Zdraví

Jednodenní chirurgie pro děti

Publikováno: 6. 7. 2021
Autor: Redakce
Foto: Foto Shutterstock.com a Canadian Medical
logo Sdílet článek

Plánované chirurgické zákroky mají na většině dětských chirurgických oddělení zažitý průběh: jeden den je malý pacient přijat, další den následuje samotný výkon a teprve třetí až čtvrtý den je dítě z nemocnice propuštěno. Může to však být i jinak.

Ve zdravotnických zařízeních specializujících se na ambulantní a jednodenní chirurgii tohle všechno (samozřejmě v případě méně složitých zákroků) zvládnou za den. Mimo jiné se tím snižuje na minimum riziko, že se dítě nakazí nějakou nemocniční infekcí.

Doma se vše hojí lépe

„Pro dětské pacienty je hospitalizace větší zátěží než samotný operační zákrok,“ zdůrazňuje MUDr. Libor Janeček, který je se svou více než pětadvacetiletou praxí velmi respektovanou kapacitou v oboru dětské chirurgie. Co si budeme nalhávat – pro děti je pobyt v sebelepší nemocnici spíše nepříjemnou a stresující zkušeností. I když s nimi je jeden z rodičů (což není pravidlem), jsou nuceny pobývat v cizím prostředí, musejí se podřizovat nemocničnímu režimu, bojí se, nudí se. A to není všechno. V minulosti se mělo za to, že v nemocnici hrozí dítěti menší riziko infekce než doma. Ukázalo se ale, že je tomu spíš naopak. Na mikrobiologické prostředí domova je dítě většinou zvyklé a mívá na něj protilátky – infekce ho tam tedy ohrožuje méně než v nemocnici, na kterou se jeho imunitní systém nestihl adaptovat. Navíc se v ní daleko víc soustřeďují specifické nozokomiální (nemocniční) bakterie, protože tam chodí pacienti s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Hrozí tu nákaza například streptokoky či stafylokoky.

Rodiče a lékař – sehraný tým

Technicky snadné, kratší a málo invazivní zákroky (což je většina operací v dětském věku) přitom lze zvládnout bez dlouhého pobytu na nemocničním lůžku, a to s naprosto srovnatelnými výsledky. „Po příchodu na kliniku Canadian Medical v jinonické Waltrovce v Praze se dítě dostane rychle na operační sál a zpravidla do dvou hodin po výkonu ho propouštíme domů. U složitějších operací – zejména laparoskopických výkonů –  to je do 24 hodin, tedy s jedním přespáním. Dítě je propuštěno do domácího ošetřování až ve chvíli, kdy je již zcela mimo riziko ohrožení akutními pooperačními komplikacemi. S rodiči jsme samozřejmě v pravidelném kontaktu, abychom měli informace o pooperačním stavu malého pacienta,“ říká Libor Janeček.

Takové operace ale podle něj vyžadují dokonalý soulad mezi chirurgem a rodiči. „Rodič musí operaci v daném modelu chtít a musí být ochoten na sebe přebrat část odpovědnosti, zejména za dodržení pooperačních doporučení. To ovšem nebývá problém, protože dle mých zkušeností nikdo neposkytne dítěti lepší sledování a péči než vlastní matka,“ podotýká. Kvůli zajištění stoprocentní bezpečnosti je pak chirurg rodičům nepřetržitě (tj. 24 hodin) k dispozici na mobilním telefonu. „Rodič musí vědět, že když bude potřebovat, bude mít svého lékaře k dispozici,“ zdůrazňuje MUDr. Janeček.

Základní pravidla

„V případě jakýchkoliv problémů – třeba i pocitu nejistoty – mi rodič zavolá. V řadě případů stačí jen vysvětlení, že daný stav odpovídá možnému pooperačnímu průběhu. Místní nálezy lze dobře konzultovat poslaným fotem či videem,“ vysvětluje MUDr. Janeček. Naprosto výjimečně je potřeba se sejít v ambulanci pro tyto účely nasmlouvaného zdravotnického zařízení s 24hodinovou službou (obvykle jde o spádovou nemocnici). Možnost využití ambulantní chirurgie bez hospitalizace je částečně limitována věkem – zpravidla jde o pacienty starší dvou let. “Ve Waltrovce jsme však, díky docentu Mixovi, velmi zkušenému anesteziologovi, schopni operovat i děti od 10 měsíců věku,“ upozorňuje Libor Janeček. Předoperační vyšetření provede registrující praktický lékař pro děti a dorost, který také vyloučí závažná riziková onemocnění či stavy, které by zákrok v tomto režimu znemožňovaly.

Ideální pro laparoskopii

Režim jednodenní chirurgie je ideální pro laparoskopické operace – v dětském věku jde nejčastěji o odstranění slepého střeva, žlučníku s kameny, žilních městků šourku (varikokély). Velmi užitečná je diagnostická laparoskopie při chronických bolestech břicha. Ambulantní chirurgií je možno řešit všechny kýly (pupeční, tříselné, střední čáry…), vodní kýly, nesestouplá varlata. Je tak možno provádět i všechny výkony na předkožce, vyřezávat mateřská znaménka, odstraňovat bradavice či operovat zarůstající nehty. Zákroky je vhodné provádět pouze na pracovištích specializujících se na ambulantní a jednodenní chirurgii, tedy příslušně technicky i personálně vybavených (zejména zkušeným dětským anesteziologem a dětským chirurgem).

MUDr. Libor Janeček se převážnou část svého profesního života věnuje dětským pacientům (od narození do 19 let věku). Specializuje se na výkony v režimu ambulantní péče. Je vedoucím dětským chirurgem v Canadian Medical.

Mohlo by vás zajímat

Více článků