Rozhovory

Michal Fišer: Patříme mezi největší evropské producenty biopaliva druhé generace

Publikováno: 27. 6. 2022
Autor: Karel Samec
Foto: Foto Temperatior
logo Sdílet článek

Česká společnost Temperatior, jejímž jednatelem a generálním ředitelem je Michal Fišer, věří v brzké uplatnění biopaliv druhé generace i v tuzemsku a ohlíží se po dalších exportních možnostech.

Svou technologii na výrobu biopaliv druhé generace (FAME) dostala společnost podle Michala Fišera během několika let na špičkovou úroveň. „Aktuálně se proto připravujeme na možnost dodávek vlastního know-how a poskytování licence na naše technologie ve formě ,na klíč‘ při realizaci podobných investic v zahraničí. Arabské země, ať v severní Africe, nebo blízkovýchodní asijské státy, v tomto ohledu uvažují velmi progresivně a počítají s produkcí vlastních biopaliv z dosud nevyužívaného živočišného bioodpadu, případně z použitých olejů, které nyní musí pracně a bez užitku likvidovat. Registrujeme jejich zájem o naše technologie a rádi bychom se na těchto připravovaných projektech podíleli,“ říká generální ředitel ryze české společnosti Temperatior, patřící do kapitálové skupiny významného českého podnikatele a investora Grzegorze Hóty.

Jak významná je česká produkce biopaliva z Temperatioru v evropském měřítku?

V současnosti patříme mezi tři největší evropské výrobce biopaliv takzvané druhé generace. Takto označovaná biopaliva se vyrábí z živočišného odpadu neboli kafilátu a použitých rostlinných olejů. Jde o cestu preferovanou Evropskou unií v souladu s její platnou legislativou RED II. Na rozdíl od biopaliv první generace, základem jejichž výroby jsou zemědělsky pěstované plodiny jako například řepka, se zde využívá odpad z živočišné produkce neboli odpadní živočišný tuk z mrtvých zvířat. Další surovinou je použitý rostlinný olej z fritéz restaurací i domácností apod. Jejich běžná likvidace je finančně nákladná, velmi pracná a v mnoha případech neekologická. Díky zpracování těchto odpadů na palivo dochází k jejich ekologické likvidaci způsobem, který dává ekonomickou i ekologickou logiku ve srovnání s pouhou likvidací bez větší přidané hodnoty.

Zmínil jste, že trvalo léta, než se podařilo efektivitu výroby a kvalitu vašeho paliva posunout na nejvyšší level...

Prakticky od svého nástupu do pozice jednatele a generálního ředitele firmy v roce 2014, kdy jsem přijal nabídku nového majitele Temperatioru Grzegorze Hóty řídit tuto společnost, jsme na tomto prvních šest let tvrdě pracovali. Spolupracovali jsme přitom s erudovanými odborníky a chemiky z českých vysokých škol a jejich výzkumnými pracovišti. Hlavní části výrobní linky jsme postupně dovyvinuli a vybavili tak, aby výsledný produkt splňoval nejpřísnější kritéria, požadovaná významnými evropskými zákazníky. Dnes dokážeme zpracovat živočišný tuk či použité rostlinné oleje, dodávané v různé škále kvality (včetně té nejhorší možné) během léta, kdy tyto odpady díky vysokým teplotám degradují. Mimo obrovské množství odvedené práce a času to samozřejmě představovalo také velké náklady a investice v řádech stovek milionů korun.

Kde se vámi vyráběná biopaliva využívají?

Jako biosložka jsou přimíchávána v souladu s legislativou EU do motorové nafty nebo mohou sloužit přímo jako palivo ve vznětových (dieselových) motorech. Ve srovnání s biopalivy, jejichž základem jsou zemědělské plodiny, nemají na motory žádné nežádoucí účinky. Naopak, díky svému složení a vlastnostem jim prospívají. Své uplatnění nacházejí i ve velkých motorech různých stavebních strojů, traktorů nebo lodí.

Co ekologická stopa, která po spálení zůstává?

Má dvojnásobně nižší emise CO2 oproti běžným palivům a vykazuje výrazně nižší uhlíkovou stopu. Naše FAME dosahuje úsporu emisí CO2 zhruba na úrovni 92 procent. Velkou výhodou také je, že nehrozí ekologická katastrofa v případě jeho úniku. Uvedu to na modelovém příkladu havárie nákladní lodi, která bude pro svůj pohon využívat naše palivo. Vzhledem k tomu, z čeho jej vyrábíme, ho buď sežerou mořští živočichové, nebo se samovolně rozloží bez jakéhokoli negativního dopadu na mořskou flóru a faunu. Neporovnatelné s dílem přírodní zkázy při obdobné nehodě lodi s fosilním naftovým palivem. Totéž nastane, pokud by došlo k úniku i jinde než na moři. V přírodě se naše palivo samo rozloží bez zanechání jakýchkoliv negativních ekologických dopadů. Další výhodou FAME v porovnání s první generací biopaliv jsou čtyřikrát nižší emise vznikající při jeho spalování oproti řepkovému methylesteru (RME).

Jaké množství biopaliva exportujete, a kam?

