Zdraví

Jak na horečku u dítěte? Vždy ji srazit!

Publikováno: 24. 11. 2020
Autor: Redakce
Foto: Foto / Photo Shutterstock.com a/and Cnadian Medical
logo Sdílet článek

Má vaše dítě horečku a přemýšlíte, jestli ji hned začít srážet, nebo ho i s ní vzít k lékaři, aby ji naměřil i on? Pak vězte, že neexistuje žádný rozumný důvod, abyste nepoužili první variantu. Malým dětem do pěti až šesti let totiž mohou hrozit křeče z horečky, které mohou vyústit ve fatální komplikace.

V ordinacích dětských lékařů vídáme, že rodič se z nepochopitelného důvodu rozhodne horečku, ač vysokou, nesrážet. V ordinaci pak argumentuje tím, že chtěl, aby lékař horečku sám změřil. „Tento postup je naprosto zbytečný a může dítě ohrozit,“ varuje MUDr. Silvie Knoppová, dětská lékařka z kliniky Canadian Medical.


Nejdřív lék, potom lékař

Dítěti je tedy třeba podat lék ještě doma a teprve poté se vydat k lékaři. Pouhou zvýšenou teplotu do 38, resp. 38,5 ˚C ihned srážet potřeba není, ale horečku, tedy teplotu nad tuto hranici, ano. „Cesta do dětské ordinace či na pohotovost se může zkomplikovat, čekárna může být plná dětí, a to vaše tam může delší dobu čekat v horečce, čímž mu jenom uškodíte,“ apeluje doktorka Knoppová s tím, že lékaři naopak v hledání příčiny horečky pomůže, když mu řeknete, jak dítě na lék zareagovalo, tedy zda teplota klesla a případné další příznaky se zhoršily, nebo zlepšily.

A kdy byste měli vyhledat lékaře co nejdříve? „Nejdůležitější je vždy celkový stav dítěte. K tomu patří i to, jak reaguje na horečku a její snižování. Platí, že dítě s teplotou kolem 38 ˚C, které je apatické, spavé, nedostatečně přijímá tekutiny, opakovaně zvrací, ztíženě dýchá, je dehydratované či vykazuje dokonce poruchy vědomí, má vidět lékař ihned bez ohledu na to, jak dlouho teplota trvá. A naopak i při vysoké teplotě přes 39 ˚C, kdy dítě reaguje na snížení teploty příznivě, to znamená, že se daří teplotu srazit na alespoň tři až šest hodin a ono „ožije“, pořádně se napije a má zájem o okolí, není nutné vyhledat lékaře bezprostředně. Ovšem novorozence s teplotou přes 38 ˚C by měl vidět lékař vždy,“ vysvětluje MUDr. Silvie Knoppová.

Při rozhodování, kdy jít s dítětem k lékaři, se nebojte spoléhat na svůj rodičovský instinkt, protože máte svého potomka dokonale „nakoukaného“. „Někdy je to právě rodič, který upozorní na atypické chování, které může být nezvyklé právě jen pro konkrétní dítě, takže by tento příznak lékař nemusel považovat za příznak začínajícího vážnějšího stavu,“ uvádí doktorka Knoppová.

Jak horečku snížit

Horečku lze snižovat léky či ochlazováním organismu, tedy zábaly či sprchou vlažnou vodou. „U dětí se doporučuje paracetamol, u starších tří měsíců i ibuprofen. Tyto léky snižující teplotu, takzvaná antipyretika, jsou pro děti dostupné ve formě čípku, sirupu či tablet rozpustných v ústech, ale i jako normální tablety a kapsle, které užívají dospělí. Kyselina acetylsalicylová (acylpyrin) se u dětí do 15 let podávat nesmí, ač ji dnešní rodiče v dobách svého dětství běžně dostávali, protože při některých infekcích může vyvolat vážné komplikace v podobě postižení jater či mozku,“ varuje MUDr. Knoppová.

Pokuste se také pořídit si léky, které v příbalovém letáku uvádějí dávkování podle hmotnosti dítěte. „Někteří výrobci uvádějí na krabičkách či v příbalových letácích doporučené dávkování podle věku, jenže hmotnost dětí ve stejném věku se může zásadně odlišovat. Dítě pak může být lékem předávkováno, či naopak poddávkováno, takže léčba je neúčinná,“ podotýká Silvie Knoppová a dodává, že při horečce je zásadní, aby dítě dostatečně pilo, protože jinak ho nejen ohrožuje dehydratace, ale může se snížit i účinek léků, které mu proti horečce dáváte.

