Mezinárodní vztahy

Nezastupitelná role diplomacie

Publikováno: 2. 7. 2020
Autor: Petr Hladík
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Vztahy České republiky se státy Rady pro spolupráci arabských zemí v Zálivu se rozvíjejí primárně v politické a ekonomické oblasti. Vzájemný obchod či počty návštěvníků z jednotlivých zemí vykazují v uplynulých letech větší či menší nárůst, jehož míru ovlivňují různé faktory. Úroveň diplomatických vztahů je jedním z nich.

V roce 1965 otevřelo tehdejší Československo zastupitelský úřad v Kuvajtu. Ten se stal nadlouho jediným státem Zálivu, s nímž jsme navázali diplomatické styky. Až v roce 1988 se k němu připojily Spojené arabské emiráty, v roce 1990 následovaly Omán, Katar a Bahrajn a nakonec v roce 1994 Saúdská Arábie. Ke Kuvajtu však přibyla velvyslanectví jen v Abú Dhabí (SAE) a v Rijádu (KSA).

 

Otevírání dveří

Rozvoj ekonomických vztahů s jednotlivými státy ovlivňuje mnoho faktorů, které můžeme ovlivnit jen do určité míry. V tradičních zemích, jako jsou státy Zálivu, v nichž má v ekonomice stále rozhodující slovo stát a ve kterých je i v dnešní době kladen největší důraz na osobní kontakt, však diplomacie sehrává zásadní úlohu při otevírání dveří českým ekonomickým subjektům. Kromě ekonomické diplomacie, pro niž je posílení hospodářských vztahů primárním cílem, se do obchodních statistik pozitivně promítají i aktivity, u kterých je souvislost mezi náklady a výnosy méně patrná, ať už se jedná o oficiální návštěvy na nejvyšší úrovni nebo rezidentní zastoupení v dané zemi.

 

Saudská Arábie jako příklad

Vezměme si jako ilustrativní příklad Saúdskou Arábii. V roce 1995, v době otevření našeho zastupitelského úřadu v Rijádu, neexistovaly mezi Českou republikou a Saúdským královstvím obchodní vztahy, cestovní ruch ani smluvní základna. Ještě v roce 2000 dosahoval obrat vzájemného obchodu s tehdy dvacetimilionovou ropnou monarchií pouhých 36,5 mil. USD, což je méně než současný objem obchodu s nepoměrně menším Bahrajnem. Zatímco počet obyvatel Saúdské Arábie od té doby narostl o polovinu, vzájemný obchod vystoupal téměř dvacetinásobně a byly uzavřeny tři mezinárodní dohody s cílem ho dále usnadnit. Počet krátkodobých víz vydaných saúdským návštěvníkům se v loňském roce přiblížil rekordním 14 tisícům, o ekonomickém přínosu těchto návštěv vědí své zejména provozovatelé našich lázeňských zařízení.

Ve stejném období došlo samozřejmě k několikanásobnému navýšení obchodu i s ostatními státy GCC, zejména v zemích bez našeho rezidentního zastoupení však jeho celkový objem stále zaostává za svými možnostmi. S Katarem, dle některých statistik per capita nejbohatším státem světa, ani s Ománem zatím neexistují žádné smluvní dokumenty; letecká dohoda podepsaná v Ománu během loňské návštěvy tehdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery zatím nebyla ratifikována. Nejzřetelněji se pak naše nepřítomnost na místě promítá do vízových statistik.

 

Šance pro české subjekty

Všechny státy Zálivu se v posledních letech zaměřují na diverzifikaci ekonomiky, jejímž cílem je snížit závislost ekonomiky na ropném sektoru. Činí tak masivními investicemi do rozvoje infrastruktury, vzdělanostní ekonomiky, rozvoje incomingové turistiky a dalších odvětví. Tím se i českým subjektům otevírá jedinečná příležitost se do tohoto procesu zapojit a česká diplomacie, budou-li k tomu vytvořeny odpovídající podmínky, k tomu může významným způsobem přispět.

 

Autor je ředitelem odboru Blízkého východu a severní Afriky MZV ČR

 

Mohlo by vás zajímat

Více článků