Zdraví

Miroslav Verner: K úspěšnosti vyšetření může přispět i samotná žena

Publikováno: 13. 4. 2023
Autor: Iveta Staňková
Foto: Canadian Medical, Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Jedním z důvodů, proč ženy nechodí na gynekologické preventivní prohlídky, je strach, že u nich lékař během vyšetření odhalí nádorové onemocnění. Přitom právě u těchto chorob platí víc než kde jinde, že časný záchyt významně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu.

Své o tom ví MUDr. Miroslav Verner, vedoucí lékař specializace gynekologie na klinice Canadian Medical. „Bude-li žena chodit na preventivní prohlídky pravidelně v doporučených intervalech, je velmi pravděpodobné, že tak závažná onemocnění, jako jsou nádorová, budou zjištěna buď ještě v období přednádorových či velmi časných nádorových změn, kdy se pravděpodobnost vyléčení blíží často téměř stu procentům. Současně také platí, že každé nádorové onemocnění nakonec ženu kvůli svým příznakům k lékaři jít donutí, ale to už může být bohužel pozdě. Léčba je v takových případech mnohem složitější, a ne vždy zcela úspěšná,“ zdůrazňuje.

Prohlídky i u seniorek
Všechny ženy starší patnácti let by měly prohlídku absolvovat jednou za rok. Tento časový rozestup u drtivé většiny z nich zaručuje, že bude případný problém zjištěn ve chvíli, kdy je možné jej ještě vyřešit. „Z hlediska včasného odhalení, především zhoubného nádoru děložního hrdla, je tento interval dostatečný,“ potvrzuje MUDr. Verner a dodává, že prohlídky by neměly vynechávat ženy v kterémkoli věku – týká se to tedy i seniorek, které ukončily pohlavní život. „I ony mohou onemocnět a v podstatě pro ně platí totéž, co pro ženy v produktivním věku. Pravdou bohužel je, že právě seniorky gynekologickou ambulanci navštěvují nejméně, protože většina z nich považuje takové vyšetření ve svém věku za zbytečné. Často pak přicházejí až v okamžiku, kdy už mají vážný zdravotní problém.“
K úspěšnosti vyšetření může přispět i samotná žena. Včasná a správná diagnostika většiny onemocnění, gynekologická nevyjímaje, se totiž z velké části opírá o anamnestické údaje, tedy o to, co ona sama lékaři sdělí. „Určitě by měla upozornit na jakékoliv neobvyklé změny, které u sebe pozoruje. Jde například o nepravidelnosti krvácení, změny na kůži, hmatnou bulku v prsu a podobně,“ zdůrazňuje Miroslav Verner.

Doplňující vyšetření
První preventivní prohlídku by každá žena měla absolvovat v patnácti letech. Primárně je zaměřena na posouzení normálního vývoje sekundárních pohlavních znaků, podání základních informací stran prevence pohlavně přenosných chorob a neplánovaného těhotenství (tedy antikoncepčních metod) a prevenci zhoubného nádoru děložního čípku. Standardní každoroční preventivní prohlídka pak sestává z vyšetření zevního genitálu, vyšetření pochvy a děložního hrdla v zrcadlech, kolposkopického vyšetření děložního čípku spolu s odběrem onkocytologického stěru, popřípadě ještě vyšetření prsů (pohmatem), zejména u žen s rizikovou rodinnou anamnézou. „V takovém případě by se s prevencí mělo začít již od pětadvaceti let věku. Běžnou, byť nepovinnou součástí preventivních kontrol dnes často bývá i ultrazvukové vyšetření vnitřních pohlavních orgánů – dělohy, vejcovodů a vaječníků,“ doplňuje MUDr. Verner.
S věkem se mění charakter obtíží a spektrum onemocnění, která ženy postihují, což může vést k doporučení některých dalších doplňujících vyšetření. „Jde například o screeningové mamografické vyšetření po 45. roce života, test na okultní krvácení či kolonoskopii po 50. roce nebo třeba o denzitometrické vyšetření hustoty kostní hmoty u žen v menopauze,“ vysvětluje doktor Verner.


CANADIAN MEDICAL
Historie Canadian Medical sahá do poloviny 90. let, kdy byla v Praze kanadskými lékaři založena malá klinika se záměrem poskytnout cizincům žijícím v Praze lékařskou péči ve standardu, na který byli zvyklí z Kanady nebo USA.
Ke spolupráci přizvali i malý tým českých lékařů a sester, kteří díky svému úsilí a vysoké míře odbornosti vybudovali zařízení, jež mohlo pacientům nabídnout komplexnější ambulantní péči postavenou na stejných hodnotách, tedy na přístupu, který staví pacienta na první místo.
Dnes má Canadian Medical za sebou více než dvacet let péče o pacienty a díky usilovné práci lékařů, sester i kolegů v zázemí také dramatický rozvoj. Stala se součástí české zdravotnické skupiny EUC a přeměnila se na největší síť prémiových klinik v Česku.
Působí na osmi místech v Praze a Brně a komplexní péči rozšířila i o lůžkové oddělení se dvěma moderními sály. Základ ale zůstává stejný – snaha postarat se o pacienty co nejlépe nejen po stránce medicínské, ale také po stránce organizační a lidské.

MUDr. Miroslav Verner

Mohlo by vás zajímat

Více článků