Zdraví

Terezie Tybanová: Pojišťovna VZP je místem pro realizaci skvělých projektů a výzev

Publikováno: 28. 6. 2022
Autor: Redakce
Foto: Foto PVZP
logo Sdílet článek

Pojišťovna VZP, a.s., (dále jen „PVZP“) je na českém trhu od roku 2004. Terezie Tybanová, ředitelka Odboru likvidace pojistných událostí, v ní působí už šestnáctým rokem. Přešla do ní v roce 2006 ze Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde pracovala na nonstop asistenční službě pro zdravotně pojištěné cizince, kteří jsou pojištěni dle zák. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR (dále jen „zákon“). Vzhledem k jejím bohatým zkušenostem a znalostem jsme ji požádali, aby představila PVZP i samu sebe.

Zkušenosti se zdravotním pojištěním cizinců, znalost veřejného zdravotního pojištění v ČR, jakož i zkušenost z podnikatelského prostředí v minulosti jsem hned v roce 2006 využila v návrhu projektu „Digitalizace likvidace zdravotního pojištění cizinců“, kdy se jednalo o vybudování nového informačního systému na likvidaci pojistných událostí ze zdravotního pojištění cizinců se zohledněním požadavku poskytovatelů zdravotní péče. Zejména pak o možnost elektronického zasílání vyúčtování poskytnuté zdravotní péče podobně jako ve veřejném zdravotním pojištění, včetně podobného zpracování a úhrady, avšak se zohledněním legislativních nařízení pro komerční pojištění. Další podmínkou byla plná transparentnost likvidace pro dozorující orgán v pojišťovnictví, kdy PVZP byla v té době jedinou pojišťovnou nabízející zdravotní pojištění cizinců dle zákona v České republice.

Vedení PVZP schválilo realizaci tohoto ambiciózního a náročného projektu a již v roce 2007 jsme tento nový informační systém spustili. Úkol to byl nelehký, ale přes všechny překážky se nad očekávání podařil. Postupem času jsme do tohoto moderního likvidačního systému a navazujících subsystémů začleňovali i likvidaci dalších neživotních produktů jako například Cestovní pojištění, Úrazové pojištění, Pojištění pro případ pracovní neschopnosti a hospitalizace a další.

Odchod a návrat

V roce 2014 jsem vyslyšela další nemalou výzvu velké nadnárodní pojišťovny na vybudování nového, plně digitalizovaného a efektivního systému likvidace pojistných událostí pro životní pojištění. Jelikož jsem s ohledem na tento další projekt zastávala několik funkcí najednou, měla jsem možnost pracovat s kolegy z různých oborů, kteří povyšují práci v pojišťovnictví na zcela jinou, opravdu profesionální úroveň. Díky tomu jsem nasbírala nemalé znalosti a zkušenosti, kterých využívám dodnes.

Avšak PVZP pro mě připravila další velkou výzvu v podobě nabídky na rozšíření Odboru likvidace pojistných událostí o další produkty, zefektivnění likvidačního šetření a nastavení likvidace ve zcela novém, moderním informačním systému s maximálním využitím digitalizace likvidace ve prospěch klienta. Takovou nabídku nešlo odmítnout, a tak jsem se do této společnosti v roce 2017 vrátila s ještě větším elánem zvládnout takovýto nelehký úkol a využít nabyté znalosti. Dnes Odbor likvidace pojistných událostí zvládá likvidovat události efektivně, rychle a kvalitně z celého portfolia svých produktů v novém informačním systému s online hlášením událostí, náhledem na stav likvidačního šetření události, lékařskou konzultací pro klienty zdarma či vyhledávání smluvního partnera PVZP a dalšími proklientskými službami. Díky digitalizaci a optimalizaci likvidace nás nezaskočila ani doba covidová v letech 2020–2021, kdy se likvidace PVZP velkou měrou zasloužila o zpřístupnění nepovinného očkování proti covid-19 zdravotně pojištěným cizincům dle zákona, a jako první komerční pojišťovna deklarovala úhradu nepovinného očkování ze zdravotního pojištění cizinců bez ohledu na počty posilujících dávek.

