Rozhovory

Jiří Slavík: Emiráty jsou výjimečná země

Publikováno: 20. 4. 2021
Autor: Lubor Winter
Foto: Foto archiv Jiřího Slavíka
logo Sdílet článek

Spojené arabské emiráty jsou náš strategický partner v oblasti Blízkého východu. Český velvyslanec v SAE Jiří Slavík vysvětluje, proč a jakými směry by se naše spolupráce mohla ubírat dál.

Od 20. října 2020 do 10. dubna 2021 měla v Dubaji probíhat světová výstava EXPO, kvůli pandemii koronaviru byl ale termín posunutý na období 1. 10. 2021 až 31. 3. 2022. Změnilo se tímto posunem pro nás něco?

Česko bylo jednou z prvních zemí, která v březnu 2019 zahájila stavbu národního pavilonu. Od počátku jsme si vytvořili podmínky, abychom v přípravě postupovali efektivně podle časového plánu. Rozhodnutí valné hromady Bureau International des Expositions z května 2020 o posunutí termínu jsme přijali jako logický krok s ohledem na situaci celosvětového šíření onemocnění covid-19. Pro nás, stejně jako pro ostatní zúčastněné země, vznikly odložením termínu vícenáklady, na jejichž pokrytí schválila naše vláda dodatečné finance. Po mé nedávné návštěvě pavilonu mohu potvrdit, že Česko bude na zahájení EXPO po všech stránkách připraveno.

Čím se zde vlastně budeme prezentovat?

Národní pavilon byl postaven podle architektonického návrhu mladých českých architektů společnosti Formosa AA. Jeho technologickým jádrem je systém S.A.W.E.R., který získává vodu ze vzdušné vlhkosti s využitím solární energie. Systém vyvinuli a dále ho zdokonalují vědci Akademie věd ČR a Českého vysokého učení technického. Myšlenka proměny vzduchu ve vodu a suché pouště v kvetoucí zahradu je pro prostředí Spojených arabských emirátů velmi příznačná. Během šesti měsíců konání EXPO budou v pavilonu tematické výstavy, umístěné v rotační expozici, a jejich témata zdůrazní oblasti, ve kterých Česko celosvětově vyniká. Náš národní pavilon se nachází v zóně Sustainability (udržitelnost) a je u jednoho z hlavních vstupů na výstaviště. Věřím, že se naši občané na EXPO přijedou podívat. Najdou zde kousek naší vlasti, která se právem označuje jako země pro budoucnost.

Čím se zde chtějí prezentovat Emiráty? Odrazí se v jejich prezentaci také skutečnost, že letos 2. 12. to bude půl století, co vznikly?

Pro Spojené arabské emiráty je EXPO největší mezinárodní akcí, kterou doposud organizovaly, a od okamžiku získání pořadatelství věnují její přípravě mimořádnou pozornost. Samozřejmě je motivuje také skutečnost, že výstava spadá do roku, kdy slaví 50. výročí svého vzniku. Místní jsou velmi hrdí, že tuto významnou akci pořádá právě jejich země. Já osobně obdivuji úsilí Emiráťanů připravit takto rozsáhlý a náročný projekt i v době poznamenané covidovou pandemií. Aby si návštěvníci uměli udělat obrázek o připravované výstavě, už nyní si mohou prohlédnout pavilon Terra v centrální budově zóny Sustainability.

Jak byste zhodnotil aktuální úroveň vztahů mezi Českem a SAE?

Naše bilaterální vztahy jsou vynikající, podpořené jak v politické rovině, tak i silnou hospodářskou spoluprací. SAE pro nás představují klíčového partnera v regionu Perského zálivu. Jsou významným hráčem na mezinárodním poli a také největším obchodním partnerem Česka, pokud jde o arabské země. Naše velmi dobré vztahy ilustruje i skutečnost, že SAE má s Českem a dalšími zeměmi Schengenského prostoru bezvízový styk. V příštím období bude důležité, jak dokážeme propojení na obou stranách dále rozšířit, a to na oblasti, které mají pro spolupráci velkou přidanou hodnotu.

