Komentáře

Pavel Blažek: Vztahy od rozpadu federace dodnes

Publikováno: 16. 3. 2024
Autor: Pavel Blažek
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Od chvíle, kdy se v roce 1993 Československo rozpadlo na dvě nezávislé a samostatné republiky, prošly vztahy mezi těmito dvěma státy mnoha fázemi. Domnívám se, že naše rozdělení před jednatřiceti lety bylo nevyhnutelné, motivované nejen politickými, ale i ekonomickými a sociálními faktory.

Rozpad federace však i přesto přinesl mnoho emocí a obav. Nicméně s odstupem času již můžeme na tuto historickou událost pohlížet s větším klidem a pochopením. Z mého pohledu bylo rozdělení naší bývalé země do dvou samostatných států výhodné, protože nám umožnilo lépe reprezentovat naše národní zájmy v rámci Evropské unie a každý stát také získal svůj jedinečný platný hlas.

Efektivně v EU
Evropská unie je sdružením suverénních států, které společně rozhodují o otázkách, jež ovlivňují naše životy, životy všech občanů republiky. V tomto kontextu je důležité mít větší váhu a reprezentaci. Díky rozdělení jsme získali dva státy s vlastními perspektivami a zájmy, což nám umožňuje efektivněji hájit naše postoje a zájmy v rámci evropských institucí.

Stálé propojení
I přes současné politické či hospodářské rozdíly jsou Česká republika a Slovenská republika stále spojeny společnou historií, geografií a mnoha kulturními tradicemi. Naše vztahy jsou založeny na vzájemné úctě a spolupráci. Jsme si stále blízcí a můžeme se navzájem poučit z případných chyb těch druhých. I přes překážky a výzvy, které nám rozdělení přineslo, věřím, že jsme na správné cestě, naše česko-slovenské vztahy jsou dnes pevné a konstruktivní a řekl bych, že se na sebe můžeme stále vzájemně spolehnout.

Autor je ministr spravedlnosti ČR

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků