Mezinárodní vztahy

Češi a Poláci – příbuzní, kteří se mají rádi

Publikováno: 14. 11. 2018
Autor: Jan Birke
Foto:
logo Sdílet článek

Možná to nevíte, ale vedle Slováků jsou Poláci historicky naši nejbližší „příbuzní“. A přes občasné špičkování se Češi a Poláci měli a mají rádi a stvrzují to i činy.

Možná to nevíte, ale vedle Slováků jsou Poláci historicky naši nejbližší „příbuzní“. A přes občasné špičkování se Češi a Poláci měli a mají rádi a stvrzují to i činy. 

Tak třeba Náchod už víc než patnáct let aktivně čerpá dotace EU určené pro regionální rozvoj − společně s polskými městy Kudowa-Zdrój, Duszniky-Zdrój, Klodzko a dalšími. Hlavní cíl? Zlepšit životní podmínky lidí žijících na obou stranách hranice. Týká se to hlavně investic do infrastruktury, sociálních služeb a podpory cestovního ruchu. 

Co to znamená?

Z dotačních projektů byly pořízeny například automatické defibrilátory AED, osm samoobslužných stanic s opravnou kol, byla zaplacena rekonstrukce chodníků a vytvoření jízdních pruhů pro cyklisty. Dalším počinem se stala naučná stezka, která bezprostředně spojila český kus země s polským – tady si libují hlavně pěší turisté i cyklisté. Na podporu cestovního ruchu bylo vydáno i množství nejrůznějších informačních a propagačních materiálů v češtině i polštině. Také zaměstnankyně informačních center se jazykově zdokonalily v kurzech a absolvovaly studijní cesty do polského příhraničí, aby mohly zájemce ještě erudovaněji informovat o turistických atraktivitách kraje.

Co se týče rozvoje sociálních služeb, dotační programy směřovaly hlavně k seniorům. Pro ty byly zorganizovány rukodělné kurzy a workshopy, ale také zájezdy, v jejichž rámci se setkali se svými vrstevníky v partnerských městech v Polsku. 

Dotace pomáhají i zdraví 

V současné době je na programu významný projekt s názvem AQUA MINERALIS GLACENSIS − vytvoření česko-polského lázeňského okruhu, který využívá potenciálu unikátních minerálních vod a který přispěje i ke zvýšení návštěvnosti regionu a jeho oživení, připomenutí významu objektů kulturního dědictví Náchoda, Hronova a polských měst Kudowa-Zdrój a Duszniky-Zdrój. Zlepšení dostupnosti těchto unikátních míst a zpřístupnění nových cílů pro turistiku a rekreaci by mělo vést ke zvýšení návštěvnosti regionu a zlepšení hospodářsko-společenské situace v pohraničí. V rámci projektu bude v Náchodě revitalizována lokalita starých lázní, vybudována pítka, nový prameník a kolonáda. O tom všem budou informovat nově vytvořené webové stránky projektu.

Vyznamenání od polského prezidenta

Intenzity spolupráce obou sousedních zemí si všiml i prezident Polské republiky Andrzej Duda. „Jsem velmi hrdý na to, že jsem mohl v roce 2015 z rukou polské velvyslankyně v Česku J. E. Grażyny Bernatowicz osobně převzít polské státní vyznamenání – Kříž Kawalerski. Zmíněné ocenění je vlastně odměnou všem, kteří se na dlouhodobém budování mimořádně pevných vazeb mezi Čechy a Poláky podíleli a podílí. Dnes a denně můžeme nejen v Náchodě a jeho okolí, ale i na polské straně vidět mnoho konkrétních výsledků spolupráce. Společně rozvíjíme náš region bez ohledu na jakékoliv hranice, protože právě ty často díky velmi osobním vazbám a přátelstvím už dávno zmizely,“ říká starosta Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke.

Mohlo by vás zajímat

Více článků