Komentáře

Nestavme zdi, stavme mosty

Publikováno: 15. 12. 2021
Autor: Ivan Pilný
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Rozdíl mezi zdí a mostem je zřejmý. Most vede odněkud někam, k někomu, z obou stran. Zeď nevede nikam, k nikomu, také z obou stran. Zeď je symbolem rozdělení, most spojení.

V minulosti i dnes stále vznikají nové mosty, ale bohužel také zdi. Nejen ty historické jako čínská nebo berlínská, ale i nové, třeba Trumpova. Naštěstí bourání zdí je snad rychlejší než občasné padání mostů. Nesmíme zapomenout na údržbu – tedy mostů, zdi ať vezme čert. Zdi se občas bourají, chátrají nebo na ně dojdou peníze, ale svou škodu nadělají.

Pravda a lež

Žijeme v informační, či spíše digitální době, což je příležitost budovat zdi a mosty, které jsou v reálném světě neviditelné. Propojení mezi lidmi by tedy mohlo být snadnější, stejně tak výměna názorů. Statistika bohužel ukazuje, že zdi začínají převažovat. Jejich budování a údržba je levná a snadná. Stačí pár nenávistných komentářů na sociálních sítích, podporovaných fenoménem fake news. Mosty je těžší stavět, stavebním kamenem je důvěra. Ta se těžko získává, a snadno ztrácí. Nevím proč – a hodně to platí o naší české kotlině – lidé věří podstatně více negativním zprávám než pozitivním. Často je ten, kdo koná dobro, vystaven podezření z nekalých úmyslů nebo pomluvám. Ten, kdo šíří negativní zprávy, se dočká rychlé pozornosti. Kdosi řekl, že než si pravda stačila nazout boty, lež už oběhla celou planetu.

„Dobré úmysly“

Některé zdi jsou vystavěny z „dobrých úmyslů“. Příkladů je hodně. Hájení lidských práv jedince bez ohledu na to, že ohrožuje ostatní. Nejsou to jen odmítači roušek. Patří mezi ně fanatičtí obhájci ochrany osobních dat, rovnosti dvaceti sedmi pohlaví, bourači historických soch bez ohledu na absenci povědomí o historických souvislostech, katastrofičtí vizionáři klimatických změn. Řada z nich má validní racionální argumenty, ale v žádném případě nechce podporovat stavbu mostu k lidem s opačnými názory, podloženými stejně validními fakty.

Stavme mosty

Nechci být jen pesimistou, a tak se zkusím postavit do role architekta a pár „mostů“ navrhnout:

Most mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, založený na rovnosti prosperity podniků a zaměstnanců.

Most mezi generacemi, založený na porozumění, lásce a mezigenerační soudržnosti – dětem pomáháme, ale také budeme všichni jednou staří.

Most mezi zdravými a handicapovanými, budovaný nejen penězi, ale porozuměním a srdcem.

Most mezi ekonomikou a životním prostředím, založený na zdravém rozumu, ne posedlosti nebo chamtivostí.

Most mezi občanem a úřadem, postavený na principu veřejné služby.

Stačí mít zájem

Mosty nestačí jen projektovat, je třeba je také stavět a udržovat. Nemusíme být zedníky, stačí mít zájem a něčím přispět. A nezapomeňte doma krumpáč, některé zdi ještě stojí. Nespoléhejte na Shakespeara, který kdysi napsal: „I nejvyšší zeď je pro lásku nízká.“ 


Autor je zastupitelem hl. města Prahy, bývalým poslancem a exministrem financí

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků