Mohu-li mluvit sama za sebe, funguje to a na klíčových věcech jsme schopni se domluvit, společně je prezentovat a realizovat.

Co všechno se za vašeho primátorování podařilo v Brně zlepšit?

Za zcela zásadní považuji, že plánujeme reálné a realizovatelné věci. Příkladem nechť je náš asi největší strategický projekt, o němž bude zřejmě ještě řeč, a to multifunkční hala pro 13 tisíc lidí. Na tom, že Brno a celý region takovou halu potřebuje, byla na úrovni městských samosprávných orgánů poměrně velká shoda. My jsme však zdědili plán, který počítal s tím, že se nejdřív musí postavit nový cyklistický velodrom, zbourat ten stávající – a pak na jeho místě postavit halu, která by se navíc velmi obtížně (při plánované návštěvnosti) obsluhovala. Navíc nebylo zřejmé, jak dlouho bude trvat, než se pro všechny tyto operace podaří získat potřebné pozemky. Našli jsme novou lokalitu v západní části brněnského výstaviště, kde je možné snadno vypořádat majetkové vztahy a kam lze zavést dopravu, navíc nejsou nutné obrovské investice. Výsledkem je, že stavba má územní rozhodnutí a stavební povolení, že současně běží revitalizace celého území, což obnáší rozšíření nové tramvajové smyčky, vybudování 1300 parkovacích míst, výstavbu lanovky a rozšíření úseku velkého městského okruhu. Než příští rok začne stavba samotné haly, měl by být znám její provozovatel a také dořešeno financování, na čemž úspěšně pracujeme. Dále za velmi důležité považuji, že se nám podařilo přijmout transparentní zásady pro spolupráci s investory na území města Brna, kteří s námi musí své stavební projekty konzultovat a podílejí se i na vybudování související veřejné infrastruktury, ať už jsou to komunikace, nebo například školky. Jsou tak nastavena pravidla jejich působení na území města. Troufám si tvrdit, že se zlepšila i komunikace města navenek.

A kde naopak stále vnímáte problém?

Jsou i věci, které nás trápí, protože blokují rozvoj města, novou výstavbu a efektivní využití některých lokalit. Všechny ale řešíme. Nový územní plán, což je z tohoto pohledu to nejdůležitější, bychom chtěli předložit zastupitelstvu ke schválení někdy v polovině příštího roku. Zatím se držíme harmonogramu i přes komplikace způsobené pandemií, což byl například problém pro organizaci veřejných projednání. Neméně důležitá jsou protipovodňová opatření, jde o časově i finančně náročné projekty, které se nám podařilo rozběhnout. Díky výborné spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, což je hlavní investor, pokračuje výstavba klíčové brněnské dopravní stavby: velkého městského okruhu. Každý dokončený úsek přetížené dopravě v našem městě výrazně uleví.

Hodně se v Brně hovoří o novém nádraží. Jak to s ním vypadá?

Nové brněnské hlavní nádraží je opravdu dlouhodobý projekt. Jeho dokončení se předpokládá někdy v rozmezí let 2032 až 2035. Nicméně vliv na využitelnost velkých ploch ve městě a na dopravu je obrovský. Jsem ráda, že i v tomto případě bylo dosaženo důležitého milníku – že nové nádraží vznikne podle návrhu nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který stojí za projektem nádraží v Rotterdamu nebo rekonstrukcí a dostavbou nádraží v Amsterodamu. Výběr odborné poroty, ve které zasedla architektka Eva Jiřičná nebo urbanista Peter Gero, už potvrdilo vedení města Brna i Správa železnic.

Se začátkem podzimu se rychle blíží i parlamentní volby. Kam by měla ODS směřovat? Co udělat pro voliče?

