Rozhovory

Jan Bodnár: Jedním z klíčových hybatelů musí být prevence

Publikováno: 8. 5. 2023
Autor: Tomáš Syrový
Foto: archiv Jana Bodnára
logo Sdílet článek

Lidé se dožívají stále vyššího věku, modernizují se lékařské přístroje i postupy, a to s sebou samozřejmě nese i vyšší náklady na zdravotní pojišťovny. Mimo jiné i o tom, nakolik je tento trend dlouhodobě udržitelný, jsme si povídali s Janem Bodnárem, náměstkem ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

Pojďme se nejprve ohlédnout za rokem 2022. Jaký byl pro VZP? Hodně se diskutovalo o financování zdravotní péče – nejen v souvislosti s covidem a pak i uprchlickou vlnou z Ukrajiny, ale také se zmrazením plateb za státní pojištěnce apod.
To ohlédnutí je pro VZP velmi optimistické. Predikce z loňského ledna počítala, že rok 2022 uzavřeme se záporným saldem někde kolem šesti miliard korun. Dnes vidíme, že výsledek hospodaření byl vyrovnaný, takže pro nás skončil loňský rok velmi dobře.

Čím si to vysvětlujete?
Svoji roli v tom určitě sehrálo více faktorů. Na příjmové stránce rozpočtu se pozitivně projevil vyšší výběr pojistného nebo zvýšení objemu plateb za státní pojištěnce. Naopak se nenaplnily černé scénáře o nějakých dalších dramatických vlnách covidu a s nimi spojených nákladech nebo nadužívání péče ukrajinskými uprchlíky. Jak ukazují data, jejich čerpání z českého zdravotního systému je spíše podprůměrné.

V souvislosti s náklady na zdravotní péči se v celém vyspělém světě hovoří o vyhlídkách do budoucna. Objevují se stále nové léky, přístroje a metody, a to vše něco stojí. Máme na to, respektive budeme na to mít i do budoucna?
Dostupnost té nejmodernější léčby je velká výzva nejen pro český zdravotní systém. Zmínil jste například inovativní léčivé přípravky, a v jejich dostupnosti si dnes Česko vede velmi dobře. VZP hradí například i vůbec nejdražší přípravek na trhu, který je podáván malým pacientům se spinální svalovou atrofií. Dříve fatální diagnóza, kde dnes tento lék dává velkou naději. Jsou tu ale i další přípravky, kde náklady na jednoho pacienta dosahují ne milionů, ale desítek milionů korun.

Je to ale udržitelné?
Udržitelné ano. Určitě je ale nutné s jistým předstihem začít nastavovat změny, ať už v samotném zdravotnictví, nebo v uvažování lidí o vlastním zdraví. Jedním z klíčových hybatelů musí být prevence. K tomu je nutné jednak její efektivní nastavení v systému, a jednak – což může být v důsledku mnohem složitější – přesvědčit lidi, že prevence dává smysl.

To samo o sobě ale asi stačit nebude…
Určitě je třeba debatovat o řadě dalších úprav, menších či větších, které budou dělat celý systém lepší. Zdravotnictví nestagnuje, ale vyvíjí se celkem dynamicky vpřed. K vašemu dotazu bych si ale pomohl příkladem centrové péče, která patří mezi tu špičkovou a nejdražší. Léčí se při ní ty nejtěžší diagnózy, nejen onkologické, ale třeba roztroušená skleróza, Crohnova choroba, vzácné nemoci jako zmíněná spinální svalová atrofie, cystická fibróza atd. Když začala VZP zhruba před deseti lety centrovou péči hradit, byla konfrontována právě s obavami, že to není dlouhodobě udržitelné, že když budeme platit tak drahou léčbu, nebude na běžnou zdravotní péči atd. Opak je pravdou. Dnes hradíme centrovou péči třikrát více lidem než tehdy, tj. 66 tisícům klientů. Vloni nás stála bezmála 18 miliard, o dekádu dřív šest. Podařilo se nám objem této péče ztrojnásobit, aniž by tím jakkoli utrpěly úhrady za méně komplikované či běžné diagnózy. Jinými slovy: obavy, kterým jsme na začátku čelili, se ukázaly jako plané. A je to také výsledek aktivní lékové politiky VZP, která by se v podstatě dala shrnout takto: vedeme nekončící jednání se všemi velkými hráči na trhu a snažíme se zajišťovat pro klienty to nejlepší, a zároveň co nejdůsledněji hlídat náklady.

Jak se ale chcete postarat o to, aby lidé nezanedbávali prevenci?
Musíme klienty pozitivně motivovat. Ukázat jim, jak je prevence důležitá pro ně, pro jejich blízké, a taky jak může pomoci například v tom, že bude dost prostředků na zdravotní péči v době, kdy ji budou potřebovat jejich děti coby senioři. K tomu je skutečně nutná změna přístupu, což je dlouhodobý úkol. My už začali. Prvním z kroků je současná komunikační kampaň, kdy lidem ve fiktivním e-shopu systemshop.cz odkrýváme skutečnou cenu za zákroky, kterým lze důslednou prevencí často předcházet. Druhou věcí je pozitivní motivace. Nabízíme třeba pětistovku na dentální hygienu klientům, kteří v posledních dvou letech absolvovali prohlídku u praktika. Pokud v tomto období byli na některém ze screeningových vyšetření pro záchyt rakoviny, mají nárok na tisícikorunový příspěvek na saunu, masáž nebo podobné rehabilitační aktivity. To jsou zatím jen první vlaštovky, už dnes ale debatujeme o tom, co všechno bude následovat.


VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna působí na českém trhu už od roku 1992. V současné době zajišťuje péči více než šesti milionům klientů.
VZP se o své pojištěnce stará prostřednictvím husté sítě smluvních partnerů, ať už se jedná o ordinace praktických lékařů či ambulantních specialistů, lůžková zdravotnická zařízení, poskytovatele lázeňských léčebně rehabilitačních služeb, léčebny atd.
Pro své klienty má VZP po celé republice k dispozici zhruba 200 poboček určených k osobní návštěvě. Celou řadu požadavků dnes už lze vyřídit také online, a to zejména prostřednictvím aplikace Moje VZP.
Pojišťovna také nabízí svým klientům širokou škálu bonusů jako motivaci ke zdravému životnímu stylu. Kromě příspěvků z fondu prevence je to například členství v Klubu pevného zdraví, kde mohou klienti čerpat řadu výhod hlavně při nákupu produktů týkajících se sportu, hubnutí, zdraví, cestování či relaxace.
Na péči o své klienty plánuje VZP v letošním roce vynaložit 270 miliard korun.

Mohlo by vás zajímat

Více článků