Rozhovory

Tomáš Tóth: Proces expanze rozhodně není u konce

Publikováno: 16. 11. 2023
Autor: Karel Černý
Foto: archiv Tomáše Tótha a Martin Chýle
logo Sdílet článek

Začátkem prosince to budou tři roky, co byl Tomáš Tóth zvolen předsedou představenstva ČD Cargo, největšího českého železničního přepravce zabývajícího se nákladní dopravou. Převzal ho do let poznamenaných covidem, vojenskými konflikty, „létajícími“ cenami energií, výraznou inflací... Přesto se společnosti daří držet se v „černých číslech“ a plánuje i nemalý další rozvoj.

Pro většinu podniků je současná doba určitě složitá a složitá nadále bude – válka na Ukrajině, pozvolné vzpamatovávání se z covidového období, předpokládané rostoucí ceny energií, teď nestabilita kolem Izraele hýbající cenami a trhy... Jak se ČD Cargo daří se se vším vypořádat?
Je to samozřejmě těžké. Každý rok vystavuje naši společnost dalším a dalším zkouškám. I přes všechna vámi zmíněná negativa se nám za první pololetí podařilo dosáhnout zisku před zdaněním (EBT, dle mezinárodních účetních standardů IFRS) 481 milionů korun a čistého zisku po zdanění 314 milionů. Na tuzemském dopravním trhu poklesl vlivem nepříznivé situace v některých průmyslových odvětvích a energetice přepravní objem ČD Cargo o sedm procent. Toto číslo koresponduje se statistikou celkových výkonů na železnici, zveřejňovanou Správou železnic, ze které vyplývá meziroční propad výkonů v hrubých tunových kilometrech u všech dopravců o 8,6 procenta. K meziročnímu navýšení výnosů tak došlo především díky rozvoji mezinárodních přeprav. Co se týče výhledu, tak v „černých číslech“ bychom chtěli zůstat nejen v letošním roce, ale i v letech nadcházejících. Je to důležité, abychom udrželi tempo investic a dokázali zajistit rozumné financování našich rozvojových aktivit.

Postupně se utlumuje spotřeba fosilních paliv a má se utlumovat ještě razantněji – klesá tím tedy například přeprava uhlí. Projevuje se to už hodně? A co to pro ČD Cargo znamená?
Za osm měsíců letošního roku jsme přepravili přibližně šest milionů tun hnědého uhlí, což je o více než 600 tisíc tun (10 procent) méně než ve stejném období loňského roku. Troufám si také říci, že žádný boom přeprav pevných paliv se již nebude opakovat. Co to znamená pro ČD Cargo? Z pohledu dané komodity především postupně se snižující přepravní objem a s ním také související pokles tržeb. Postupně tak budeme utlumovat opravy starších výsypných vozů. Dnes ale již značnou část objemů hnědého uhlí přepravujeme v nástavbách Innofreight na nových intermodálních vozech řady Sggrss. V případě budoucího poklesu zájmu o tento transport je možné „uhelné“ nástavby sundat a vozy vystrojit jinými nástavbami – například na přepravu hutních výrobků, štěrku apod. Právě proto je pro nás z pohledu nových investic velice důležitá univerzálnost železničních vozů. Výpadek tržeb plynoucí z postupného útlumu hnědého uhlí v energetice a teplárenství se budeme snažit nahradit přepravami alternativních paliv, jako je biomasa a nově také komunální odpady.

Když jsem na počátku léta mluvil s ministrem Martinem Kupkou, hovořili jsme mj. o tom, že současné kapacity nákladní železniční dopravy jsou na limitech. Blýská se v tomto ohledu na lepší časy?
Záleží na tom, jaké kapacity máte na mysli. Osobně se domnívám, že kapacity železničních dopravců jsou v tuto chvíli dostatečné – máme k dispozici moderní „hardware“ i odborně způsobilé zaměstnance. Není jednoduché tyto kapacity zajistit, ale co nás nyní trápí mnohem více, to je nedostatečná kapacita železniční sítě. Hlavní koridorové tratě jsou přetížené osobní dopravou, ať již dálkovou nebo u velkých aglomerací také příměstskou. Naše vlaky tak do značné míry jezdí v nočních hodinách. Velký problém nám působí také rozsáhlá výluková činnost. Chápeme, že infrastrukturu je třeba modernizovat, pro nás však odklonová vozba, je-li vůbec možná, znamená značné navýšení nákladů a také výrazné zhoršení kvality přepravy. V příštím roce nás čeká řada výluk, které budou mít na provoz našich vlaků velký dopad. Konkrétně můžu zmínit například výluku spojenou se zdvoukolejňováním Branického mostu v Praze. Určitou úlevu by mohlo přinést dokončení některých investičních akcí, například zdvoukolejnění tratě Choceň – Hradec Králové – Velký Osek nebo také výstavba vysokorychlostních tratí.

