Rozhovory

Tomáš Hřebík: Podle nedostavěné Palmovky nás hodně lidí posuzuje

Publikováno: 14. 3. 2020
Autor: Karel Černý
Foto: archiv Tomáš Hřebíka
logo Sdílet článek

Je vždy příjemné potkat na radnici člověka, který je nejen zastupitelem či radním, ale i opravdu lokálním patriotem v tom nejlepším slova smyslu. Jedním takovým je i Tomáš Hřebík, radní městské části Praha 8.

Na radnici máte mj. na starosti strategický rozvoj vaší městské části. Díval jsem se, jaké jsou plány s oblastí Palmovky − namísto starého nádraží byty, obchodní centrum, na kopci sportovní areál... Jak to s nimi vypadá?

Věci jsou velmi pozitivně v běhu. Na celé území Palmovky je podaná změna územního plánu, v současné době zpracováváme územní studii, kde budou součástí tzv. podkladové studie, kterých bude hned několik. Jedná se o území Košinky, Dolní Libně či oblast u Plynojemu. Další významnou studií je prověřovací dopravní studie v této oblasti, kde je velmi důležitou novou změnou náš návrh na tzv. jižní obchvat Libně, který by měl celému Karlínu i Libni v budoucnu vzhledem k nově vznikající zástavbě velmi ulevit. Kromě toho je také již odsouhlasená změna vyjmutí tunelu pod Palmovkou z územního plánu. Studie by měla také prověřit dopravu kolem Libeňského mostu a jeho okolí. Domnívám se, že námi naplánované změny jsou všemi dotčenými stranami i veřejností vnímány kladně. Vedle tvorby těchto studií pocítí občané reálně dílčí menší změny už v příštím roce – typově oprava nádražního domku, dočasný park či kontejnerová kavárna. A první větší změny pak s výstavbou komplexu Palmovka ONE, který bude na celém území současného autobusového nádraží, kde se předpokládá zahájení za dva roky. Součástí bude vybudování nového náměstí Bohumila Hrabala, samozřejmě s uctěním jeho památky formou sochy či jiného uměleckého ztvárnění, na které bude vypsána soutěž. Mezi další významné projekty, které bych rád realizoval, je Rohanský park, revitalizace Libeňského ostrova či vybudování celoměstsky významného sportoviště na Šutce (především vybudování venkovního bazénu a ubytování pro sportovce), výstavba multifunkční haly pro sporty, které nemají velkou podporu od státu, jako jsou např. házená, basketbal, floorball, softball.

 

Co kromě Palmovky je ještě nejdůležitější v Praze 8 vyřešit?

To je těžká otázka, protože podle nedostavěné Palmovky nás hodně lidí posuzuje. Ale obecně nejdůležitější je dostat městskou část Praha 8 do dobré finanční kondice. Přebrali jsme ji ve velkých finančních potížích, dokonce s výhledem na bankrot. Myslím, že se nám po prvním roce vedení povedlo situaci stabilizovat, zavést úspory a vytyčit finanční plán jak běžného provozu, tak investic.

 

Co třeba před nějakým časem tolik diskutovaný Libeňský most? Jaký bude jeho osud? A jak pokračuje rekonstrukce Negrelliho viaduktu?

Můj osobní názor na budoucnost Libeňského mostu je úplně ho zbourat a postavit nový. Je to jediné racionální řešení. Poslouchat nesmyslné úvahy o tom, že se bude rekonstruovat, mě už nebaví. Ale bohužel je to politikum, kde jde často racionalita stranou. Každý odborník z oboru vám jasně řekne, že ekonomicky nejvýhodnější a technicky nejčistější varianta je stavba zcela nového mostu. Dalším významným argumentem je rozdíl v ceně údržby a životnosti nového či opraveného mostu, kde je rozdíl téměř polovina. Všechny tyto finanční rozdíly zaplatíme z našich daní a zde se bavíme v jednotkách stamilionů až miliard. A vzhledem k tomu, že most nebyl již po několikátém marném pokusu zapsán jako kulturní památka, tak vidím snahu o rekonstrukci za každou cenu jako velmi nehospodárné rozhodnutí. Nicméně v současné době MHP ještě neví, co s Libeňským mostem bude, debaty se vedou, ale konkrétní, realizovatelný plán je v nedohlednu. Negrelliho viadukt má veselejší příběh, obrovská investice z evropských fondů zajistila SŽDC jeho velmi zdařilou rekonstrukci. V tomto roce bychom se měli dočkat jejího dokončení a také přijde druhá fáze, kdy na základě koncepční studie MHP budou vybudovány obchodně kulturní prostory v podloubích pod mostem. Technicky a stavebně budou připraveny na komerci, kulturu i sport. Vzhledem k tomu, že je most na území Prahy 8, tak doufám, že se na tvorbě této koncepce bude Praha 8 také podílet.

 

Jsou nějaké projekty, na nichž musí participovat magistrát či stát? A pokud ano, je spolupráce v pohodě, nebo spíš drhne?

Ano, nejdůležitější participace s MHP je rozhodnutí, jak nakládat s majetkem v podobě zchátralého torza nedostavěné Nové radnice na Palmovce. Se státem pak jednáme o pomoci v oblasti sportu, kde bychom potřebovali, aby se nově vzniklá Národní sportovní agentura finančně podílela na výstavbě nové multifunkční sportovní haly na území Prahy 8. Bohužel obě spolupráce, jak s MHP, tak se státem, drhnou. Největší problém v rámci nepříliš zdařilé spolupráce vidím jednak v odlišných zájmech dotčených stran a jednak v neodbornosti, nekompetentnosti a nezkušenosti lidí, kteří o budoucím vývoji rozhodují nebo mají snahu rozhodovat.

 

Co považujete od voleb za největší plus a co za největší minus v práci vašeho zastupitelstva?

Za největší plus naší rady, resp. zastupitelstva, považuji podání několika významných podnětů pro územní změnu, prosazení důležitého dopravního řešení v Libni, tzv. jižní obchvat Libně, a stabilizaci území Palmovky, a ve spolupráci s magistrátem a IPRem přípravu územní studie pro celé toto území. Jako největší minus považuji neschopnost vedení radnice dohodnout se i po roce s MHP na řešení budovy Nové radnice na Palmovce, která kvůli liknavosti a nekompetentnosti některých stran stále chátrá a MČ finančně krvácí.

Tomáš Hřebík (narodil se 24. října 1979 v Praze) je členem STAN a radním městské části Praha 8, zvoleným za TOP 09 a Starostové a nezávislí – spojené síly pro Prahu 8.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde poté i přednášel. V současné době je stále aktivní na katedře hospodářské politiky, má akreditovaný vlastní kurz s názvem Hledání konkurenční výhody.

Pracoval v KPMG (asistent auditora) a také pět let provozoval a vlastnil síť anglických školek.

Je svobodný a bezdětný, rád sportuje, jezdí na chalupu a má v oblibě dobré víno. V současné době je ale jeho největší zálibou budování menší farmy, kde by měl rád v budoucnu chov ovcí a koz.

Mohlo by vás zajímat

Více článků