Rozhovory

Marek Výborný: Víra je kotvou

Publikováno: 22. 12. 2021
Autor: Šárka Jansová
Foto: Foto archiv Marka Výborného
logo Sdílet článek

„Kde panuje neshoda, přinesme harmonii. Kde jsou chyby, přinesme pravdu. Kde existují pochybnosti, přinesme víru. A tam, kde převládá zoufalství, přinesme naději,“ přivítal mě oblíbeným citátem Margaret Thatcher Marek Výborný, který byl v říjnu zvolen předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Na jakých základech by měla být podle vás postavena politika?

Na slušnosti, poctivosti a pracovitosti. Svoboda, úcta k životu a solidarita vůči těm, kteří si sami pomoci nemohou, to jsou pro mě zásadní hodnoty.

„Otázka nezní postavit něco proti někomu, v tomto případě proti Andreji Babišovi, ale vytvořit platformu, která vyhraje volby. A KDU-ČSL chce být toho součástí. Jedině tak můžeme ukázat, že jde tuto zemi spravovat lépe,“ říkal jste v našem posledním rozhovoru. Jste ve vládě. Jak konkrétně chcete zemi spravovat lépe?

Předně bych rád poděkoval voličům KDU-ČSL a koalice SPOLU za důvěru, která je pro nás závazkem. Jsem si vědom, jakou naději jsme v mnohých vzbudili, a nyní neseme odpovědnost za naplnění slibované změny. Zcela jistě budeme klást větší důraz na společenskou odpovědnost. Není přece možné dál bezhlavě prohlubovat deficit veřejných financí na úkor našich dětí a příštích generací. Musíme se soustředit na vzdělávání. Dosavadní vláda do značné míry stabilizovala platy učitelů, my se ale musíme zaměřit na to, co a jak se dnes učí, v jakých podmínkách a jakými metodami. Vzděláváme děti do úplně jiné společnosti a prostředí 21. století. A tu společnost nechceme dále rozdělovat, ale naopak spojovat, překonávat rozdíly. Chceme být reprezentantem všech lidí a při své práci budeme v pravidelném dialogu se samosprávami, občanskou společností, zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů.

„Chci hájit programové body křesťanskodemokratické lidovecké politiky, podporu rodin a rodičů, péči o krajinu a životní prostředí, stejně jako důraz na kvalitní vzdělávání. Program SPOLU budeme společně hájit ve sněmovně,“ prohlásil jste, když jste se stal novým předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL. Jak chcete pomoci rodinám?

Rodinám pomůžeme zvládnout výzvy, před kterými stojí. Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky, nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život. Zjednodušíme život všem, kteří poctivě pracují, a nabídneme cílenou pomoc těm, kteří si nedokážou pomoci sami. Budeme plnit roli sociálního svědomí této vlády. To je lidovcům vlastní. Jedním z klíčových problémů mladých rodin je bydlení. Chceme se aktivně zaměřit na podporu startovacích bytů a připravit jasnou a dostupnou podporu vlastnickému i nájemnímu bydlení. Je pro nás klíčové, že to bude právě skrze post ministra práce a sociálních věcí. Jedná se o klíčový resort pro priority lidoveckého programu. Do názvu ministerstva vložíme právě i slovo „rodina“. Je to pouze symbol, ale důležitý.

Jak se vaše strana dívá na sňatky a adopce dětí u homosexuálních párů? Pokud dojde na hlasování ve sněmovně za schválení těchto návrhů, budete pro?

Neřeknu nic nového. Manželství je pro nás dar. Už z podstaty tohoto slova samotného je zřejmé, že se jedná o svazek muže a ženy. Bourat – byť ze sebelepších důvodů – staletími osvědčené modely lidského soužití nepovažuji za rozumné. Shodli jsme se ale v rámci vznikající koalice, že nemáme problém s podporou narovnání práv registrovaných párů v občanském zákoníku. Nebudeme ovšem podporovat rádoby snadnější cestu označením manželstvím něčeho, co manželství není. Budeme také pevně hájit právo dítěte znát své rodiče a vyrůstat v prostředí, kde jsou elementární vzory táty a mámy.

Jak vnímáte novinky typu rodič 1 a rodič 2, těhotný člověk, vybírání si pohlaví až v patnácti letech, přepisování pohádek, protože princ políbil Sněhurku bez jejího souhlasu, nebo proto, že mouřenín byl černý? To vše se na Západě, kam patříme, děje, a míří to i k nám...

To je bohužel zřejmě součást jistého kulturního střetu. Považuji tyto tendence za naprosto nesmyslné a je třeba se vůči nim jasně vymezit. Bohužel jsou to plody přemrštěného individualismu, kultury lidského ega a zcela posunutého vnímání svobody člověka. Prožíváme zmatení pojmů a někdy to vypadá jako onen biblický Babylon. Toleranci zaměňujeme za mlčení a možnost dělat si, co chci. A častá hyperkorektnost vede ke ztrátě kritického myšlení. Život bez pravidel a řádu se rychle stává nepředvídatelným chaosem. Zápas o normální svět, který nepodlehne těmto progresivistickým tendencím, je i úkolem nás – konzervativních politiků.

Jedním z vašich programových bodů je péče o krajinu a životní prostředí. Jste toho názoru, že i kdyby vláda nařídila cokoli, vždy musí každý začít sám od sebe?

To je nesporné. Ve všem musíme vždy začít u sebe. Změny klimatu jsou nezpochybnitelné. Zavázali jsme se hledat řešení, která budou omezovat lidský vliv na klimatické změny. Budeme hledat realistická řešení, která opravdu pomohou ochránit životní prostředí, vodu, půdu, lesy a krajinu. A to vše s vědomím odpovědnosti za prosperitu naší země.