Pan ministr také hovořil o nutnosti budování nových terminálů, které zajistí přeložení nákladu z vlaků na kamiony, především na tzv. poslední míli. Pokročilo něco v této oblasti? A jak obecně probíhá spolupráce na poli železnice–silnice?
Tohle je velmi důležité téma pro budoucnost. S ohledem na dekarbonizaci a potřebné budoucí úspory energie budeme muset rozšířit spolupráci železniční a silniční dopravy po vzoru dnešní maritimní kombinované dopravy. Jako jediný dopravce v Česku provozuje ČD Cargo systém jednotlivých vozových zásilek, které tomu mohou také významně pomoci. Je to produkt, kde si od spolupráce slibujeme nejvíc. Musíme zákazníkům společně nabídnout rychlou a cenově adekvátní službu bez překládky samotného zboží, tzn. s využitím intermodálních přepravních jednotek, specializovaných kontejnerů. Vítám proto iniciativu Správy železnic, která v České Třebové připravuje zkušební projekt malého logistického centra, kde by překládku takových intermodálních jednotek bylo možné provádět.

Na jak dlouho dopředu musíte vlastně plánovat svůj rozvoj? A co máte v dlouhodobém plánu?
Společnost ČD Cargo staví svoji budoucnost na čtyřech základních pilířích, kterými jsou interoperabilita, intermodalita, expanze do zahraničí a sociální odpovědnost. Tuto strategii pak naplňujeme konkrétními kroky. Velký důraz klademe na modernizaci vozidlového parku – navyšujeme počty interoperabilních lokomotiv a pokračujeme v modernizaci parku dieselových lokomotiv tak, aby splňovaly nejpřísnější emisní limity. Zákazníkům garantujeme, že v lednu 2025 budeme mít dostatečný počet lokomotiv vybavených evropským zabezpečovačem ETCS, abychom byli schopni uspokojit jejich požadavky. Dalším z požadavků je zajištění přepravy zboží v celé trase. To dnes dokážeme v sedmi zemích Evropy a proces expanze rozhodně není u konce. Chtěli bychom naši působnost rozšířit do přístavů Belgie a Nizozemska, perspektivní jsou pro nás rovněž dopravní trhy Srbska a Slovinska. Velkou pozornost věnujeme také digitalizaci a elektronizaci. Zákazníkům nabízíme on-line sledování jejich zásilek, možnost využití elektronických přepravních dokladů atd. Pozornost věnujeme i personálnímu rozvoji našich zaměstnanců. Všechny výše uvedené kroky by bez dlouhodobého plánování nebyly možné a bez jasné strategie bychom také nebyli spolehlivým partnerem pro naše klienty. V detailu tak plánujeme na pět let dopředu a zpracováváme také rámcový desetiletý výhled.

O SPOLEČNOSTI
ČD Cargo, a.s., je největší tuzemský železniční nákladní dopravce a ročním objemem přeprav okolo 60 mil. tun zboží patří k největším v rámci Evropské unie.
Disponuje parkem téměř 700 lokomotiv, včetně nejmodernějších interoperabilních strojů Vectron a TRAXX. Zákazníci ČD Cargo mohou využívat přibližně 20 tisíc nákladních vozů různých řad.
Prostřednictvím poboček a dceřiných společností je ČD Cargo držitelem licence k provozování nákladní dopravy již v sedmi evropských zemích.

Interoperabilní lokomotivy ČD Cargo

Mohlo by vás zajímat

Více článků