MUDr. Silvie Knoppová, dětská lékařka z kliniky Canadian Medical.

BOX

Teplota vs. horečka

Normální tělesná teplota člověka se pohybuje mezi 36 až 37 ˚C, ovšem u kojenců může být i lehce přes 37 ˚C. Horečkou pak nazýváme stav, kdy je teplota vyšší než 38 ˚C. „Pokud horečku způsobuje takzvaná jednodenní viróza, odezní během 24 hodin. U jiných infekcí může trvat výrazně déle. Platí, že při celkově dobrém stavu dítěte, kdy se neobjevují žádné další komplikace, nicméně příčina horečky není jasná, byste měli s dítětem navštívit lékaře, trvá-li tento stav déle než tři dny,“ vysvětluje pediatrička Knoppová.What to Do When a Child Gets a Fever? You Always Want to Bring It Down!


Does your child have a fever and you are wondering if you should be bringing it down right away or taking the kid to the doctor to have her measured? There is no reasonable logic not to do the former. This is because young children under the age of five to six may be at risk of fever that can result in fatal complications.


In pediatric surgeries, for an incomprehensible reason, we often see parents who decide not to  bring fever down albeit a high one. In the surgery, they argue that they wanted the doctor to measure the fever. “This procedure is completely unnecessary and can put the child in danger, "MD Silvie Knoppová warns, pediatrician from the Canadian Medical Clinic.


First the medicine, then the doctor

It is necessary to give the child the medicine at home first and only then go to the doctor. You don’t need to worry about bringing down just low-grade fever of around 38 or 38.5 degrees, you do though, if it is full-blown fever, i.e. the temperature above this limit. "Keep in mind that the trip to the GP or to the emergency room can make things worse, the waiting room can be full of children, and your little one can wait there for a long time with fever, which will make the kid feel worse," Dr. Knopp urges. She says, it helps the doctor if you can tell her how the child responded to the medicine, i.e. whether the temperature dropped, and if any other symptoms worsened or improved.

So when should you run to see a doctor without delay? "The most important thing is always the overall condition of the child. This includes how the kid responds to fever and any endeavour to bring it down. It is true that a child with a temperature around 38 ˚C, who is apathetic, dormant, insufficiently ingesting fluids, repeatedly vomiting, wheezing, dehydrated or even shows fading consciousness, should be taken to a doctor immediately no matter how long the temperature lasts. Conversely, even if a kid has fever over 39 ˚C, but responds favourably once the temperature drops, which means we've managed to bring down the fever for at least three to six hours and the kid becomes more "lively", drinks well and is interested in the environment, we don’t need to seek medical attention immediately. However, a newborn with a temperature above 38 ° C should always be attended to by a doctor,” MD Silvie Knoppová explains.

When deciding how quick to take your child to the doctor, trust your parental gut. You have watched your offspring in various situations and thus know her well." Sometimes it's the very parent who points out atypical behaviour that may be unusual just for this particular child, which otherwise the doctor wouldn't consider a symptom of a serious condition," says MD Knoppová.


How to break fever

You can break fever by medication or by cooling the body, i.e. wraps or showering with lukewarm water. "Paracetamol is recommended for children, ibuprofen for children over three months of age. These fever reducers, or so-called antipyretics, are available to children in the form of suppositories, syrups or orodispersible tablets, but also as normal tablets and capsules for adults. Acetylsalicylic acid (acylpyrin) should not be administered to children under 15 years of age, although today's parents usually received it during their own childhood, it can cause serious complications in the form of liver or brain damage in some infections," MD Knoppová warns.

Also, try to get medications that list the dosage according to the child's weight.” Some manufacturers state the recommended dosage according to age on their boxes or in the package leaflets, but the weight of children of the same age can vary considerably. The child can then be overdosed or underdosed, so the treatment is ineffective, " Silvie Knoppová notes, adding that in case of fever it is essential that the child drinks enough, because otherwise not only she is at risk of dehydration, but lack of hydration may also reduce the effect of fever reducers.


BOX

Low-grade fever vs. fever

Normal human body temperature is between 36 and 37 ° C, but in infants it can be slightly over 37 ° C. Fever is a condition during which the temperature is higher than 38 ˚C. "If the fever is caused by a so-called one-day virus, it disappears within 24 hours. For other infections, it may take significantly longer. Nevertheless, if the child has a fever and there are no other complications, however, the cause of the fever is not clear and this condition lasts for more than three days you should see a doctor"  Pediatrician Knoppová explains.


Mohlo by vás zajímat

Více článků