Veškerou roční produkci FAME na úrovni cca 55 tisíc tun exportujeme do zemí EU. K našim nejvýznamnějším zákazníkům v současnosti patří největší globální hráči a petrochemické společnosti jako např. Vitol/VARO, Petroineos, Alpha Trading, Shell a další. Vlastníme samozřejmě všechny potřebné certifikáty podle příslušných směrnic EU.

V samotném Česku se FAME ze živočišných odpadů nevyužívá?

Zatím ne, ale věříme, že snad začne. I u nás se v souvislosti s prudkým nárůstem cen ropy a energií či inflačními tlaky začalo diskutovat nad možnostmi optimalizace systému přimícháváním biopaliv do pohonných hmot, aby výsledný produkt – nafta na čerpacích stanicích – byl levnější. Pokud máme správné informace, tak je aktuálně v procesu novelizace příslušných zákonů. Výsledkem by mělo být zlevnění paliva při současném splnění všech evropských směrnic právě díky využití biopaliv druhé generace.

Můžete být konkrétnější?

Evropská unie v souladu s již zmiňovanou směrnicí RED II přimícháváním biopaliv sleduje dva hlavní cíle. Snížení potřeby fosilních paliv a dále ekologickou úsporu CO2. Strategií EU je též eliminovat biopaliva první generace z pěstovaných plodin. Naopak podporuje a legislativně zvýhodňuje využívání biopaliv druhé generace, produkovaných obecně z bioodpadů. Česko doposud tyto legislativní možnosti oproti ostatním členským zemím EU ignorovalo. Jiné státy jako například Itálie, Nizozemsko či Německo využívají ke splnění evropských limitů právě takzvaný „double counting“, který umožňuje přimíchávání jen polovičního množství biopaliv druhé generace ve srovnání s biopalivy první generace, vyráběnými z pěstovaných plodin. Využitím této legislativní možnosti dochází ke zlevnění výsledné ceny paliva, samotné palivo je ekologičtější a navíc mnohem šetrnější k motorům. V případě využití této možnosti v Česku by výsledná cena 1 litru nafty v aktuálních podmínkách byla o cca 1,40 Kč nižší.

Vraťme se ještě k záměru Temperatioru participovat na podobných projektech v arabských zemích. V čem by byla vaše konkrétní přidaná hodnota?

Víme, že v mnoha z těchto zemí připravují záměry ekologicky zlikvidovat a přeměnit na biopaliva místní bioodpady, které jsou kvůli zdejším klimatickým podmínkám zdrojem potencionálního nebezpečí pro zdraví obyvatel a jejichž likvidace je hodně složitá a nákladná. Na naší výrobní lince, která zároveň sloužila i jako výzkumná laboratoř, jsme dokázali úspěšně vyvinout technologii a postupy umožňující efektivně likvidovat tento odpad a produkovat špičkové stabilní biopalivo. Trvalo nám to mnoho let, ale výsledkem je know-how a komplexní znalost, jak z jakéhokoli místního kafilátu (živočišného odpadu) vyrábět biopalivo té nejvyšší kvality. Zjednodušeně řečeno: chceme jim dodávat kompletní know-how a technologické znalosti tak, aby mohli tyto odpady efektivně zpracovávat, aniž by museli investovat čas a obrovské prostředky do vlastního výzkumu a vývoje s nejistým výsledkem.

„K našim nejvýznamnějším zákazníkům v současnosti patří největší globální hráči a petrochemické společnosti,“ říká Michal Fišer

CV BOX

Michal Fišer (1967) je od roku 2014 jednatelem a generálním ředitelem společnosti Temperatior.

Je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT. Má více jak 25 let zkušenostní ve vrcholovém managementu lokálních a mezinárodních společností.

Působil jako manažer v oboru IT technologií např. v EMC (generální ředitel), Oracle (obchodní a marketingový ředitel) či Tesco Stores (manažer centrální podpory a provozu).

Rád lyžuje, jezdí na horském kole a poslouchá hudbu. Zajímá se o rychlá auta včetně okruhového ježdění, je členem klubu sportovních aut KSA.

Centrální řídicí systém, kterým se řídí celá plně automatizovaná výrobní linka.

FAME z produkce Temperatioru

Unikátní linka, umožňující zpracovávat živočišné odpadní tuky (kafilát), UCO (použitý potravinářský olej) a případně i oleje z pěstovaných plodin.

Jde o velmi efektivní formu ekologické likvidace bioodpadů.

Výroba je certifikována podle všech příslušných směrnic EU.

Využívá se jako biosložka přimíchávaná do motorové nafty nebo přímo jako ekologické palivo v zážehových motorech (osobní automobily, velké stavební stroje, traktory, lodě).

Vykazuje dvojnásobně nižší emise CO2 oproti běžným palivům a výrazně nižší uhlíkovou stopu.

Díky legislativě EU přináší finanční úsporu v koncové ceně paliva.

Ze znečištěného tuku z mrtvých zvířat výrobní linka vyrobí FAME, čirou tekutinu, která se přidává do nafty.

Grzegorz Hóta

Do kapitálové skupiny firem v majetkovém portfoliu českého podnikatele a investora Grzegorze Hóty mimo produkci biopaliv (Temperatior) ještě patří firmy z oborů přesného strojírenství (např. Motorpal, Tritreg Třinec), parkovací business nebo společnosti z oblasti R&D. V Česku celá skupina zaměstnává okolo 1500 lidí.

Mohlo by vás zajímat

Více článků