Rozhovory

Partnerství plné slibných vyhlídek

Publikováno: 6. 8. 2019
Autor: Lubor Winter
Foto: velvyslanectví Kataru, Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Stát Katar je jednou z nejmenších zemí oblasti Perského zálivu, jeho ekonomická síla je ovšem pozoruhodná. Proč je Katar pro Česko zajímavým partnerem, to nám vysvětloval Saoud bin Abdulrahman Al Thani, velvyslanec Kataru v Německu, do jehož působnosti patří i Česká republika.

Jak byste zhodnotil momentální stav politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi Katarem a Českem?

Naše vztahy zaznamenaly v posledních letech pozoruhodný pokrok, a to zejména v ekonomické oblasti. Objem obchodu mezi našimi zeměmi vzrostl ze 102 milionů dolarů v roce 2013 na 187 milionů v roce 2017, což je nárůst o 82 %. Otevření přímé letecké linky mezi Dauhá a Prahou, na které Qatar Airways realizují dva lety denně, posílilo cestovní ruch v Česku, stejně jako přímou komunikaci mezi oběma zeměmi. Ke zvýšení obchodní výměny přispěly vzájemné návštěvy a četné schůzky investorů a podnikatelů z Kataru a Česka. Tato setkání dále poskytla důležitou platformu pro diskuzi o možnostech spolupráce na nejrůznějších projektech a k lepší identifikaci investičních příležitostí. V této souvislosti bych rád zmínil katarské investice do několika českých zdravotnických zařízení. Katarsko-česká spolupráce se ale rozšiřuje i v dalších oblastech, třeba ve sportu. Příkladem může být v roce 2017 podepsána dohoda o spolupráci mezi katarskou a českou fotbalovou federací. A shodneme se i v mnoha zahraničněpolitických otázkách. Vysokou kvalitu našich současných vztahů a snahu o jejich další prohlubování vůbec nejlépe odráží ustavení česko-katarské parlamentní skupiny v rámci Parlamentu ČR v dubnu 2019.

Kde vidíte hlavní prostor pro další rozvoj ekonomických vztahů mezi našimi zeměmi? V jakých konkrétních odvětvích a projektech?

Těch oblastí je celá řada, jde zejména o sektory zdravotnictví, nemovitostí, cestovního ruchu, zemědělství a nových technologií. Česko má v těchto oborech bohatou tradici, navíc české hospodářství je jednou z nejslibněji se rozvíjejících ekonomik v Evropě. Domnívám se, že významné příležitosti pro obě země nabízejí zvláště projekty související s obnovitelnou energií, inovacemi, moderními technologiemi, infrastrukturou, leteckou dopravou a logistikou. A zajímavé mohou být i společné projekty v oblasti zpracování nerostných surovin a potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Katar bude v roce 2022 hostit mistrovství světa ve fotbale a podle vyjádření nejvyšších představitelů vaší země by v této souvislosti mělo být investováno na 100 miliard dolarů. Půjde jen o investice do sportovišť a zázemí pro sportovce a diváky, nebo tyto prostředky budou investovány taky do projektů, které bezprostředně se sportem nesouvisejí?

Světový pohár ve fotbale je bezpochyby milníkem v realizaci mnoha našich investičních projektů. Nicméně většina z nich není přímo spojena s pořádáním mistrovství – jde o velké projekty, které naše země potřebuje realizovat tak či tak. Světový pohár ve fotbale ovšem pro řadu z nich nastavil termín, kdy musejí být dokončeny. Světový fotbalový šampionát v roce 2022 se tak stal součástí dlouhodobého plánu rozvoje země do roku 2030 (Qatar National Vision 2030, viz informace ve středovém sloupci, pozn. red.). Jde o projekty, které vyžadují značné investice nejen do sportovních zařízení, ale také do dopravní infrastruktury, výstavby hotelů, tvorby sítě služeb a tak dále. Tyto investice představují velkou ekonomickou sílu, se kterou bude Katar pracovat ještě řadu let po skončení mistrovství světa. Zmíněné projekty vytvářejí také velké množství nových pracovních příležitostí jak pro občany Kataru, tak pro pracovníky z cizích zemí, což také přispívá k hospodářskému růstu země.

