Osobnosti

Mademoiselle Coco: legendárny štýl zostáva

Publikováno: 10. 2. 2021
Autor: Silvia Mária Petrovitsová
Foto: hochu.ua
logo Sdílet článek

Keď 10. januára 1971 Gabrielle „Coco“ Bonheur Chanel v svojich 87 rokoch zomrela, oplakával ju celý svet. Aj dnes, 50 rokov od jej úmrtia, zostáva pre svoj šarm i životný štýl vzorom mnohých žien. Spája sa s ňou parfum Chanel No. 5, „malé čierne“ šaty, kostým Chanel, svetoznáma kabelka 2.55 či účes na „páža“. Magazín Time ju zaradil do stovky najvýraznejších osobností minulého storočia.

Chudobná talentovaná krajčírka sa aj vďaka romancám s významnými mužmi rýchlo vypracovala na najprestížnejšiu návrhárku. V dovtedy čisto mužskom biznise založila módne impérium a najluxusnejšiu značku sveta.


Revolučná elegancia

Milovala funkčnosť, jednoduchosť, eleganciu a praktickosť. Propagovala štíhlu siluetu, vlasy s kratším šik zostrihom a praktickým športovo-elegantným stylingom. Vo svete módy spôsobila obrovský rozruch. Priniesla dovtedy nevídané novinky s androgénnymi prvkami. Zrušila korzety, na trh uviedla kolekciu šiat odhaľujúcich kolená známych ako „malé čierne“ a ženy obliekla do nohavíc či námorníckeho trička. Použila na ne látky ako džersej a úplet, dovtedy vyhradené spodnej bielizni.


Svet voňavkárov a šperkárov

V roku 1920 expandovala do obchodu s kozmetikou a parfumami podčiarkujúcimi ženskosť. Spolu s Ernestom Beauxom vytvorila chýrne parfumy, najmä svetoznámy „Chanel N°5“ s ikonickým flakónom v tvare fľaše ruskej vodky. K tomuto tvaru ju inšpiroval vtedajší partner, bratranec ruského cára, veľkovojvoda Dmitrij Romanov. Neskôr sa spojila s bratmi Pierrom a Paulom Wertheimerovcami, ktorých potomkovia parfumy Chanel vyrábajú dodnes. Popri voňavkách navrhovala aj bižutériu. Na objednávku medzinárodnej diamantovej gildy vytvorila k svojim modelom kolekciu diamantových šperkov vsadených do luxusnej platiny „Haute Joaillerie“.


Obklopená osobnosťami

Coco, prezývaná podľa jednej z piesní, ktorú spievala, keď si po škole istý čas privyrábala ako kabaretná speváčka, sa po dlhých rokoch švajčiarskeho exilu vrátila späť do Francúzska. Svoje najznámejšie kúsky – kostým „Chanel“ a jednu z najikonickejších kabeliek všetkých čias, známu ako 2.55, vytvorila až po návrate do Paríža. Krátke sako bez goliera lemované ozdobnou portou, sukňa po kolená a kabelka sú dodnes obľúbenými kúskami v šatníku modernej ženy.

Celý život sa obklopovala umelcami a významnými osobnosťami. Medzi jej priateľov patril Igor Stravinskij, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Dmitrij Romanov, vojvoda z Westminsteru Hugh Grosvenor i Winston Churchill. Obliekala známe tváre ako Audrey Hepburn, neskoršiu monackú kňažnú Grace Kelly a Romy Schneider či prvú dámu USA, Jackie Kennedy. I najlegendárnejší ružový kostým histórie, ktorý mala Jackie na sebe v deň atentátu na Johna F. Kennedyho, bol z jej dielne.

Časťou francúzskej verejnosti zaznávaná, no Amerikou milovaná, zomrela vo svojom apartmáne v parížskom hoteli Ritz. Jej pohnutý osud mapuje päť životopisných filmov. Jeden z nich z roku 2009 s Audrey Tautou v hlavnej role, získal Cézara za najlepšie kostýmy.


