Politika

Významný krok Státu Katar

Publikováno: 17. 3. 2021
Autor: Martin Dvořák
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Loňské první listopadové úterý se stalo zřejmě průlomovým dnem v historii malého, ale dnes velmi významného emirátu v oblasti Zálivu − Státu Katar.

Ten den při zahájení 49. řádného zasedání zdejší Šury, tedy parlamentního poradního sboru, zvaného Majlis as-Shura, oznámil ve svém vystoupení zdejší emír, šejch Tamim bin Hamad Al Thani, že volby do tohoto shromáždění se budou konat v říjnu letošního roku. Podle emírových slov jsou přípravy v závěrečné fázi. O významu tohoto oznámení svědčí i to, že proběhlo za přítomnosti katarského premiéra a většiny členů vlády.


Pohled do historie

Šura ovšem existuje již téměř půl století. Proč je tedy informace o konání voleb v roce 2021 tak významná? Pro odpověď je třeba se ohlédnout do historie. Šura byla založena v roce 1972 jako poradní orgán emíra a její členové nebyli voleni, ale jmenováni. Teprve katarská ústava schválená v dubnu 2003 lidovým referendem z ní vytvořila demokraticky volený orgán, jehož dvě třetiny jsou voleny všeobecným hlasováním a jedna třetina jmenována emírem. Podle ústavy má mít Šura tři pravomoci: schvalovat (ale nikoli připravovat) státní rozpočet; sledovat výkon ministrů prostřednictvím hlasování o nedůvěře a připravovat, diskutovat a hlasovat o navrhovaných právních předpisech, které se stanou zákonem pouze na základě hlasování dvoutřetinové většiny Šury a souhlasu emíra.


Poprvé jmenovány i ženy

Skutečné volby se však dosud nikdy nekonaly. V roce 2006 bylo oznámeno, že proběhnou v roce 2007. Legislativní rada je poté přeložila na červen 2010. Ani ty se však neuskutečnily a v listopadu 2011 tehdejší emír šejch Hamad bin Khalifa Al Thani oznámil, že volby se uskuteční v roce 2013. I ty však byly posléze odloženy, a to kvůli probíhajícímu předání moci jeho synovi, současnému emírovi šejchu Tamimovi. Funkční období poradního shromáždění bylo tedy prodlouženo do roku 2016.

V listopadu 2017 nastal další historický milník, když emír Tamim bin Hamad Al Thani jmenoval do Šury čtyři ženy, a ty se tak poprvé mohly podílet na práci shromáždění. Poté však byly volby znovu odloženy na rok 2019, přičemž předchozí funkční období členů Šury bylo ještě jednou prodlouženo. V říjnu 2019 vydal emír rozkaz k vytvoření výboru pro organizaci voleb, kterému předsedal katarský premiér šejch Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani.


Důležitý prvek

V tomto kontextu je pak nutno velmi pozitivně a nadějně vnímat slova katarského emíra pronesená na zmíněném zasedání: „Tyto volby se uskuteční v souladu s ústavou a referendem... Činíme tudíž důležitý krok k posílení fungování tradiční katarské Šury a v obohacení legislativního procesu prostřednictvím širší účasti občanů... Máme náš dobře zavedený systém, který je zakořeněný ve společnosti a propojený se strukturou naší komunity. Není to pluralitní systém mnoha stran, ale spíše systém emirátu založený na osvědčených tradicích spravedlivého a racionálního vládnutí, který je propojen s lidmi prostřednictvím slibu věrnosti, loajálních vztahů, vzájemné důvěry a přímé komunikace mezi systémem a komunitou... Volby nejsou kritériem národní identity. Tato identita vykrystalizovala v průběhu času a nejlépe se projevila ve formě solidarity a soudržnosti naší komunity s jejími tolerantními morálními hodnotami a láskou ke své zemi, jak se to mj. ukázalo při odmítnutí blokády.“

Popřejme tedy Kataru, aby se tento krok k demokratizaci společnosti daný ústavou konečně podařilo splnit. I když Šura nemá rozhodovací pravomoci, přece jen je to z hlediska historické návaznosti ve veřejném životě Státu Katar důležitý prvek. Její plnohodnotné obsazení v souladu s ústavou a na základě právoplatných voleb bude na této cestě nepochybně mimořádně významným krokem.


Autor je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR ve Státu Kuvajt a Státu Katar.

Mohlo by vás zajímat

Více článků