Kultura

Tento rok prídeme za vami!

Publikováno: 28. 10. 2020
Autor: Michal Bartek
Foto: Foto / Photo Ramon Leško
logo Sdílet článek

Jedinečné podujatie Slovenský deň kroja sa aj napriek aktuálnej situácii predsa len uskutoční. Tretí ročník organizátori poňali inak – a od 28. mája cestujú po Slovensku. Vznikne tak pestré pásmo ľudových zvyklostí, prezentácia folklóru a krás Slovenska.

Tento rok, keďže rešpektujeme bezpečnostné opatrenia a množstvo ľudí možno bude chcieť sledovať Slovenský deň kroja na televíznych obrazovkách, pôjdeme za vami a spoločne vytvoríme originálny a výnimočný program. Priamo vo vašej obci nakrútime tance, ktoré vychádzajú z vašich tradícií, vypočujeme si váš spev a budeme obdivovať kroje. Ich farebnosť, ale aj symboliku, v ktorej je veľká výpoveď. Výsledok tejto cesty po Slovensku predstavíme nielen 12. septembra v Banskej Bystrici, ale i na televíznych obrazovkách a sociálnych sieťach. Slovenský deň kroja takto vytvoríme spoločne," hovorí autorka projektu, Mária Reháková.

Tretí ročník podujatia Slovenský deň kroja odštartoval symbolicky v Radvani, ktorá je miestom posledného odpočinku velikána slovenskej literatúry Andreja Sládkoviča. „Každý rok venujeme Slovenský deň kroja aj jednému z velikánov slovenskej histórie, preto sme si počas uplynulých rokov spomenuli na profesora Štefana Nosáľa, Milana Rastislava Štefánik a tento rok je výročie 200 rokov od narodenia Andreja Sládkoviča. Práve on bol nielen zakladateľom ľúbostnej poézie, ale najmä milovníkom slovenského folklóru a prírody, takže si túto spomienku zaslúži,“ vysvetľuje Mária Reháková.

Za niekoľko týždňov Mária Reháková spoločne so svojim tímom prešla obce a mestá spojené s Andrejom Sládkovičom a v nasledujúcich dňoch ich čaká prierez toho naj od západného po východné Slovensko. „Súčasťou každého nakrúcania je aj vytvorenie sprievodu zúčastnených, čím by sme radi nahradili ten, ktorý sa mal uskutočniť v Banskej Bystrici. Vytvoríme ho teda aspoň virtuálne,“ dodáva.

„Veľmi ma teší, že sme sa tento rok rozhodli pre opačnú verziu – to znamená, že my prichádzame za milovníkmi tradícii. Je to pre nás všetkých naozaj silný zážitok. Vidieť to nadšenie v tvárach obyvateľov obcí, ich zvyky, spevy či tance... Poviem vám, že každý takýto deň mi dodáva viac a viac energie,“ netají nadšenie Mária Reháková.This Year We Will Come To You!


Despite the current situation, the unique Slovak Costume Day event will be taking place. The organizers are doing the third year a bit differently - and since the 28th May they have been traveling around Slovakia. This will culminate in a review of a diverse range of folk customs in the form of a presentation of folklore and the beauties of Slovakia.


This year, as we respect security measures and many people may want to watch the Slovak Costume Day on their televisions, we will come to you, and together we will create an original and exceptional program. We will record the traditional dances and singing directly in your village. We will admire the costumes, both for their colour and their important symbolism. This way, we will create a Slovak costume day together, the author of the project, Mária Reháková says.

The third year of the Slovak costume day event started, symbolically, in Radvany, which is the resting place of the great Slovak author, Andrej Sládkovič. “Every year we dedicate the Slovak Costume Day to one of the greats of Slovak history, so in recent years we have remembered Professor Štefan Nosál, Milan Rastislav Štefánik and this year is the 200th anniversary of the birth of Andrej Sládkovič. He was not only the founder of Slovak romantic poetry, but was a particular lover of Slovak folklore and nature, so he deserves this recognition,” explains Mária Reháková.

Over the course of a few weeks, Mária Reháková and her team travelled the villages and towns associated with Andrej Sládkovič, and in the coming days a cross-section of the best traditions from western to eastern Slovakia awaits them. “Part of every event is also filming the procession of participants, and we would like to replace the one that was to take place in Banská Bystrica. So we will make at least a virtual one,” she adds.

“I am very pleased that we have decided on a different version this year - us coming to the tradition lovers rather than them to us. It's a really powerful experience for all of us. To see the enthusiasm in the faces of the inhabitants of the villages, their habits, songs or dances... I will tell you that every such day gives me more and more energy, “Mária Reháková says, full of enthusiasm.

Mohlo by vás zajímat

Více článků