Zdraví

Pojištění lékařů a zdravotníků „Smluvní lékař“

Publikováno: 12. 1. 2024
Autor: Štěpán Filipi
Foto: PVZP
logo Sdílet článek

Vědomí toho, že každé podnikání je jedinečné a každé riziko je specifické, vedlo PVZP k vytvoření produktu „Smluvní lékař“. Tento produkt byl pečlivě navržen ve spolupráci s předními evropskými zajistiteli, aby poskytoval komplexní ochranu pro lékaře, kteří se nám všem ve své každodenní rutině snaží pomáhat se zdravotními problémy. Velice specifické pojištění, zaměřené na lékaře a zdravotnická zařízení, podrobněji přibližuje Štěpán Filipi, ředitel odboru pojištění podnikatelských rizik v PVZP.

Produkt „Smluvní lékař“ představuje ideální řešení pro ambulantní lékaře. Kombinuje pojištění majetku, přerušení provozu a povinné pojištění profesní odpovědnosti. To vše s přihlédnutím k rozsáhlým specifikům zdravotnické profese a možností úhrady pokut.

Odpovědnost
Hlavním pilířem je pojištění profesní odpovědnosti, které lékařům umožňuje klidně spát a soustředit se na svou práci, aniž by se museli obávat finančních následků možných chyb, které by mohly způsobit újmu třetím osobám. Pojištění je navrženo tak, aby bylo flexibilní a zahrnovalo širokou škálu připojištění, která zohledňují různé specializace poskytovatelů zdravotních služeb. Komplexnost pojistného krytí je pro nás nedílnou součástí tohoto produktu. Součástí pojištění odpovědnosti je též náhrada právní ochrany, a to do výše zvoleného limitu pojistného plnění.

Majetek
Pojištění majetku lékařů je dalším stěžejním prvkem, poskytujícím komplexní ochranu proti živelním nebezpečím, včetně povodní a záplav, bez jakýchkoli limitací. Specifická připojištění pak nabízejí ochranu pro lékařské vybavení, elektroniku a stroje, a to včetně starších zařízení – elektronická zařízení až do stáří deseti let, stacionární stroje až do stáří dvaceti let a mobilní strojní zařízení až do stáří deseti let.

Přerušení provozu
Jedinečnou součástí je i pojištění přerušení provozu, které zahrnuje nejen náhodné živelní události, ale také situace, kdy lékař nemůže vykonávat svou praxi z důvodu úrazu či nemoci. Zde nastupuje inovativní přístup, kdy je pojištění sjednáváno jako obnosové s denním limitem ročního pojistného plnění a spoluúčast je stanovena časově, nikoli finančně, což umožňuje lékaři flexibilitu a jistotu v případě nečekaných událostí. Nejnižší spoluúčast je možné sjednat na dva dny, což znamená, že v případě nemoci či úrazu lékaře začíná běžet již třetí den. V poslední době, kdy jsme čelili výzvám pandemie covidu-19, jsme byli nuceni přehodnotit a rozšířit naše služby, abychom lékařům poskytli ještě více podpory, proto naše pojištění nyní pokrývá i onemocnění covidem-19 a související karanténní opatření.

Klid a jistota
V PVZP jsme hrdí na to, že můžeme nabízet produkty, které neustále reflektují měnící se potřeby našich klientů a poskytují jim nejen finanční bezpečnost, ale také klid a jistotu, že jsou chráněni v každém kroku svého profesního života. Jako ředitel odboru pojištění podnikatelských rizik v PVZP vás zvu, abyste se s námi spojili a prozkoumali, jak vám náš produkt „Smluvní lékař“ může pomoci.
Dotazy ohledně pojištění můžete posílat na e-mail: [email protected]

Štěpán Filipi

O AUTOROVI
Štěpán Filipi (narodil se v roce 1986) pracuje v PVZP na pozici ředitele odboru pojištění podnikatelských rizik.
V roce 2004 se při studiu na vysoké škole začal věnovat pojišťovnictví. Prošel si problematikou všech druhů pojištění, jak životního, tak neživotního, a zakotvil u pojištění podnikatelských rizik, protože ho nadchla jejich rozmanitost.
Tomuto typu pojištění se věnuje přes deset let a stále vnímá jeho bohatou stránku, která ho nutí se neustále vzdělávat.

O POJIŠŤOVNĚ
PVZP je univerzální pojišťovnou nabízející pojištění počínaje oblastí zdraví a rodiny přes pojištění majetku až po podnikání. Má 25 let zkušeností se zdravotním pojištěním a je v tomto směru nezastupitelná.
Byla první, která nabízela pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění, a jedinou erudovanou pojišťovnou v rámci zdravotního pojištění cizinců. V současné době zaujímá významné místo na trhu v oblasti pojištění majetku a profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení, ambulantních lékařů a farmaceutů. Mezi další poptávaná pojištění od PVZP patří povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti a majetku fyzických osob, úrazové pojištění, pojištění závažných onemocnění a pojištění podnikatelských rizik.
Zajímavostí je, že PVZP jako jediná na českém trhu vrací prostředky zpět do veřejného rozpočtu, protože jejím jediným akcionářem je VZP ČR. Je tak jedinou pojišťovnou, která chrání veřejné rozpočty.
Více informací o PVZP najdete na www.pvzp.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků