Business

Železniční nákladní doprava a česko-slovenská spolupráce

Publikováno: 6. 7. 2023
Autor: Michal Roh
Foto: Marcel Baltiar, Benjamín Sebastián Frenko
logo Sdílet článek

Česká a Slovenská republika leží doslova v srdci Evropy a jejich železniční síť je předurčená k realizaci nejen vnitrostátních, ale především mezinárodních přeprav. Není proto divu, že na česko-slovenské hranici panuje čilý ruch. Přes tři nejvýznamnější hraniční přechody v Mostech u Jablunkova, Horní Lidči a v Lanžhotě převezlo ČD Cargo za loňský rok téměř 15 milionů tun zboží.

Téměř totožné parametry obou železničních sítí umožnily ihned po rozdělení společného státu k 1. lednu 1993 pokračovat bez větších problémů v přeshraničním provozu. Pobyt v pohraničních přechodových stanicích spojený s celní a technickou kontrolou, přepřahy lokomotiv nebo střídáním strojvedoucích však výrazně prodlužoval dobu přepravy a snižoval konkurenceschopnost železnice vůči silnici. Dnes je situace jiná a interoperabilní lokomotivy ČD Cargo umožňují vozbu vlaků v duchu sloganu „Napříč Evropou“ bez větších zdržení.

Dceřiná společnost CD Cargo Slovakia
„V přeshraniční dopravě spolupracujeme s velkým počtem dopravců,“ říká Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a doplňuje: „Významným partnerem je státní dopravce ZSSK Cargo, zároveň však roste, v souladu s naší expanzní strategií, objem přeprav, které na Slovensku realizuje jako dopravce naše 100% dceřiná společnost CD Cargo Slovakia.“ Tato společnost se v červnu 2020 stala plnohodnotným dopravcem na železničních tratích Slovenska. Jako první zajistila 20. června dopravu vlaku s návěsy LKW Walter mezi přechodovými stanicemi Kúty a Rajka. „Společnost CD Cargo Slovakia se mimo jiné zaměřuje na přepravy dřeva do Maďarska a Rumunska. Vozíme také kontejnerové vlaky nebo černé uhlí. V nabídce máme i velice zajímavý produktový vlak Dracula mířící do rumunského Curtici – tím přepravujeme skupiny vozů od různých zákazníků, například automobily Škoda,“ upřesňuje Tomáš Tóth. Společnost v loňském roce přepravila dva miliony tun zboží, disponuje vlastními lokomotivami i početným parkem nákladních vozů. K zajímavým zakázkám patří například přeprava kombajnů do Turecka, odvoz cukrové řepy ze Záhoří ke zpracování do cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo návoz štěrku včetně zajištění vykládky na různé stavební akce na Slovensku. Bezproblémově dokážeme zajistit i přepravu mimořádných zásilek – z tohoto pohledu byly zajímavé přepravy více než 160 tun těžkých transformátorů do atomové elektrárny v Mochovcích.

Ruda i pohonné hmoty
Neméně důležitá je pro nás přeshraniční spolupráce s dopravcem ZSSK Cargo. Příkladem kooperace mohou být například přepravy železné rudy z Ukrajiny, jejichž importu do hutí v Ostravě a Třinci se naštěstí válečný konflikt příliš nedotkl. Na vlaky s rudou jsou nejčastěji v celé trase nasazovány slovenské „dvojičky“, těžké nákladní lokomotivy, umožňující překonat náročné stoupání na trati vedoucí Jablunkovským průsmykem. Dalším obchodním případem, který se nám podařilo získat v nedávné době, je přeprava pohonných hmot vyrobených ve Slovnaftu v Bratislavě tranzitem přes Česko do Polska. I ty nám v pohraniční přechodové stanici Kúty předává dopravce ZSSK Cargo. A zapomenout nesmíme ani na vlaky s jednotlivými vozovými zásilkami. Faktorem, který přepravu zboží po železnici v současné době komplikuje, je rozsáhlá výluková činnost zejména na Slovensku. Modernizace tamní infrastruktury je velice potřebná, bohužel scházejí kapacitní odklonové trasy.

O SPOLEČNOSTI
ČD Cargo, a.s., je největší tuzemský železniční nákladní dopravce a ročním objemem přeprav okolo 60 mil. tun zboží patří k největším dopravcům v rámci Evropské unie.
Disponuje parkem téměř 700 lokomotiv, včetně nejmodernějších interoperabilních strojů Vectron a TRAXX. Zákazníci ČD Cargo mohou využívat přibližně 20 tisíc nákladních vozů různých řad.
Prostřednictvím poboček a dceřiných společností je ČD Cargo držitelem licence k provozování nákladní dopravy již v sedmi evropských zemích.

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků