Zdraví

Šedý zákal potrápí, ale lze ho odstranit

Publikováno: 8. 5. 2023
Autor: Iveta Staňková
Foto: Shutterstock.com a Canadian Medical
logo Sdílet článek

Zhruba polovina lidí po 65. roku věku trpí šedým zákalem, u seniorů po sedmdesátce už je to kolem 75 procent. Může se ale objevit i podstatně dříve. Jeho naprosté podcenění může vést až k oslepnutí, ovšem dobrou zprávou je, že se dá operovat, a to dokonce ambulantně.

Při šedém zákalu dochází k zakalení oční čočky, na oku je patrný jako zbělení či zešednutí prostoru zornice. „Postižený vidí zastřeně, jako by hleděl přes zamlžené sklo. Probíhají zde změny bílkovin tvořících čočku, kdy se tkáň běžně průhledné čočky začne zneprůhledňovat,“ vysvětluje MUDr. Vadim Fridman, MBA, FEBO, vedoucí lékař oftalmologie Canadian Medical.

Příčiny a příznaky
Šedý zákal neboli katarakta se objevuje hlavně v souvislosti s postupujícím věkem, jde o přirozený proces stárnutí lidského oka a oční čočky. Skutečná příčina jeho vzniku ale není dosud zcela známá a na rozvoji nemoci se může podílet i řada dalších faktorů. Někteří pacienti se s šedým zákalem narodí, v takových případech hraje důležitou roli dědičnost. Pokud se rozvine u novorozence, může být na vině také infekce, kterou matka prodělala během těhotenství. Katarakta zpočátku nemusí nijak ovlivňovat vidění, zakalení však postupně sílí a zrak se zhoršuje. Pacient přitom netrpí podrážděním očí, bolestí ani jinými potížemi. Šedý zákal častěji postihuje obě oči. Rychlost rozvoje nemoci je individuální – trvá měsíce až roky.

Léčba
Hned při prvních projevech je nutné neprodleně navštívit očního lékaře. Ten prozkoumá rodinnou anamnézu a konkrétní zrakové komplikace pacienta. Následuje oční vyšetření, které diagnózu potvrdí či naopak vyvrátí. „Lékař změří zrakovou ostrost a refrakci oka, přední část oka, ale centrem pozornosti bude čočka. Při vyšetření se pak zaměří na vitreoretinální rozhraní (neboli sklivcové sítnicové rozhraní), oční pozadí a periferní sítnici. Při vyšetření se používají přístroje jako štěrbinová lampa či oftalmoskop. U nás v Canadian Medical vyšetřujeme klienty také přístrojem OCT (optické koherenční tomografie). Bývá zkoumán též zornicový reflex, pohyby očí, nitrooční tlak a obvykle také zorné pole pacienta,“ popisuje MUDr. Fridman.
Kataraktu nelze odstranit léky ani brýlemi. U některých pacientů se sice alespoň dočasně podaří korigovat zhoršování zraku pomocí brýlí nebo kontaktních čoček, nicméně jedinou možností léčby je operace. Při té se zkalená oční čočka odstraní a nahradí umělou. Ta zůstává v oku natrvalo, dokonale kompenzuje dioptrickou sílu původní čočky, takže volbou vhodného typu lze odstranit krátkozrakost i dalekozrakost. Pacient si může zvolit i čočku multifokální, která zlepšuje vidění na všechny vzdálenosti. Operaci vždy indikuje oftalmolog. Probíhá ambulantně, je šetrná, nebolestivá a netrvá obvykle déle než deset minut. Delší dobu zabere příprava pacienta před zákrokem. A další příznivá zpráva – operace šedého zákalu včetně základní nitrooční čočky je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Rekonvalescence
Jelikož se zákrok provádí ambulantně v lokální anestezii, měl by pacient bezprostředně po něm zvládnout odejít domů, pochopitelně s doprovodem. Následná obnova vidění je celkem rychlá, k úplné stabilizaci zraku dochází v rozmezí dvou až čtyř týdnů. V prvních dnech po výkonu může dotyčný vnímat pocit mírného řezání nebo slzení očí. Je-li bolest silná a oči začervenalé nebo objeví-li se světloplachost či náhlé zhoršení vidění, je namístě okamžitá návštěva lékaře. K prevenci zánětlivé reakce se používají kapky na šedý zákal nebo tzv. umělé slzy. V rámci pooperačního režimu je vhodné omezit aktivity, které oči unavují, nosit sluneční brýle, vyhýbat se prašnému prostředí, návštěvám sauny či bazénu a chránit oko před poškozením. Také je třeba hlídat nitrooční tlak – nedoporučuje se např. hluboký předklon, spaní na břiše, zvedání těžkých předmětů, mnutí oka či líčení. Riziko pooperačních komplikací je poměrně nízké. V brzkém období po zákroku se může objevit např. zánět nebo krvácení, hrozí také změna nitroočního tlaku. Později může dojít např. k odchlípnutí sítnice, zkalení zadního pouzdra oční čočky, případně ke změně polohy čočky nové.

Existuje prevence?
Reálná možnost prevence je sporná a brzkému nástupu šedého zákalu nelze zcela zabránit. Studie však ukazují, že je možné mu předcházet alespoň částečně – chránit zrak před UV zářením a dbát na vyváženou stravu, bohatou na antioxidanty. Jídelníček by tak měl obsahovat vitaminy A, C a E, karotenoidy a potraviny obsahující omega-3 mastné kyseliny. Rizikovými faktory jsou obezita, kouření, více ohroženi jsou diabetici. Jsou ovšem i faktory, které ovlivnit nelze, a to především už zmíněný věk. Mezi další patří například genetická predispozice či pohlaví (vlivem kolísající hladiny hormonů postihuje šedý zákal více ženy).

CANADIAN MEDICAL
Historie Canadian Medical sahá do poloviny 90. let, kdy byla v Praze kanadskými lékaři založena malá klinika se záměrem poskytnout cizincům žijícím v Praze lékařskou péči ve standardu, na který byli zvyklí z Kanady nebo USA.
Ke spolupráci přizvali i malý tým českých lékařů a sester, kteří svým úsilím a vysokou mírou odbornosti vybudovali zařízení, jež mohlo pacientům nabídnout komplexnější ambulantní péči postavenou na stejných hodnotách, tedy na přístupu, který dává pacienta na první místo.
Dnes má Canadian Medical za sebou více než dvacet let péče o pacienty a díky usilovné práci lékařů, sester i kolegů v zázemí také dramatický rozvoj. Stal se součástí české zdravotnické skupiny EUC a přeměnil se na největší síť prémiových klinik v Česku.
Působí na osmi místech v Praze a Brně a komplexní péči rozšířil i o lůžkové oddělení se dvěma moderními sály. Základ ale zůstává stejný – snaha postarat se o pacienty co nejlépe nejen po stránce medicínské, ale také po stránce organizační a lidské.
Díky kvalitě péče je Canadian Medical stále zařízením první volby pro cizince žijící v Česku. Největší část pacientů však tvoří česká klientela, která se chce starat o své zdraví co nejlépe a hledá vysoký standard služeb.

MUDr. Vadim Fridman, MBA, FEBO

Mohlo by vás zajímat

Více článků