Nedávný krach společnosti dodávají elektřinu vzbudil značné reakce. Elektřina je drahá, dovážíme ji z ciziny a díky „zelené politice“ se budou zavírat uhelné elektrárny. Zároveň nás ale čeká masivní nástup elektromobilů. Nejde to proti sobě?

Je to opět o rozumném, vyváženém přístupu. Samozřejmě je elektromobilita součástí dopravního mixu, stejně jako musí zůstat součástí energetického mixu pro Česko jaderná energetika. Že ale péče a starost o krajinu a životní prostředí a jejich udržitelnost pro další generace něco stojí, je nesporné.

V úvodu jste zmínil vzdělávání. Kde má naše školství slabiny?

Každý učitel vám řekne, jak devastační byly dopady covidu na školství. Musíme udělat vše pro to, abychom zabránili zavírání škol. Nejen z důvodu vzdělávacích, ale kvůli negativním dopadům na sociální vazby mladého člověka. Dítě patří do školy, do kolektivu vrstevníků. Nesmíme ohrozit jeho zdravý vývoj.

Jak vidí nastupující vláda boj s pandemií?

Žádné kouzelné řešení neexistuje. I pro nás platí, že musíme zabránit kolapsu nemocnic. Současně musíme vzít jako realitu, že onemocnění covid-19 tu s námi bude i nadále a my se s ním musíme naučit žít. Proto je tak důležité očkování, žádnou lepší ochranu dnes bohužel neznáme. Základem důvěry je také jasná a srozumitelná komunikace.

Jste součástí basové sekce jednoho z nejstarších pěveckých spolků v Čechách – sboru Vlastislav v Heřmanově Městci, který vedla vaše paní. Máte nějaké plány na Vánoce?

Chystáme společný koncert s Jiřím Pavlicou a jeho Hradišťanem. Moc se po roční pauze těšíme, jen dnes není jasné, zda se koncert vůbec bude moci uskutečnit. Z toho radost nemám.

Otázkou na sbor jsme se dotkli bolestivého tématu – nečekaného a rychlého odchodu vaší manželky Markéty. Jak se s něčím takovým dá vyrovnat?

Je to těžké, a vlastně se s něčím podobným úplně vyrovnat nedá. Nechci si hrát na hrdinu. Ale je nesporné, že nám zde velmi pomáhá naděje a víra, které jsou pro nás posilou. Které nám připomínají, že smrt není konečná, že v jiné, těžko definovatelné podobě bytí a života bez konce se jednou opět setkáme. Víra je kotvou. A i když pak máte potřebu si to s Pánem Bohem vyříkat, tak vnímáte naději, cítíte, že na vše nejste sám.

Za chvíli tu máme rok 2022. Co byste si do něj přál?

Moc bych si přál, abychom už nemuseli prožívat žádné podobné patálie s covidem. Aby se podařilo tuto situaci stabilizovat. Myslím, že by se nám všem ulevilo. Čekají nás náročné úkoly a tohle tu situaci jen zhoršuje. Jinak se s dětmi těšíme na léto, snad se nám podaří konečně po dvou letech vyrazit na dovolenou do Říma. Byl to nápad dětí. A všem lidem přeji hlavně pevné zdraví a vzájemnou ohleduplnost.

Marek s otcem Miloslavem a dětmi Amálkou, Michaelou a Vendelínem.

CV BOX

Marek Výborný (narodil se 10. července 1976 v Heřmanově Městci) je poslanec, bývalý předseda KDU-ČSL, dnes předseda lidoveckého poslaneckého klubu a zastupitel města Heřmanův Městec.

Vystudoval historii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2001 začal vyučovat na pardubickém Gymnáziu Mozartova dějepis, základy společenských věd a latinu. V letech 2012−2018 byl jeho ředitelem.

Členem KDU-ČSL je od roku 2005, o rok později se stal zastupitelem města Heřmanův Městec. V roce 2012 se díky preferenčním hlasům dostal do zastupitelstva Pardubického kraje, na mandát ale kvůli neslučitelnosti funkcí krajského zastupitele a ředitele gymnázia rezignoval. V roce 2017 byl zvolen poslancem a později předsedou KDU-ČSL, po smrti své manželky v listopadu 2019 na funkci rezignoval.

Stará se o tři děti, ve své domovské farnosti v Heřmanově Městci poskytuje službu akolyty a je aktivním členem České křesťanské akademie. Působí i jako předseda organizačního výboru festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“.

Je členem pěveckého sboru Vlastislav a skautské organizace, několik let byl trenérem dětského oddílu basketbalu TJ Jiskra HM. Rád vyjíždí do bike terénů Železných hor.

Otec tří dětí

Marek Výborný po skonu své ženy rezignoval na funkci předsedy sněmovny, aby se mohl věnovat dětem. Poslancem ale zůstal, a nyní přišla další funkce, předseda poslaneckého klubu. „Není to snadné! Před letošními volbami jsem se s dětmi rozhodoval, co bude dál, zda do toho zase jít. Jsem jim vděčný, že mě v mém a vlastně i našem společném úsilí podpořily. Já se snažím naopak pamatovat na to, že jako táta a rodič jsem nezastupitelný. A to je pro mě víc než politika. To vše by samozřejmě nebylo možné bez pomoci babiček a dalších členů rodiny. Všem velmi děkuji.“

Mohlo by vás zajímat

Více článků