V SAE má zastoupení řada českých firem. Proč si vybírají jako bránu do regionu Blízkého východu právě SAE, a ne jiné země? V čem jsou Emiráty jiné?

Spojené arabské emiráty jsou výjimečnou zemí v celosvětovém měřítku, protože zde žije téměř 200 národností. Do každodenního života se promítá princip tolerance, který je široce respektován. SAE přicházejí se strategickými vizemi a smělými projekty, což jim přináší image vysoce atraktivní země. Tak třeba roku 2019 měly ve vesmíru prvního kosmonauta a před několika týdny dosáhla jejich sonda Hope oběžné dráhy Marsu. Dále – politický a společenský systém SAE představuje úspěšné spojení tradičního rodového a kmenového systému a islámské náboženské tradice s moderním tržním hospodářstvím. Emiráty podporují vzdělání, vědu a výzkum, liberální přístup k cizincům a celkovou náboženskou toleranci. Země uskutečňuje významné legislativní změny týkající se osobního statutu obyvatel, genderové rovnosti, společenského života, ekonomických pravidel a osobních svobod, které významně ovlivňují každodenní život místních i cizinců. Změny zákonů jsou součástí dlouhodobého plánu SAE k dosažení vyrovnané, tolerantní, multikulturní a hospodářsky vyspělé společnosti. To všechno má za následek mimo jiné příliv dalších investic a lidského i finančního kapitálu.

Jakou image má v této zemi Česko?

V celém regionu se těší velmi dobré pověsti. V ní rezonuje především lidský potenciál českých občanů, vysoký stupeň vzdělanosti a odbornosti, znalost jazyků, schopnost získávat kontakty a přizpůsobovat se místním životním podmínkám. Naše země je vnímána jako průmyslově vyspělá a její diverzifikovaná ekonomika je pro SAE příkladem k dosažení jednoho z jejich strategických cílů. Naší silnou stránkou je, že umíme vyvážet prvotřídní produkty a zároveň jsme připraveni přinášet technologie, o které je v SAE velký zájem. Kromě toho se zde Česko tradičně těší pověsti ideální turistické a lázeňské destinace – řada Emiráťanů k nám ráda jezdí a využívá zde možnosti léčby, rehabilitace a fyzioterapie.

V českém vývozu do SAE dominují PC komponenty, telekomunikační zařízení, zbraně a potraviny. Ve kterých ekonomických odvětvích vidíte další potenciál pro české exportéry, respektive investory?

Analýza možností dalšího rozšíření ekonomické spolupráce je naší každodenní prioritou. Zajímavé příležitosti vidíme hlavně v oblasti automobilového, chemického, sklářského a stavebního průmyslu, v železniční dopravě a v oblasti informačních technologií, elektrotechniky, energetiky, zdravotnictví a farmacie. Obecně lze říct, že v SAE jsou vysoce konkurenční tržní prostředí. Uspět zde mohou jen silní hráči, kteří mají kvalitní produkty a propracovanou strategii. Výhodou pro uplatnění na zdejším trhu je vysoká přidaná hodnota, což v poslední době dokazuje třeba zvýšený zájem o naše informační technologie při digitalizaci státní správy, zajišťování bezpečnosti datových sítí a rozšíření chytrých aplikací. Je také dobré, když potenciální čeští exportéři a investoři ve svých podnikatelských záměrech zohlední zvláštnosti prostředí SAE, jako je například podpora obnovitelných zdrojů energie, technologie pro rozšíření úrodných oblastí, recyklaci vody a podobně. Můžou z toho hodně vytěžit.

Které konkrétní akce chystáte pro české investory a exportéry v nejbližších dvanácti měsících?

Chtěli bychom pokračovat v podnikatelských misích, to je ovšem podmíněné zvládnutím pandemie covidu-19. Motivuje nás úspěšná únorová účast českých firem na veletrhu obranného průmyslu IDEX 2021 v Abú Dhabí a na zemědělském a potravinářském veletrhu Gulf Food v Dubaji. Samozřejmě, nejvíce si slibujeme od výstavy EXPO, kdy očekáváme cesty našich politických představitelů doprovázené podnikatelskými misemi. Během konání EXPO připravujeme s emirátskou stranou podpis dohody o ekonomické a technické spolupráci, na jejímž základě bychom mohli naplánovat první zasedání smíšené komise. V průběhu EXPO rovněž plánujeme spustit projekty na podporu ekonomické diplomacie zaměřené na lázeňství a zdravotnictví, sklářství a na představení českých potravinářských výrobků.

