Rozhovory

Pavel Blažek: Právo přeje připraveným

Publikováno: 22. 9. 2022
Autor: Karel Černý
Foto: Jaroslav Jiřička a Ministerstvo spravedlnosti ČR
logo Sdílet článek

Dohnat ministra spravedlnosti Pavla Blažka nebylo vůbec jednoduché. Od chvíle, kdy se zavázal, že najde takové právní řešení, které umožní zastropování cen energií, je v jednom kole.

Našel jste to řešení?

Ano. Energetická krize a současná atmosféra ve společnosti ohrožují vše. Proto jsem svolal k nám na ministerstvo schůzku k návrhům právního postupu tzv. zastropování cen jakožto jednoho z možných řešení zmíněné krize. Ve svém volném čase se ho zúčastnili odborníci z ekonomické, energetické i právní veřejnosti a já jim velmi děkuji za spolupráci. Výstupy z této schůzky – respektive legislativní řešení a právní postupy – jsem odeslal panu premiérovi. A to společně s návrhem, jak lze postupovat v případě regulace cen energií tak, aby nedošlo k porušení českého ani evropského práva. Tak, aby postup byl fiskálně neutrální. Právo přeje připraveným.

V čem tkví zásadní právní překážky pro zastropování?

Ta otázka není jednoduchá. Návrhy legislativních řešení, které připravili odborníci napříč energetikou, ekonomií a právem, by neměly být v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a měly by být slučitelné s evropským právem. V zásadě je potřeba najít takové řešení, aby těm, kdo elektřinu vyrábějí nebo distribuují, nevznikaly takové škody, které by mohli v budoucnosti uplatňovat po státu jako náhradu – nebo když ne po státu, tak po Evropské unii. Nicméně nějaké řešení se najít musí, jinak to nedopadne dobře. Pokud se nynější energetická krize nevyřeší, mohl by být ohrožen politický systém země. Proto volám po tom, aby se z pudu sebezáchovy urychleně jednalo o cenách energií jak v rámci Evropské unie, tak u nás.

Komplikoval to například i fakt, že v rámci evropských směrnic nějaké možnosti jsou, ale ty dosud nebyly implementovány do českého práva?

Myslím, že ne. Jde o zcela neočekávanou krizi.

Je snadnější cestou dohoda na celoevropské úrovni než řešení ryze národní?

Preferujeme primárně řešení celoevropské, ale kdyby se nenašla shoda na něm, chceme mít připraveno řešení na národní úrovni. Objevuje se velké množství impulsů od podnikatelů, že nejsou a nebudou schopni si sami pomoci. Proto je potřeba mít neodkladně jasný plán.

Jsou průchozí návrhy Asociace krajů ČR?

Některé v principu ano, ale ďábel bude jako vždy skrytý v detailu.

A hlavně – není to vše běh na hodně dlouhou dobu, přičemž opatření jsou nutná vlastně ihned? Je vůbec nějaký právně přijatelný způsob, který by pomohl už během nadcházející zimy?

Podle mého názoru se nyní dá zastropovat to, čemu se říká výrobní marže. To znamená, že by nemusely vznikat spory o náhradu škod. Protože na nepřiměřený zisk ohrožující stabilitu společnosti a ústavní systém neexistuje podle mého názoru právní nárok. Právo nevzniklo proto, aby nám bránilo v řešeních, která jsou nutná. Možná bude nutné použít mimořádné prostředky, které budou třeba i na hraně práva. Cílem návrhu, který jsem odeslal panu premiérovi, je omezení marží tak, aby výrobci i distributoři energií neztratili podnikatelskou motivaci a přitom ceny energií neruinovaly podnikatele a obyvatelstvo. A aby šlo o řešení legální podle českého i evropského práva. Oprávněné nároky na náhrady škod – ušlý zisk a podobně – by neměly vznikat a stát by nemusel donekonečna zvyšovat dotační a podobnou finančně náročnou politiku. Zastropování cen určitě není jediná možnost. Podpořím každý návrh, který povede ke zlepšení a k uklidnění obyvatelstva a podnikatelů.

Když jsme spolu mluvili před loňskými volbami, mj. jste řekl, že je v oblasti justice nutná novela zákona o státním zastupitelství. Byl na toto téma vůbec čas?

Ano, čas na to byl – novelu státního zastupitelství jsme dokončili letos v červenci. Nejprve jsme předlohu poslali k připomínkám nejvyššímu státnímu zástupci a Unii státních zástupců, pak ji dostali i předsedové poslaneckých klubů vládní koalice. Novela nabízí možné varianty řešení v oblasti délky funkčního období nejvyššího státního zástupce a ve způsobu jeho odvolávání. V případě odvolání počítá se třemi variantami: První je ponechání stávajícího stavu, kdy o odvolání nejvyššího státního zástupce rozhoduje vláda na návrh ministra spravedlnosti, aniž by musel být uveden důvod. Druhá spočívá v doplnění důvodů, kdy k takovému odvolání může dojít. A třetí varianta pak předpokládá odvolání výhradně prostřednictvím kárného řízení. Co se týče ostatních vedoucích funkcionářů státního zastupitelství, novela počítá se zavedením výběrových řízení, přičemž ve výběrových komisích by vždy měl většinu vedoucí státní zástupce, který bude nadřízeným vybíranému funkcionáři. V pětičlenné komisi by měl tři své reprezentanty, po jednom by pak měli nejvyšší státní zástupce a ministr spravedlnosti. A v neposlední řadě novela stanovuje také přechodná období pro stávající vedoucí státní zástupce.

Když si odmyslíme energetickou oblast a státní zastupitelství, co ještě považujete za nejdůležitější v oblasti vašeho resortu v tomto volebním období?

Měli bychom se zaměřit na odměny znalců a získat pro ně větší peníze, jinak hrozí jejich úbytek a prodlužování lhůt řízení. Platy soudců a státních zástupců určuje na rozdíl od platů soudního aparátu zákon. Nelze připustit, aby v jedné budově byly platové rozdíly příliš vysoké a soudní aparát začal chybět. Ministerstvo spravedlnosti proto připravilo návrhy vyhlášek, kterými dojde k navýšení odměn znalců, tlumočníků a soudních překladatelů od 1. ledna 2023. Dále jsme spustili druhou vlnu Milostivého léta, které potrvá až do konce listopadu. Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna Milostivého léta namístě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie v souvislosti s pádem dodavatelů energií. A v neposlední řadě je teď aktuálně před námi úspěšné zvládnutí českého předsednictví Evropské unii.

Pavel Blažek (narodil se 8. dubna 1969 v Brně) je ministr spravedlnosti a poslanec za ODS.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a poté ještě absolvoval stáž na univerzitě v Utrechtu, zaměřenou na evropskou kulturu, politiku a právo.

V letech 1992–2002 působil jako učitel na Právnické fakultě MU v Brně. Od roku 1996 vykonával advokátní praxi. Do ODS vstoupil v roce 1998 a v témže roce se stal zastupitelem městské části Brno-střed, kterým byl 16 let. V letech 2002–2014 byl i zastupitelem města Brna, z toho čtyři roky radním.

V roce 2013 byl zvolen poslancem (kterým je dosud) a rok zastával ve vládě Petra Nečase post ministra spravedlnosti. V letech 2010–2014 byl také místopředsedou ODS. Ministrem spravedlnosti je opět od prosince 2021.

Z koníčků ho nejvíc baví četba a hudba.

Mohlo by vás zajímat

Více článků