Chystáte v nejbližší době nějaké propagační akce pro německé, respektive evropské podnikatele, kteří by mohli mít zájem investovat v Kataru?

Od roku 2017 katarské velvyslanectví v Německu zintenzivnilo své aktivity. Spolu s Německou asociací průmyslových a obchodních komor a s několika specializovanými německými hospodářskými komorami jsme v některých německých městech organizovali semináře a kulaté stoly. Tyto aktivity pak přispěly k úspěchu Katarsko-německého podnikatelského a investičního fóra v září 2018, které slavnostně otevřela německá kancléřka Angela Merkelová spolu s Jeho Výsostí emírem státu Katar. Během fóra byly oznámeny katarské investice ve výši 10 miliard eur do německého hospodářství, které se tak přidaly k již existujícím katarským investicím v Německu ve výši více než 25 miliard eur. Nové investice přitom půjdou do malých a středních průmyslových podniků, které jsou páteří německého hospodářství. V návaznosti na fórum pak naše ambasáda odstartovala několik akcí v jednotlivých spolkových zemích, aby vybrala subjekty, které jsou nejvhodnějšími adresáty našich nových investic.

Je v plánu i nějaká akce zaměřená na podporu obchodních a ekonomických vztahů speciálně mezi Katarem a Českem?

Momentálně ne, i když by mohlo být zajímavé rozjet podobné projekty spolupráce i v Česku, zvlášť s ohledem na stabilitu a sílu zdejší ekonomiky a také na společné zájmy v oblastech, jako výroba hnojiv, petrochemie, sklářství a komunikační technologie.

Jaké jsou hlavní chyby, kterých se dopouštějí evropští a čeští podnikatelé, když se snaží proniknout na katarský trh?

Jedinou chybou, kterou mohou udělat, je nepokusit se vstoupit na dynamický katarský trh, který je jedním z nejsilnějších a nejrychleji se rozvíjejících trhů na celém Středním východě. Zahraničním investorům a společnostem nabízíme vstřícné právní prostředí bez byrokratických bariér, osvobození od daní a řadu investičních příležitostí v mnoha různých odvětvích. Katarské zákony umožňují cizincům vlastnit v zemi majetek, a to až do výše 100 % podílu, což je v zemích Perského zálivu zcela bezprecedentní, a dál osvobození od daně z příjmu po dobu 10 let. Pro usnadnění práce investorů jsme vytvořili ústřední webovou stránku katarských státních zakázek. Ti, kdo chtějí vstoupit na náš trh, zde najdou podrobný popis každé položky a mohou se o ni také elektronicky ucházet. Dále v zemi máme několik specializovaných zón volného obchodu, například na logistiku zaměřená zóna Ras Bufontas nedaleko mezinárodního letiště Hamad International Airport, či Umm Al Houl u nového přístavu Hamad Port, která je koncipovaná jako obrovský sklad a překladiště zboží sloužící regionálnímu obchodu. Rozhodně máme co nabídnout.

 

Qatar National Vision 2030

Česky Katarská národní vize 2030, zkráceně z angličtiny QNV 2030. Jde o rozvojový plán Kataru zahájený v říjnu 2008 generálním sekretariátem pro plánování rozvoje. Cílem QNV 2030 je „transformovat Katar ve vyspělou společnost schopnou dosáhnout udržitelného rozvoje“, a to do roku 2030. Rozvojové cíle plánu jsou plněny v rámci čtyř ústředních oblastí – ekonomické, sociální, lidské a environmentální.

Mohlo by vás zajímat

Více článků