Které jsou obecně největší chyby, jichž se dopouštějí čeští exportéři a investoři, kteří se pokoušení proniknout na trh SAE, respektive na trhy blízkovýchodních zemí?

Exportéři a investoři musejí být na vstup velmi dobře připraveni. Nejde jen o znalost podnikatelského prostředí, místní legislativy a předpisů, ale i o pochopení kulturních a společenských specifik země. Klíčový je výběr místního partnera, který musí od samého počátku spolupráce zapadnout do tandemu a synergicky působit ve prospěch podnikatelského záměru. V SAE působí řada úspěšných českých firem a mnoho z nich je sdruženo do České obchodní rady v Dubaji. Některé ale pracují samostatně. Jsem přesvědčený, že sdílení zkušeností je základem budoucího úspěchu a že mezi našimi podnikateli není o dobré rady nouze. V každém případě jsme připraveni poradit i my na velvyslanectví v Abú Dhabí nebo v kanceláři Czech Trade v Dubaji.

Jak ve Spojených arabských emirátech trávíte volný čas?

Nám Čechům tato země nabízí možnosti, které u nás nemáme. V době od listopadu do března, kdy je u nás zima a často nevlídné počasí, je podnebí tam ideální pro výlety do pouště a odpočinek u moře. Právě moře je pro mě osobně hlavním zdrojem odpočinku – rád plavu, rybařím, dělám vyjížďky na kajaku... V téhle souvislosti chci zdůraznit ještě jednu věc. Emiráty jsou velmi bezpečnou zemí. V dnešním světě není bezpečnost samozřejmostí – na mnoha místech jsme svědky nenadálých bezpečnostních incidentů, které se negativně promítají do každodenního života. O to více si vážím bezpečného života v Emirátech a úsilí federální emirátské vlády, která svými rozhodnutími a opatřeními tyto podmínky dokáže zajistit.


CV BOX

Ing. Jiří Slavík, CSc. (narodil se 15. října 1954 v Karviné) je od roku 2019 velvyslancem ČR ve Spojených arabských emirátech.

ystudoval Ústav geofyziky Československé akademie věd v Praze, kandidát věd v oboru geofyzika (1992) a VŠ dopravy a spojů v Žilině, inženýr v oboru technická kybernetika.

V letech 1999–2000 pracoval na ministerstvu zahraničí, v odborech diplomatického protokolu a politik EU, poté působil pět let na velvyslanectví v Itálii coby velvyslanecký rada pro záležitosti EU. Následující dva roky byl opět na ministerstvu zahraničí, a to jako velvyslanecký rada pro záležitosti EU.

Od roku 2007 pracoval čtyři roky na velvyslanectví v Egyptě, nejprve jako zástupce velvyslance a poté jako chargé d’affaires. Následující tři roky působil na ministerstvu zahraničí jako zástupce ředitele odboru Blízkého východu a severní Afriky. V letech 2014 až 2018 byl velvyslancem v Saúdské Arábii s akreditací pro Bahrajn, Omán a Jemen.

Je ženatý, má dvě děti. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky, rusky, polsky a arabsky.

Evropský vs. arabský styl

Získat si na svou stranu arabského partnera je dlouhodobý proces, který nelze uspěchat. Klíčovým momentem je každodenní příprava, nejlépe přímo na místě v zemi působení, a budování kontaktů na osobní bázi. „Důležité je uvědomit si, že investované prostředky a úsilí nemusejí přinášet okamžitý efekt, je potřeba trpělivosti a cílevědomosti. Nejvyšší přidanou hodnotu mají jednání z očí do očí, při nichž se navazují vztahy založené na vzájemné důvěře. A i zde platí, že důvěryhodnost obchodního vztahu posilují spolehlivé reference,“ říká k tomu Jiří Slavík.


Mohlo by vás zajímat

Více článků