Rozhovory

Ivan Bednárik: V případě expanze funguje epidemie jako katalyzátor

Publikováno: 25. 6. 2020
Autor: Michal Roh
Foto: ČD Cargo, a.s.
logo Sdílet článek

Lidská společnost prochází obdobím těžké zkoušky, která nemá přinejmenším v posledních desetiletích obdoby. Pandemie onemocnění covid-19 zasáhla v podstatě celý svět a většina opatření směřujících alespoň ke zpomalení šíření této choroby a omezování jejích následků na zdraví a životy lidí vede k drastickým zásahům do chodu ekonomiky, až v podstatě k jejímu zastavení. Postiženy jsou tak téměř všechny oblasti výroby i služeb včetně dopravy, železniční nákladní nevyjímaje. Nejen o dopadu covid-19 jsme hovořili s Ivanem Bednárikem, předsedou představenstva největšího českého železničního nákladního dopravce ČD Cargo.

Jak se dařilo společnosti ČD Cargo v roce 2019?

První pololetí bylo úspěšné, v druhém se nás už dotklo ochlazování ekonomiky, primárně v ocelářském průmyslu a v energetice. Celkově však rok 2019, i s ohledem na aktuální dění, hodnotím jako velmi dobrý.

Hodně jste investovali. Na co jste se nejvíc zaměřili?

To je velmi jednoduché, zaměřili jsme se na budoucnost. Slovo hodně bych asi nepoužil, ale ano, byl to násobek toho, co jsme investovali v minulosti. Morálně zastaralý „hardver“ si jednoznačně významný progres investic vyžaduje. Obor, ve kterém podnikáme, je v tomto ohledu dost specifický, protože investujeme na desetiletí dopředu. Moji předchůdci bohužel museli řešit jiné problémy související například s liberalizací trhu, a až v posledních letech konečně vznikl prostor podívat se na to, kde by ČD Cargo mělo být za deset, dvacet nebo i třicet let. A s tím investice úzce souvisejí.

Budete ve stejném měřítku v investicích pokračovat i v letošním roce?

Nechci předjímat. Dnes je to tak, že investice, které jsou nezbytné k tomu, aby i po krizi bylo ČD Cargo plně připravené uspokojit všechny zákazníky, nekrátíme. Investice do kolejových vozidel proto probíhají bez omezení. Ostatní, méně prioritní investice, posouváme v čase. Svou výší jsou to však marginální akce v řádu jednotek procent, například do IT systémů apod. To, co nás ale bude živit v budoucnosti, ta pomyslná „lopata a krumpáč“, tam jedeme bez omezení tak, jak jsme si stanovili v naší dlouhodobé strategii. Je ale zřejmé, že původní investiční plán kvůli covid-19 nenaplníme.

Covid-19 ale nemá dopad jen na investice. Jaká odvětví jsou útlumem ekonomiky kvůli epidemii postižena nejvíce?

Dovolím si v úvodu jedno přirovnání. Světová ekonomika je ochromena tak, jako kdybyste si zlomil ruku a i kdybyste chtěl sebevíc, některé věci se zasádrovanou rukou dělat nemůžete. Otázkou pak je, zda sádra váží jeden nebo deset kilogramů. To ukáže až čas, zda lékaři použili správné množství fixačního materiálu nebo zda ho bylo málo, či naopak moc. Dnes po celém světě probíhají diskuze, kdy tu sádru sundat a všichni doufají, že až bude dole, bude zlomenina zahojená a ruka plně funkční. Tomu však nevěřím. Určitě bude potřeba rehabilitace a možná za rok, za dva budeme vědět, zda je pacient bez následků či nikoliv.

Přirovnání jsem použil pro lepší pochopení současné ekonomické situace, pro pochopení toho, s čím se každodenně musíme vyrovnávat. Jeden malý automobil váží přibližně tunu. Železa je v něm asi 700 kg a na to, abyste toto množství vyrobili, potřebujete dovézt asi tunu železné rudy, 500 kg uhlí a koksu, 100 kg vápence. Na skla potřebujete vytěžit a dovézt 100 kg písku, na pneumatiky drát a kaučuk, na výrobu vybavení interiéru potřebujete přepravit ropu do rafinérie a potom granulát někam, kde se promění na plast. Když to sečtete, na jednotunové auto potřebujete další tři tuny surovin. Naším produktem není jen přeprava tisíců vyrobených automobilů, ale významnými partnery jsou rovněž firmy z oblasti těžkého a těžebního průmyslu, které najednou nemají objednávky.

