Technologie

ČD Cargo: Lídr digitalizace na železničním dopravním trhu

Publikováno: 22. 9. 2022
Autor: Michal Roh
Foto: Foto ČD – Telematika, Michal Roh
logo Sdílet článek

Zatímco 19. století bývá nazýváno stoletím páry, 21. století bude možná jednou historicky známé jako éra digitalizace nebo elektronizace. Oběma těmto trendům věnuje akciová společnost ČD Cargo značnou pozornost. Zaměřujeme se jak na komunikaci se zákazníky a zkvalitnění našich služeb, tak na zvýšení bezpečnosti, technické zdokonalování vozidel apod.

Jednou z nejžhavějších novinek je spuštění portletu Sledování, jehož prostřednictvím se všichni registrovaní zákazníci mohou jednoduchým způsobem dozvědět, kde je jejich zásilka nebo prázdný vůz k nakládce. Zjednodušeně – jak se realizuje jejich objednávka. Novinkou je informace o předpokládaném příjezdu do cílové stanice. Údaje jsou dostupné buď v mapě, či v přehledné tabulce. V obou je možné používat filtry s širokou škálou parametrů, které umožňují vyhledávání konkrétní objednávky. Všechna data je rovněž možné exportovat například do excelu. Informace v rámci tohoto portletu jsou poskytovány zdarma.

To ale není vše. Jako jeden z prvních železničních nákladních dopravců jsme pro naše zákazníky připravili další revoluční možnost, jak sledovat objednávky, a to prostřednictvím mobilní aplikace ČDCgo. Přihlášení do aplikace je stejné jako do zákaznického portálu EROZA. Klienti zde doslova za několik sekund získají přehled o svých objednávkách. Uvidí stav konkrétní objednávky a její přesnou polohu na mapě. Samozřejmostí je podpora jazykových mutací, konkrétně angličtiny a němčiny. Aplikace je ke stažení od začátku července 2022 na Apple Store a Google Play zcela zdarma.

Vše pro bezpečnost

Velkou pozornost věnujeme i zvýšení bezpečnosti železničního provozu. V březnu 2021 byl v rámci projektu DISAF (DIgital SAfety First) zahájen testovací provoz nové aplikace pro strojvedoucí NavTrain, která je prostřednictvím tabletu informuje o aktuálních traťových poměrech v místech jízdy jejich vlaku. Dnes je aplikace v rutinním provozu a strojvedoucí tak mají v ruce dlouho očekávaný nástroj, který spojuje údaje z tabelárních jízdních řádů a digitalizovaných tabulek traťových poměrů, jež vydává Správa železnic. Na konci letošního roku plánujeme další rozšíření. Pokud strojvůdce některou z tras delší dobou nepojede, bude mít možnost se na jízdu v klidu připravit v režimu simulace. Aplikace ho v tomto režimu provede celou trasou a ukáže mu všechny zásadní změny. Do jisté míry je možné aplikaci ČD Cargo přirovnat k navigaci v autě. Hlavním rozdílem ale je, že strojvůdci neříká, kam má jet, ale jsou tam viditelné nejdůležitější údaje z celé tratě, o kterých musí vědět.

Od 1. ledna 2025 bude na vybraných hlavních železničních tratích možný provoz jen pod dohledem evropského vlakového zabezpečovače ETCS. S ohledem na to, že lokomotivní park ČD Cargo je velmi početný a rozmanitý, je k implementaci tohoto nového zařízení přistupováno maximálně zodpovědně. Na rozdíl od malých dopravců, vlastnících pouze jednotky nebo desítky lokomotiv, jsme proto projekt zahájili s dostatečným předstihem, už v roce 2015. Celkem ČD Cargo vypsalo již 20 veřejných zakázek, které se týkaly realizace ETCS, a v současné době již máme téměř 200 lokomotiv osazených tímto zabezpečovačem. Jedná se o jak o nové lokomotivy, tak o tzv. retrofity – tedy o ty starší, do kterých je nový zabezpečovač dodatečně dosazen. V pravidelném provozu je ETCS využíváno vlaky ČD Cargo v Rakousku, jinak je zabezpečovač v tzv. režimu switch-off. Na zahájení provozu zcela pod ETCS na trati Olomouc–Uničov 1. ledna 2023 jsme již také připraveni.

Uvážlivé implementace

Hovoříme-li o nejnovějších technologických trendech, nesmíme zapomenout ani na digitální automatické spřáhlo (DAC). Z pohledu ČD Cargo je však tento projekt teprve na počátku. Přesvědčily nás o tom výsledky testů, na kterých se naše společnost na konci července intenzivně podílela a které ukázaly značnou nedokonalost předváděného řešení. Šťastný není ani způsob budoucí implementace DAC, který je navrhován některými evropskými projekty. Tzv. big bang, při kterém by se na dva týdny zastavila veškerá železniční nákladní doprava a provádělo se přestrojení všech vozů, není reálný. Důvody jsou jak technické (omezená kapacita výrobců, resp. dílen), tak obchodní a samozřejmě i finanční. Jen v případě ČD Cargo by plošné zavedení DAC znamenalo investici ve výši 13–18 miliard korun. Plošná implementace je zbytečným revolučním krokem s řadou rizik. Hledáme úspory k posílení konkurenceschopnosti železniční dopravy, udržení zboží na železnici a získání nových přeprav. Miliardové investice do DAC by tyto snahy doslova torpédovaly ke dnu. Budoucí přínosy DAC rozhodně nezpochybňujeme, ale k implementaci je nutné přistoupit uvážlivě.

O SPOLEČNOSTI

ČD Cargo, a.s., je železniční dopravce, zabývající se nákladní dopravou. Je dceřinou společností Českých drah, a.s., které vlastní 100 % akcií.

Firma ČD Cargo byla založena 31. října 2007 na základě vládního usnesení z července téhož roku, vznikla pak 1. prosince zápisem do obchodního rejstříku.

Vyčleněním aktivit spojených s provozováním nákladní drážní dopravy od Českých drah byla do ČD Cargo přesunuta celkem třetina všech lokomotiv ČD, všech 32 tisíc nákladních vozů, část dep kolejových vozidel a asi 13 tisíc z původních cca 55 tisíc zaměstnanců ČD. Dále byly do ČD Cargo převedeny také majetkové podíly Českých drah v některých společnostech, které se tak staly dceřinými společnostmi ČD Cargo.

Mohlo by vás zajímat

Více článků