Kultura

Kulturní dědictví a doba covidová

Publikováno: 10. 2. 2021
Autor:
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Kultura je soubor hodnot, které se tvoří po generace a vytváří kulturní povědomí národa. Bez kultury nemůže národ a stát existovat.

Kultura je zakořeněna ve společnosti a slouží k uchování kulturní identity daného národa. Kulturní hodnota má pro člověka stejný význam jako zdraví. Cílem by tak měl být zdravý rozvoj společnosti a zhodnocení člověka díky kulturnímu odkazu, který nás obklopuje.


Význam paměti

Kulturní paměť je pro rozvoj společnosti nesmírně důležitá, dává jí odpověď na směřování národa v čase minulosti až po současnost. Díky kvalitní kulturní paměti je možné zabezpečit rozvoj vyrovnané společnosti, která chápe svoji minulost a odkaz předků v mnoha movitých a nemovitých artefaktech. Tak jako počítač má svoji paměť, tak hmotné předměty představují zakonzervovanou paměť, kterou je potřeba chránit v institucích, které mají na starosti servisní službu (archivy, knihovny, muzea, galerie, hrady a zámky). Český stát vydává ročně nemalé prostředky na ochranu kulturní paměti pro další generace, což je jedním z jeho hlavních úkolů právě ve vztahu ke kulturní paměti.


Turistický průmysl

Základem kulturního bohatství České republiky je velké množství kulturních památek, které spolu s kulturními institucemi tvoří unikátní systém kulturních statků, které se nacházejí na území našeho státu. Pro českou ekonomiku je důležité, aby do země jezdili pravidelně zahraniční turisté. Na ně je navázán turistický průmysl, který se podílí 2,9 % na celkovém HDP. Přínos turistiky je 153 miliard korun, což se významně promítá do příjmové stránky státního rozpočtu. Proto je důležité zabezpečit kulturní statky pro jejich další využití. Vzhledem k absenci moře a vysokých hor, jako například Alpy nebo Tatry, jsou právě kulturní statky jedním z lákadel pro turisty. Potenciál zahraničních turistů je velký, nyní jde o využití potenciálu turistů domácích, kterým má Česko rovněž co nabídnout.


Hlas podpory

A právě současná covidová doba ukazuje, jak silně zranitelný je zvláště tento sektor české kultury. Významnou část příjmů z turistického průmyslu stát vrací formou dotací na obnovu kulturních památek, jež je i přes tuto podporu značně dlouhodobě podfinancovaná. Kolaps turistického průmyslu způsobený celosvětovými epidemiologickými opatřeními se naprosto fatálně odrazí i na příjmech z něj a následně na podpoře obnovy kulturních památek. V kombinaci s dalšími specificky domácími negativními faktory tak dochází ke skutečnému ohrožení našeho kulturního dědictví. Nemovité kulturní památky se neumějí bránit, ani nemají tolik ceněný volební hlas, a i proto je důležité, aby ti, komu není jejich osud lhostejný, hlasitě volali po jejich podpoře.


O AUTOROVI

Antonín Staněk (narodil se 2. března 1966 v Olomouci) je poslanec za ČSSD a bývalý ministr kultury.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, dodnes v ní jako docent působí. V letech 2010 až 2018 byl zastupitelem města Olomouc, z toho čtyři roky působil jako primátor.

Je předsedou dozorčí rady společnosti SK Sigma Olomouc, angažuje se jako viceprezident Českého svazu házené a předseda Středomoravského svazu házené.

Je ženatý, má syna. Mezi jeho záliby patří hudba, divadlo a sport.


Mohlo by vás zajímat

Více článků