Covid-19 se dotkl všech odvětví. Některých více, některých méně. Nejmenší dopad má zřejmě na chod supermarketů a e-shopů. Na jejich zásobování se bohužel železnice podílí jen v okrajové míře.

Daří se vám s následky epidemie vyrovnat? Jaké podnikáte kroky?

Musím říct, že zatím se nám s následky epidemie daří vyrovnat. První měsíc byl náročný, někteří kolegové a kolegyně pracovali skutečně na hranici svých fyzických možností. Bylo třeba řešit a hlavně vyřešit neuvěřitelné množství problémů. Zajistit ochranné a dezinfekční pomůcky, legislativně „ošetřit“ přejezdy našich zaměstnanců přes hranice, projednat se Správou železnic kam odstavit nepotřebné vozy atd. Rychle jsme museli naplánovat a zrealizovat přepravy lihu pro výrobu dezinfekce.

Potom přišla druhá fáze. Jsme jedni z prvních, kteří vědí, kde jsou jaká výrobní omezení nebo problémy. Tyto informace potřebujeme přenést do našich plánů a operativně reagovat omezením nebo naopak navýšením kapacit v konkrétních lokalitách a v daném čase. Následně musíme vyřešit, co se zbývajícími kapacitami. A tady už začíná doopravdy věštění z křišťálové koule, kterou když pěkně vyleštím, vidím v ní nejen komplikace a problémy, ale i velkou obchodní příležitost. Pokud si dokážeme udržet zaměstnance a další uvolněné kapacity v podobě vozů a lokomotiv, tak sice rok 2020 nebude z pohledu hospodářského výsledku příliš úspěšný, ale ihned po rekonvalescenci „pacienta se zlomenou rukou“ budeme jedni z mála, kdo bude moci pokrýt rostoucí požadavky zákazníků, což by v konečném důsledku mělo přinést růst výnosů a posílení tržního podílu.

Ovlivní epidemie vaše dlouhodobé cíle, například expanzi do zahraničí?

Určitě ano. V případě expanze funguje epidemie jako katalyzátor. Osvědčilo se nám dívat k sousedům a určitě se budeme dívat ještě více. Mimochodem − podařilo se nám získat všechny potřebné dokumenty nutné k provozování drážní dopravy v Německu a 3. dubna jsme do Ingolstadtu dovezli první vlak se dřevem.

  

Ivan Bednárik

#Vystudoval gymnázium ve Zlatých Moravcích, poté studoval NSW Business College, Sydney, Austrálie.

Od roku 1995 působil v manažerských pozicích několika společností, které se zabývají obchodem a spedicí, naposledy jako člen představenstva a obchodní ředitel Express Group, a.s.

#V listopadu roku 2014 byl zvolen členem představenstva ve společnosti ČD Cargo, a.s., na jehož úvodním zasedání byl zároveň zvolen předsedou.

#V roce 2017 absolvoval Central European Management Institute (CEMI).

S účinností od 2. listopadu 2019 byl znovu zvolen členem představenstva ČD Cargo, a.s., a na zasedání představenstva dne 4. listopadu 2019 byl zvolen předsedou představenstva.

 

ČD Cargo, a.s.

Společnost ČD Cargo, a.s., vznikla 1. prosince 2007 vkladem části podniku akciové společnosti České dráhy, a.s. Přepravou 65 milionů tun zboží za rok patří k nejvýznamnějším železničním nákladním dopravcům v Evropě. ČD Cargo, a.s., je držitelem licence k provozování železniční nákladní dopravy nejen v Česku, ale i v Rakousku a Německu a prostřednictvím dceřiných společností také v Polsku a na Slovensku. ČD Cargo vlastní podíl v celkem 13 společnostech, včetně zahraničních. Podíl ve dvou terminálech (Brno, Lovosice) je klíčový pro nabídku služeb v oblasti kombinované dopravy. 100% podíl ve společnosti ČD Cargo Logistics umožňuje nabízet zákazníkům skutečně komplexní služby.


Mohlo by vás zajímat

Více článků