BOX

Pohyb aj čokoláda

Tisícky žien fascinovali nielen módne trendy, ktoré udávala, ale aj perfektný look a skvelá postava. Podľa Coco ženy nemusia hladovať a hodiny cvičiť. Stačí zdravá strava a dostatočný pohyb. Jej rutinou bola 10 až 12 km prechádzka. Po návrate z nej raňajkovala sladký croissant s tmavou čokoládou, dvojité espresso a šálku zeleného čaju. No vedela sa odmeniť aj sladkým. Svoje vyhradené miesto za stolom č. 45 mala v Angeline, štýlovej parížskej cukrárni bratislavského rodáka Antona Rumpelmayera na Rue de Rivoli, kde podávali (a dodnes podávajú) chýrnu chocolat l'africain.


Mademoiselle Coco: The Legendary Style Is Still in Vogue


When Gabrielle "Coco" Bonheur Chanel died on 10th January 1971, she was mourned all over the world. Even today, 50 years after her death, she remains a role model for many women for her charm and lifestyle. With her are associated Chanel No. 5 perfume, the "little black" dress, a Chanel costume, a world-famous 2.55 handbag or a "page" hairstyle. Time magazine ranked her among the hundred most prominent personalities of the last century.


Thanks to her romances with influential men, the poor talented tailor quickly developed into the most prestigious designer. In the hitherto purely male business, she founded the fashion empire and the most luxurious brand in the world.


Revolutionary elegance

She loved functionality, simplicity, elegance and practicality. She promoted a slim silhouette, hair with a shorter chic cut and practical sporty-elegant styling. She caused a huge stir in the fashion world. It brought unprecedented novelties with androgenic elements. She did away with corsets, launched a collection of knee-length dresses known as "little blacks" and dressed women in trousers and a navy T-shirt. She used fabrics like jersey and knitwear until then reserved for underwear.


The world of perfumes and jewellers

In 1920, she expanded the brand into a shop selling cosmetics and perfumes underlining femininity. Together with Ernest Beaux, she created lavish perfumes, especially the world-famous "Chanel N ° 5" with an iconic bottle in the shape of a bottle of Russian vodka. She was inspired to make this shape by her then partner, a cousin of the Russian tsar, Grand Duke Dmitry Romanov. She later joined forces with brothers Pierre and Paul Wertheimer, whose descendants produce Chanel perfumes to this day. In addition to perfumes, she also designed jewellery. Based on the order of the International Diamond Guild, she has created for her models a collection of diamond jewellery set "Haute Joaillerie" in luxury platinum.


Surrounded by personalities

Coco, nicknamed after one of the songs she sang when she made a living as a cabaret singer after school, returned to France after many years in Swiss exile. She created her most famous pieces - the "Chanel" costume and one of the most conical handbags of all time, known as 2.55, only after returning to Paris. A short, collarless jacket lined with a decorative port, a knee-length skirt and the handbag are still popular pieces in a modern woman's wardrobe.

All her life she was surrounded by artists and important personalities. Her friends included Igor Stravinsky, Pablo Picasso, Salvator Dalí, Dmitry Romanov, the Duke of Westminster Hugh Grosvenor and Winston Churchill. She dressed familiar faces like Audrey Hepburn, later Monaco Princess Grace Kelly and Romy Schneider, or the first lady of the United States, Jackie Kennedy. Even the most legendary pink costume in history that Jackie wore on the day of the assassination of John F. Kennedy was from her workshop.

Lacking recognition by part of the French public, but loved by America, she died in her Ritz Hotel suite in Paris. Her troubled fate is mapped out in five biographical films. One of them from 2009 with Audrey Tautou in the lead role, which won a César for the best costumes.


BOX

Staying fit and yet eating chocolate

Thousands of women were fascinated not only by the fashion trends she set, but also by the perfect look and great figure. According to Coco, women do not have to starve themselves and exercise for hours. All you need is a healthy diet and enough exercise. Her routine was a 10 to 12 km walk. When she returned, she had a sweet croissant with dark chocolate, double espresso, and a cup of green tea. She simply knew how to indulge in sweets. She had a spot of a regular at table no. 45 in Angelina, a stylish Parisian patisserie by Anton Rumpelmayer, a native of Bratislava, on Rue de Rivoli, where they served (and still serve) the chocolat l'africain.

reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků