Rozhovory

Jaromír Holub: Energetika se připravuje na velké změny

Publikováno: 25. 6. 2021
Autor: Redakce
Foto: Foto Lukáš Zmátlík a archiv Power Tech s.r.o.
logo Sdílet článek

Velkým tématem současné doby a ještě větším do budoucna je bezesporu tzv. čistá energetika. Ta pro firmy i domácnosti znamená už nyní se zajímat o její využívání, ale hlavně „skladování“. Tedy zajímat se o energetická úložiště. A mimo jiné právě této oblasti se věnuje i Jaromír Holub, majitel firmy Power Tech s.r.o.

Kdy a jak jste se poprvé setkal s touto technologií?

Naše firma se od svého založení v roce 2000 věnuje oblasti související s návrhy a aplikacemi systémů záložního napájení, které slouží pro ochranu zálohovaných technologií před výpadky energetické sítě. Instalace zdrojů nepřetržitého napájení – UPS (z anglického Uninterruptible Power Supply) – je tedy naší standardní činností a energetická úložiště mají k těmto systémům v podstatě velice blízko. Angažovanost v této oblasti je tedy pouze logickým vyústěním a navázáním na naši dlouholetou činnost.

Z jakého segmentu trhu se rekrutují vaši stávající zákazníci?

Jak jsem již předeslal, začínali jsme v oblasti aplikací záložních systémů napájení. Dominantními zákazníky pro nás byly firmy z oblasti telekomunikací, IT, bankovnictví  a průmyslu, pro něž by měl výpadek napájení fatální provozní a ekonomické následky. Postupem doby a s ohledem na typ zákazníků, pro které jsme problematiku záložního napájení řešili, jsme se postupně vyprofilovali v dodavatele komplexních řešení NON-IT infrastruktury pro serverovny a datová centra. Pro klienty tedy řešíme komplexní návrhy prostor serveroven a datových center, a to od prostorového členění s ohledem na fyzickou a provozní bezpečnost až po konkrétní technologie. Jedná se o systémy napájení včetně jeho distribuce až ke koncovým zařízením, chlazení, 19“ stojany, systémy monitoringu prostředí a provozu, automatické zhášecí systémy atd. V této oblasti se stále pohybujeme a troufám si tvrdit, že jsme si u zákazníků získali své pevné místo a nabízíme jim kvalitní řešení s velkou přidanou hodnotou.

Který zajímavý projekt už jste například realizovali?

Dá se říci, že každý projekt je svým způsobem unikátní a vždy je přizpůsoben konkrétním místním podmínkám a požadavkům na kapacitní a provozní bezpečnost. Vždy je velkou výzvou proces návrhu řešení, kdy se maximálně snažíme komunikovat s klientem a řešení přizpůsobit jeho specifickým požadavkům, ať se jedná o technické, či cenové limity. Velice zajímavým projektem, kdy prioritou byla kvalita řešení s ohledem na poměr cena/výkon, byla dodávka datového centra pro potřeby vědeckých týmů v rámci Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Vznikl tak prostor s kapacitou až 400 kW, který je k dispozici v rámci šedesáti 19“ stojanů. Ty jsou rozděleny do několika uzavřených uliček, chlazení je řešeno za využití vodních InRow klimatizačních jednotek. Nadstavbu tu tvoří komplexní monitoring, který on-line hlídá veškeré parametry prostředí a provozní stavy technologií a na případné odchylky uživatele bezprostředně upozorňuje. Silnou stránkou tohoto způsobu je jeho komplexnost, provozní bezpečnost a flexibilita, která je i zárukou nadčasovosti.

Vraťme se zpět k energetickým úložištím. Kde vidíte jejich potenciál a budoucnost?

Aktuálně se obecně oblast energetiky připravuje na velké změny, které ji dříve nebo později čekají. Jedná se především o postupné odklonění od velkých centrálních energetických zdrojů fosilních paliv ve prospěch zdrojů menších, především obnovitelných, jako jsou například fotovoltaické či větrné elektrárny. Jejich nevýhodou je samozřejmě obtížná předvídatelnost a regulovatelnost výkonu v čase. Do celé energetické soustavy tedy bude zapotřebí zakomponovat určité „regulační prvky“, které budou energii v době přebytku ukládat a následně v době potřeby dodávat zpět do rozvodné sítě. Energetická bateriová úložiště jsou jednou z možných variant, která se pro řešení tohoto problému nabízí.

Takže už jsou hodně aktuálním tématem?

V rámci naší globální energetiky jsou stále hudbou budoucnosti a přesná pravidla, principy začlenění a hromadného řízení se teprve vytvářejí a hledají. Z pohledu řízení se musí vybudovat automatizované systémy měření, které budou poskytovat údaje o odběrech do nadřazených řídicích systémů, které budou na základě získaných dat celou soustavu ovládat a řídit. V této oblasti je tedy před námi ještě hodně práce. Zkušenosti a inspiraci je ale možné hledat v zahraničí, kde jsou v této oblasti o nezanedbatelný kus cesty před námi. V našich podmínkách dávají aktuálně energetická akumulátorová úložiště smysl v rámci aplikací, kdy pomáhají konkrétnímu vlastníkovi s optimalizací využití jím vyrobené energie, případně mu pomáhají optimalizovat odběr ze sítě, tedy minimalizovat odběrové špičky.

Mají v těchto aplikacích energetická úložiště i ekonomické opodstatnění?

Vždy samozřejmě záleží na konkrétní aplikaci a její konfiguraci. Rámcově se ale dá říci, že se již jedná o technologii, která má svou uživatelskou hodnotu i ekonomickou návratnost. Velice zajímavé jsou z tohoto pohledu především aplikace, kdy uživatel využije a ocení i další přidané hodnoty tohoto řešení, což je především u firemních zákazníků ochrana zařízení před výpadky rozvodné sítě, případně i aktivní korekce kvality napájecího napětí. Kromě zařízení na prostou akumulaci energie tak klient vyřeší i další problémy, které by jinak musel řešit separátně a také by ho stály nemalé finanční výdaje. V domácích aplikacích je prozatím optimální varianta při kombinaci s fotovoltaickým systémem, kdy je přes den vyrobená energie využita pro aktuální spotřebu a přebytky jsou průběžně akumulovány do baterií. Naakumulovaná energie je následně využita pro noční provoz.

Moderní serverovna.


CV BOX

Ing. Jaromír Holub (narodil se 25. října 1968 v Praze) je majitelem a ředitelem společnosti Power Tech s.r.o., u jejíhož zrodu v roce 2000 stál.Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho firma se specializuje na systémy záložního napájení, NON-IT infrastrukturu datových center.

Je ženatý, má syny Davida (25) a Martina (22).

Má rád sport, lyžuje, hraje hokej a golf. Kromě toho je i velkým fanouškem stavebnic Lego.

Kontejnerový bateriový systém.


BOX

Instalace a rady

Prostorové nároky úložišť a jejich instalace se odvíjí od celkového výkonu a kapacity. „Prostorově se tedy – pro hrubou představu – pohybujeme od zařízení velikosti menší skříně až po systém zabírající plochu celých místností. Energetické úložiště musí být samozřejmě také vhodným způsobem začleněno do elektrorozvodů daného objektu, budovy. K dispozici jsou jak varianty pro instalaci do vnitřních prostor, tak mimo objekt, standardně ve formě kontejnerového řešení,“ říká Jaromír Holub.
Mohlo by vás zajímat

Více článků