Rozhovory

Luboš Frühbauer:Spokojenost je pro nás na prvním místě

Publikováno: 13. 4. 2023
Autor: Redakce
Foto: VZP a Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Pojišťovna VZP je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Jednou z jejích zásadních činností – ačkoli neposkytuje služby pouze v oblasti zdraví – je i komerční zdravotní pojištění pro cizince z tzv. třetích zemí. O tom, jak funguje, jsme si povídali s ředitelem odboru produktového managementu Pojišťovny VZP Lubošem Frühbauerem.

K čemu toto pojištění slouží a pro koho konkrétně je určeno?
PVZP nabízí zdravotní pojištění v rámci základní i komplexní péče pro cizince ze třetích zemí, kteří přijeli do Česka za účelem studia, práce nebo jako rodinní příslušníci studujících nebo pracujících cizinců. Již ze samostatného legislativního rámce je zřejmé, že se nejedná o lidi, kteří se v Česku chtějí primárně léčit. Jde o úhradu zdravotní péče jedinců, které si český stát zve na své území za účelem pracovní nabídky nebo studia, nebo nám mají v tomto ranku co nabídnout. PVZP jim jako jediná pojišťovna už od roku 2016 poskytuje stejný rozsah plnění, jaký má český občan, neboť respektuje požadavky českého státu a současně si je jako dceřiná společnost VZP ČR vědoma důležitosti preventivní péče a ochrany zdraví nejen českých, ale i těchto klientů. Komplexní zdravotní pojištění nabízené jakoukoliv jinou pojišťovnou v minulosti – mimo pojištění Exclusive od PVZP – není v žádném případě obdobou veřejného pojištění, jak velmi často bylo v minulosti zneužíváno zejména ruskojazyčnými zprostředkovateli. Navíc úhradu za zdravotní péči klientů ze třetích zemí platíme přímo zdravotnickým zařízením, tím pádem se nestává, že by po nich zůstávaly v nemocnicích nevymahatelné dluhy. Cizincům poskytujeme zdravotní pojištění, které je svým rozsahem širší, než má český občan, a to i kvůli zahrnutí dalších rizik, například repatriace do země původu. Navíc obsahuje celou řadu nadstandardních služeb: třeba online konzultaci s lékařem zdarma, úhradu nepovinných očkování, úhradu za dentální hygienu atd. Tím, že cizincům poskytujeme komplexní zdravotní péči včetně prevence, chráníme ve velké míře i zdraví našich občanů.

Pojištění si hradí sami?
Dost často ho za ně i jejich rodinné příslušníky platí firmy, u kterých jsou zaměstnáni. V ostatních případech si ho hradí z vlastních zdrojů. Průměrné pojistné u komplexního zdravotního pojištění Exclusive se pohybuje na úrovni 24 tisíc korun za rok. Samozřejmě je pohyblivé – pro studenty představuje mnohem nižší částku, pro ekonomicky aktivní osoby se pohybuje přesně na této hranici, pro osoby nad 60 let je cena přímo úměrná zdravotnímu riziku.

Nemají klienti například při objednání k českým lékařům potíže s jazykovou bariérou?
Ti, kteří jsou vybaveni běžnou angličtinou, nemají v žádném případě jazykovou bariéru, nicméně v posledním roce jsme zaznamenali přísun cizinců ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří angličtinu neovládají prakticky vůbec. Od nového roku jsme proto spustili interní asistenční službu PVZP přímo v pojišťovně. Provozujeme ji v pracovní době a mimo ni pak ve spolupráci s renomovanou partnerskou asistenční službou. V té pracují rodilí mluvčí, kteří klientům poradí v češtině, angličtině, ruštině a ukrajinštině, v případě potřeby i ve vietnamštině, korejštině a arabštině. Jsme schopni nabídnout i tlumočení při návštěvách lékařů. Klienti mnohdy přicházejí z odlišného prostředí a zorientovat se v českém zdravotním systému pro ně může být složité. Asistenční služba jim pomáhá vyhledat a zajistit lékaře, domluvit termín ošetření a poskytuje garanci úhrady zdravotnickému zařízení tak, aby klient nemusel nic platit v hotovosti.

Máte zpětnou vazbu od zmíněných zařízení?
Zdravotnická zařízení v minulosti neměla z ošetřování cizinců obecně velkou radost, a to hlavně z důvodu nejasnosti, zda jim péče bude uhrazena, či nikoliv. V současné době, kdy úhradu ve většině případů provádí PVZP, jsou tato zařízení velmi vstřícná, neboť úhrada je jim dopředu garantována PVZP a přináší jim tak v této oblasti jistotu. Spokojenost z jejich strany dokládají mimo jiné i slova Jitky Šmehlíkové, ekonomické náměstkyně Fakultní nemocnice Hradec Králové: „Díky dlouhodobé spolupráci s Pojišťovnou VZP, a.s., můžeme ocenit dosavadní spolupráci a komunikaci. V jednom ze svých produktů umožňuje sjednání zdravotního pojištění pro cizince ve stejném rozsahu jako veřejné zdravotní pojištění. V takových případech nám odpadá administrativa spojená s vymáháním úhrad za poskytnutou péči a vše je nám uhrazeno.“

Chystáte v oblasti zdravotního pojištění cizinců ze třetích zemí nějaké novinky?
Kromě individuálního přístupu ke klientům, kdy mnohdy jejich potřeby řešíme osobně, a možnosti poskytování pojištění na splátky, jsme v letošním roce navýšili pojistný limit i pro základní varianty komplexního zdravotního pojištění cizinců na 120 tisíc eur, což odpovídá třem milionům korun. Pojistné se i vzhledem k tomuto velkému zvýšení limitu o 50 procent u komplexní zdravotní péče PLUS a o 20 procent u komplexní zdravotní péče EXCLUSIVE zvýšilo o pouhých 20 korun měsíčně. Nechceme zatěžovat klienta vysokou inflací ve zdravotnictví a nepromítáme ji do ceny, byť ceny vykazované zdravotnickými zařízeními se zvedly ve většině případů o více jak 30 procent. Spokojenost klienta a zdravotnických zařízení je pro nás na prvním místě.


O POJIŠŤOVNĚ
PVZP je univerzální pojišťovnou, nabízející pojištění počínaje oblastí zdraví a rodiny přes pojištění majetku až po podnikání. PVZP má 25 let zkušeností se zdravotním pojištěním a je v tomto směru nezastupitelná.
Byla první, která nabízela pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění, a byla jedinou erudovanou pojišťovnou v rámci zdravotního pojištění cizinců. V současné době zaujímá významné místo na trhu v oblasti pojištění majetku a profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení, ambulantních lékařů a farmaceutů. Mezi další poptávaná pojištění od PVZP patří povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti a majetku fyzických osob, úrazové pojištění, pojištění závažných onemocnění a pojištění podnikatelských rizik.
Zajímavostí je, že PVZP jako jediná pojišťovna na českém trhu vrací zpět prostředky do veřejného rozpočtu, protože jejím jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Tím je jedinou pojišťovnou, která chrání veřejné rozpočty.

Luboš Frühbauer

Mohlo by vás zajímat

Více článků