Business

Progress TRW: Most mezi Ukrajinou, Českem a EU

Publikováno: 13. 5. 2024
Autor: Redakce
Foto: Progress TRW
logo Sdílet článek

Obchodní společnost Progress TRW byla založena v roce 2019 v České republice rogress TRW kombinuje zdroje praktických zkušeností mezinárodní činnosti, praktických znalostí vysoce specializovaných profesionálů a logistických zdrojů, které nashromáždila během let své práce.

Progress TRW kombinuje zdroje praktických zkušeností mezinárodní činnosti, praktických znalostí vysoce specializovaných profesionálů a logistických zdrojů, které nashromáždila během let své práce. 

Naše kompetence zahrnují: 
- Distribuci průmyslových a potravinářských výrobků na území Evropské unie i mimo ni 
- Marketingové výzkumy trhů
- Konzultace týkající se certifikace, standardizace a shody výrobků a služeb s místními zákony
- Konzultace a praktickou podporu v oblasti exportu/importu
- Organizaci obchodních akcí a hledání obchodních partnerů na Ukrajině a v Evropské unii, podporu jejich vzájemné interakce a spolupráce
- Právní služby, účetní podporu a poradenství 
} Investiční podporu pro české investory, kteří mají  zájem investovat do ukrajinských projektů, včetně hledání místních finančních nebo správních partnerů, přípravu investičních návrhů a podporu v komunikaci s místními státními, kontrolními a povolovacími orgány 
- Podporu podnikání, včetně registrace firmy, daňového plánování a právní podpory 
- Logistické služby v organizaci přepravy zboží, včetně nalezení nejefektivnějších a nejekonomičtějších možností doručení zboží 
- Podporu ukrajinsko-českých startupů, včetně mentorování, přístupu do business inkubátorů
a akcelerátorů a také pomoci v propagaci českých investic na ukrajinském trhu s cílem zvýšit objem exportních a importních operací a investičních aktivit zejména mezi Českem a Ukrajinou, celkově ale s celou Evropskou unií. 

Úspěchy a projekty 
Od roku 2019, kdy jsme začali působit v Evropě, jsme:
- Uvedli na trhy Česka a Polska ukrajinské obchodní značky jako Dnipro M, FlexPride, VK Metal, Imperatyv, Weisslift, Metsale Ukraine, INEGVA, KMT-FLEX, Armax MG, Mechanical Art Innovations, MultiCook, WoodBrothers a další 
- Vybudovali zákaznickou základnu více než čtyř tisíc firem 
- Navázali úzké pracovní kontakty s Českými obchodními komorami, Svazem dopravy a průmyslu a také s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
- Zorganizovali logistiku a provoz vlastního celního skladu dočasného uložení 
- Naším společným cílem je vytvoření pohodlného a přátelského prostředí pro výměnu ukrajinských výrobků, úspěšných evropských technologií a investic mezi Ukrajinou a Evropskou unií a tím usnadnění a urychlení pohybu a šíření zboží, produkce a kapitálu 

Klíčoví lidé 
Díky svým organizačním schopnostem se podařilo sjednotit kolem myšlenky integrace Ukrajiny do Evropy skvělý tým lidí a profesionálů s bohatými praktickými zkušenostmi. 

Anton Gula (generální ředitel) - svou podnikatelskou činnost zahájil ihned po dokončení studia v roce 2009. Jeho hlavními oblastmi jsou zprostředkovatelská činnost a obchod s širokým sortimentem zboží. V roce 2019 rozšířil své podnikání na evropský trh, kde založil českou společnost Progress TRW, s. r. o. Ta úspěšně zajišťuje právní a účetní doprovod, celní odbavení zboží, certifikaci zboží podle evropských norem, registraci obchodních značek a vytváření skladového a logistického prostředí. Mezi klienty patří jak ukrajinské, tak evropské firmy. Je aktivním členem České obchodní komory, Hospodářských komor a obecně podnikatelského prostředí v Česku a na Slovensku. V roce 2022 založil slovenskou firmu Progress TRW SK, s. r. o. Celkově má přes čtyři tisíce klientů, zahrnuje mimo jiné i dvě servisní centra a celní sklad. 


Ivan Saparta - specializuje se na zkoumání a analýzu trhu zboží, finanční zpravodajství, skladové a daňové účetnictví. Díky svým bohatým zkušenostem úspěšně organizuje a provádí tendry a obchodní analýzy. Díky své pracovitosti, vrozené zodpovědnosti a pečlivosti zajišťuje organizaci všech podnikových procesů ve společnosti. 


Sergij Shchyrba - specialista na vedení účetnictví, organizaci logistických a celně-brokerských služeb. Jeho portfolio obsahuje více než 700 spokojených klientů. Mezi jeho silné stránky patří obrovská zkušenost s prováděním komunikace mezi byznysem a kontrolními státními orgány. 


Oleksandr Vlasenko - k týmu se připojil v roce 2022. Všichni hned uznali jeho silné vedoucí kvality a schopnost organizovat a kontrolovat prodej. Téměř okamžitě se ujal vedení a odpovědnosti za prodeje ve všech směrech, které společnost provádí. Stálá práce s prodejci, školení a vzdělávání vyústilo ve zlepšení kvality služeb v obchodech, vznik dalších služeb, doprovodných prodejů, snížení doby servisní obslužnosti. To umožnilo s rostoucími objemy prodeje zvýšit jejich rentabilitu.

 


Pavlo Barchuk - k týmu se připojil v roce 2022. Stal se jedním ze spolupořadatelů a ideových inspirátorů Obchodní společnosti. V týmu zodpovídá za získávání klientů, investičních, grantových a úvěrových zdrojů, finanční plánování a organizaci komunikace mezi byznysem Ukrajiny, Česka a Slovenska, vládními a nevládními organizacemi. 


Andrij Sokyra - hraje klíčovou roli ve společnosti Progress TRW, kde zodpovídá za veškerou skladovou logistiku a hospodářství. Jeho hlavní úkoly zahrnují koordinaci nákladního přepravování zboží mezi Ukrajinou, Českem a Slovenskem. Zajišťuje nepřetržitý chod skladů a organizuje práci skladového personálu. 


Mohlo by vás zajímat

Více článků