Díky skvěle fungující likvidaci nás nezaskočil ani skokový a opravdu nemalý nárůst pojistných událostí ze zdravotního pojištění cizinců, ke kterému došlo novelou zákona o pobytu cizinců 274/2021 Sb. na území ČR s účinností od 13. 7. 2021, kdy se PVZP stala výhradním poskytovatelem zdravotního pojištění cizinců na území ČR dle tohoto zákona. Ve velmi krátkém časovém úseku bylo nutné vše logisticky konsolidovat a stabilizovat tak, abychom nemuseli snižovat nic ze zavedené kvality a rychlosti likvidace či omezovat kolegy v dovolených. S vypětím nemalých sil se nám toto podařilo bez jakéhokoliv razantního personálního posílení a navýšení nákladů, což svědčí o skvělé a nadčasové úrovni likvidace PVZP.

Další projekty

Představenstvo pojišťovny do mě opakovaně vložilo důvěru vymyslet pro klienty online samoobsluhu. Aktuálně tedy za obrovské podpory a podílu kolegů z celé pojišťovny realizujeme v jednotlivých dílčích etapách unikátní projekt samoobslužné digitální asistence neboli „Self-Service Assistance“, který lze bez nadsázky považovat za zcela revoluční nejen v českém pojišťovnictví. Tento projekt jde napříč celou pojišťovnou, od sjednání pojištění, přes personifikovaný a nepřenosný elektronický průkaz pojištěnce v mobilním telefonu, kompletní servis likvidací pojistných událostí, online lékařské konzultace pro klienty zdarma, až po online objednání přímo klientem ke smluvním partnerům PVZP či samoobslužného ověření platností pojištění a garantování pojistného krytí přímo pro poskytovatele zdravotních služeb v Česku a mnoho dalšího. Úspěšnost realizace jednotlivých etap tohoto projektu je umožněna jen díky podpoře představenstva společnosti a maximální součinnosti kolegů napříč celou pojišťovnou.

Spokojenost a kvalita

Jelikož je spokojenost klientů pojišťovny závislá na kvalitě a rychlosti likvidace pojistných událostí ze sjednaného pojištění, je více než důležité proces likvidace stále zkvalitňovat, zefektivňovat a jít klientům naproti v jejich očekávání v případě vzniku pojistné události, kterou nepředvídali. Toto se snažíme na likvidaci PVZP maximálně naplňovat, protože v pojišťovnictví více než kde jinde platí, že kromě první pojistné smlouvy všechny další uzavírá kvalita, rychlost a transparentnost likvidace. Jak s oblibou říkám: ,,Likvidace pojistných událostí je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“ Stejně tak jako každý bonbon má jinou příchuť či zdobení, tak i každá událost je jiná. Proto vždy od svých podřízených vyžaduji perfektní znalosti, maximální výkon a profesionalitu.

Pojišťovna VZP, a.s., je tedy nejen místem realizace skvělých projektů a výzev s maximálním efektem pro naše klienty, ale i místem, kde význam slova kolektivní soudržnost a společné úsilí nabývá skutečných hodnot a odměny v podobě skvěle odvedené práce, která přináší každoroční nárůst klientů napříč všemi produkty PVZP.

PVZP

Pojišťovna VZP, a.s, je na pojistném trhu České republiky od r. 2004 a je ryze českou pojišťovnou bez jakékoliv zahraniční spoluúčasti, která nabízí celé portfolio neživotních pojistných produktů, jako jsou Cestovní pojištění, Zdravotní pojištění cizinců, Úrazové pojištění, Pojištění závažných onemocnění Fénix, Pojištění pro případ pracovní neschopnosti a hospitalizace – Patron, Pojištění vozidel JÍZDA, Pojištění veškerého rodinného majetku i odpovědnosti občanů, Pojištění podnikatelských rizik se zaměřením na poskytovatele zdravotní péče a farmaceuty (více viz www.pvzp.cz).

Mohlo by vás zajímat

Více článků