Glosa

Učit se, učit se, učit se…

Publikováno: 5. 4. 2019
Autor: Ivan Pilný
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Tenhle výrok, údajně prý vyslovený v minulosti Leninem, vyvolává dnes, v přítomnosti, řadu otázek. Kde, kdy, jak, od koho, proč, za co?

V současné době se vyjadřujeme spíše k částečným nebo zástupným odpovědím. Jsou to například chyby v testech a jejich vyhodnocování, vyučování matematiky, obědy zdarma, žákovské jízdné, inkluze, možná i diskuze o školném.

Dovolte mi nyní pár návrhů zcela osobních, ale snad zásadních.

Proč? Určitě udržitelné zaměstnání, to přispívá nejen k naší spokojenosti, ale také k životnímu standardu. To ovšem nestačí, vzdělání by mělo přispět i k tomu, abychom se stali a zůstali rozumnými a platnými občany. Nežijeme sami, žijeme ve společnosti.

Kdy? Kdykoli, ale hlavně celý život. Model, kdy chodíme do školy deset, dvacet let a dalších čtyřicet z toho žijeme, je definitivně překonaný.

Kde? Nejen v kamenné škole, dnes máme vzdělání i digitální, vzdělávají a musí nás vzdělávat i firmy. Učíme se tím, že něco děláme a vytváříme.

Jak? Tak, abychom posilovali naše silné stránky, aby to, co umíme a chceme dělat, nebylo potlačováno, ale podporováno.

Od koho? Od kohokoli, kdo nepotlačuje naše otázky, hledá s námi odpovědi a souvislosti. Vzdělání je interaktivní proces, kde úlohou učitele by nemělo být předání obsahu z učitele na žáka, žák se obsahu zbaví u zkoušky a zapomene. Učitel by měl povzbudit naši zvědavost, hledat způsob, který nás nejen vzdělává, ale také baví.

Za co? Vzdělání je investice. Budeme-li vzdělaní, naše životní šance budou nejen v zaměstnání, ale i v osobním životě rozhodně vyšší. Za kvalitu se ovšem platí, hledejme tedy způsob, jak z plateb nevyloučit talenty ze sociálně slabého prostředí a jak nám investici usnadnit. Hledejme systém půjček, stipendií, zapojení veřejných i evropských prostředků.

Na tom, co píši, není nic tolik objevného, jen je třeba to udělat. Školství a vzdělávací systém by měl být konzervativní, ale nemůže fungovat jako tanker, aby se otočení kormidlem projevilo za pět nebo šest let. Změna myšlení ovšem musí nastat především u nás, pak se možná dočkáme i změn u příslušných orgánů a úředníků.

Mohlo by vás zajímat

Více článků