Cestování

Udržitelné cestování

Publikováno: 30. 1. 2020
Autor: Ivana Vejvodová
Foto: CzechTourism, Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Že je cestovní ruch důležitou součástí příjmů rozpočtu nejen státního, ale značně přispívá i do rozpočtů samotných měst a obcí a mnohde je klíčový pro místní obchodníky, to není nic objevného. V posledních letech se ale klade důraz na tzv. trvale udržitelný cestovní ruch. Tedy takový, který naplňuje potřeby současných turistů i hostitelských oblastí a zároveň neohrožuje příležitosti do budoucna. Na co se v jeho rámci zaměřují jednotlivé kraje?

 Ústecký kraj: Hřebenovka, Labská cyklostezka a UNESCO

„Zápis Hornické krajiny Krušnohoří na světový seznam kulturních památek UNESCO se jako zlatá nit vetkává do úspěšných projektů v Ústeckém kraji,“ uvedl k rozvoji udržitelného cestovního ruchu v regionu náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš. „Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník mají velký turistický potenciál nejen pro svůj punc unescové památky, ale také pro své atraktivní okolí, např. lázeňské město Teplice nebo Skiareál na Klínovci.“ Dalším úspěchem je dostavba posledních úseků turistického fenoménu – Labské cyklostezky. Po jejich dokončení v roce 2020 se turisté pohodlně dostanou ze státní hranice až do Prahy a obráceně. Kromě toho budou moci na kole navštěvovat například Centrum vodních sportů v Račicích.

Společně s Klubem českých turistů pracuje Ústecký kraj na oživení jedné z nejstarších značených dálkových tras v Evropě, tzv. Modré hřebenovce, se snahou získat evropský certifikát kvality Leading Quality Trails – Best of Europe. Hřebenovka by pak spolu s německou Kammweg a jejími propojkami vytvořily unikátní přeshraniční produkt cestovního ruchu.

Královéhradecký kraj: Cykloturistika a aktivní dovolená

Kromě účasti na veletrzích Infotour a Slovakiatour je Královéhradecký kraj také zapojen do projektů „Společné dědictví“ a „Společná propagace česko--polského příhraničí“, jejichž cílem je přilákat pozornost návštěvníků na méně známé, avšak atraktivní turistické atraktivity v česko-polském příhraničí, a tím ulevit přetíženým lokalitám. V rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko bylo nedávno vyznačeno 1300 kilometrů nových dálkových cyklotras v česko-polském příhraničí. „Návrh tras posloužil jako základ Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí a také coby možnost vybudovat konkrétně až 147 kilometrů dalších cyklotras v Královéhradeckém kraji,“ řekl radní Pavel Hečko, odpovědný za oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu. „CzechTourismu patří poděkování za propagaci produktu a destinace ‚Zámky na Orlici – česká Loira‘, vítěze prestižní soutěže EDEN – European Destinations of Excellence. Tato nová, dosud neobjevená destinace pomůže rozptýlit turistický ruch a přispěje k udržitelnému cestovnímu ruchu,“ doplnil.

Jihočeský kraj: Budoucnost cestování je v udržitelnosti

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) zorganizovala odpovědnou konferenci Travelcon, která se zaměřila právě na udržitelný cestovní ruch. „Travelcon byl pro nás ohromnou příležitostí představit oblast udržitelného turismu, ale také ukázat, jak takový zodpovědný přístup k životnímu prostředí a respekt k místnímu obyvatelstvu konkrétně vypadá,“ vysvětluje Jaromír Polášek, ředitel JCCR. „Součástí Travelconu byl i poznávací výlet pro zahraniční média po jihočeském regionu zaměřený na šetrnou turistiku, jehož výsledkem byly zajímavé výstupy např. australských blogerů,“ dodal. Letošní ročník konference Travelcon přivítal více než 350 manažerů, marketérů a podnikatelů v cestovním ruchu, ale i další experty na turismus z celého Česka. Dva dny plné přednášek a workshopů přinesly inspiraci, kontakty, ukázku současných trendů a upozornily na dobré i špatné příklady z praxe. Další ročník Travelconu se uskuteční 23.–24. 4. 2020 v Českých Budějovicích. 

Plzeňský kraj: Západočeské baroko

Plzeňský kraj v roce 2019 nadále rozvíjel značku Západočeské baroko. Především Letní barokní festival splňuje všechny požadavky udržitelného cestovního ruchu. Oživuje krásná, ale mnohdy nedoceněná místa, propojuje několik sektorů, které pomáhají rozvíjet daný region, a současně vzdělává další generaci. Na akcích Letního barokního festivalu jsou prezentovány výrobky, řemesla a zvyklosti místních lidí. Návštěvníci si mohou vyzkoušet střihání ovcí, ruční výrobu mýdla, praní na valše, jízdu na koni, výrobu keramiky nebo štípání dříví. Vše je doprovázeno hudebním, tanečním a divadelním vystoupením místních souborů. „S agenturou CzechTourism připravujeme poznávací cesty pro zahraniční novináře s netradičním programem v různých koutech Plzeňského kraje. Zapojujeme do nich místní průvodce, kteří mají k regionu vztah a představí jej autenticky, což je pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu neocenitelné,“ prozradila náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

Karlovarský kraj: Vzdělávání zahraničních partnerů

Ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism se v letošním roce podařilo nejen uskutečnit několik úspěšných poznávacích cest pro novináře a tour operátory, ale také vytvořit speciální vzdělávací stránky o kraji, které jsou využívány i k on-line webinářům s tour operátory. Jedním z příkladů vynikající spolupráce je například partnerství karlovarského regionu na veletrhu F.RE.E. v Mnichově a na Městských slavnostech Canaletto v Drážďanech, či prezentace regionu na Českých dnech v Moskvě a Spa Days v Petrohradě. „Podařilo se nám navázat spolupráci s lékaři Ruských železničních drah a přispět tak k odborné edukaci lékařů na významném trhu lázeňských subjektů,“ uvedl Petr Židlický, předseda destinační agentury Živý kraj. „Vysoce hodnotím především spolupráci se zahraničním zastoupením v Moskvě, které nám pomáhalo se zajištěním prezentace během Českého festivalu,“ zdůraznil.

Středočeský kraj: Novinářské tripy

Spolupráce Středočeské centrály cestovního ruchu a agentury CzechTourism se letos točila hlavně kolem pořádání press tripů. „Ve středních Čechách hostili okolo 30 představitelů zahraničních médií a představili jim na 20 turistických cílů a míst. Jsme velmi rádi za rozvíjející se spolupráci s agenturou CzechTourism. Musíme vyzdvihnout i práci zahraničních zastoupení CzechTourismu a těší nás, že mají zájem jak o tradiční turistické cíle, tak i o ty v zahraničí méně proslavené. Střední Čechy mají turistům co nabídnout a my jsme rádi, že máme možnost je prostřednictvím zahraničních médií cestovatelům představit,“ řekla ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová. Tato spolupráce v létě vyvrcholila uskutečněním dvou influencer tripů po středních Čechách, které navazovaly na úspěšnou newyorskou kampaň TouchPoint. Celá kampaň vznikla ve spolupráci Letiště Praha, CzechTourism, Prague City Tourism a Středočeské centrály cestovního ruchu.

Mohlo by vás zajímat

Více článků