Jsme demokratická strana, takže záleží především na naší členské základně, kam budeme směřovat. Já osobně jsem toho názoru, že základní hodnoty, z nichž jsme vzešli, jsou stále platné. Stát má být štíhlý a efektivní. Má ponechat lidem co nejvíc svobody a být solidární. Musí vytvářet takové podmínky, aby si občané našli v naší zemi místo, kde se jim bude dobře žít, kde budou mít dostupné školství, sociální a zdravotní služby, pracovní příležitosti i potřebné vyžití, ať už je to ve městech, nebo na venkově. Neopominutelné je naše ukotvení v euroatlantických strukturách, což nám zajišťuje prosperitu, stabilitu a bezpečnost.

Kromě vaší funkce máte i úlohu asi nejkrásnější – jste maminka dvou chlapců, dvojčat. Jak se vám daří skloubit práci a péči o děti? Pomáhá vám manžel?

Kluci jsou už relativně velcí, chodí na osmileté gymnázium. Školní povinnosti zvládají, v době zavřených škol jsme se samozřejmě museli zapojit a některé věci jim vysvětlit. Já měla na starost češtinu, manžel matematiku. A jinak –společně musíme domácnost zvládnout jako každá jiná rodina. Zapojení manžela je samozřejmě obrovské, bez něj a jeho podpory bych primátorkou být nemohla.

Jak jste prožila letošní léto?

Moc ráda trávím dovolené v Česku, nejraději na Šumavě, kde jsme byli i letos. A ráda cestuji i dál. Největší zážitky mi přinesla Austrálie, kde jsem trávila půl roku v době studií a kam jsem se pak ještě vracela jako turistka, nejprve s manželem a pak i s celou rodinou.

Věnujete se nějakému sportu?

Ráda běhám – odreaguju se, vyčistím si hlavu, navíc získám formu na různé benefiční běhy, jichž se ráda účastním. A manželovi se navíc občas podaří nás všechny vytáhnout na kolo, byť to někdy skončí – díky jeho dobrodružné povaze – spíš jako pěší výlet neprostupným terénem, kde nám kolo slouží jako zátěž.

JUDr. Markéta Vaňková (narodila se 15. července 1977 v Brně) je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Od roku 2003, kdy složila advokátní zkoušky, se věnovala ve své advokátní kanceláři zejména občanskému, obchodnímu a správnímu právu.

V průběhu studií se zajímala o problematiku obecní samosprávy, následně v rodném Brně vstoupila do veřejného života. Zastupitelkou největší brněnské městské části Brno-střed je od roku 2002, ve volebním období 2006–2010 zde byla i členkou rady, následující čtyři roky pak uvolněnou zastupitelkou pro oblast legislativy a životního prostředí.

V letech 2006–2010 byla členkou Zastupitelstva města Brna, uspěla také ve volbách v roce 2018. Primátorkou města Brna je od 20. listopadu 2018.

Zastupitelstvem jí bylo svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, marketingu, cestovního ruchu a zahraničních vztahů, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilního nouzového a obranného plánování a veřejného pořádku.

Kromě účasti v orgánech městem vlastněných společností je také předsedkyní správní rady Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje.

Brno - město turistů

„Loňské léto bylo velmi úspěšné, čísla za letošní hlavní sezónu zatím k dispozici nejsou, ale podle ohlasů, které mám k dispozici, by to mělo být podobné,“ říká primátorka, a pokračuje: „Rozšířili jsme nabídku spojenou s turistickou kartou Brnopas, díky níž je možné se snadněji dostat i do vily Tugendhat, která jinak bývá beznadějně vyprodaná. Podpořili jsme několik hudebních festivalů – Festival Uprostřed nebo Maraton hudby Brno, už vloni jsme hostili obnovenou legendu mezi přehlídkami, a to pod názvem TrutnOFF BrnoON 2021, letos poprvé proběhla velmi progresivní akce Pop Messe i festival Brno živě, ujal se i Brasil Fest. Horkou novinkou letošní turistické sezóny byla aplikace s rozšířenou realitou Play Brno. Ta představuje top turistické cíle a návštěvníky i místní provede po centru města. Určena je spíše pro rodiny s dětmi, ale užije si ji kdokoliv, kdo si rád hraje a zároveň se chce leccos nového dozvědět.“

Mohlo by vás zajímat

Více článků