Sport

EUHL rozvíja študijné aj športové predpoklady študentov

Publikováno: 4. 4. 2022
Autor: Tomáš Polanský
Foto: Foto Roman Bročko, EUHA
logo Sdílet článek

Európska univerzitná hokejová liga (EUHL) bola založená Európskou univerzitnou hokejovou asociáciou (EUHA) v novembri 2013. Jej hlavným cieľom je trvalo udržateľne vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj študentov atlétov tak, aby mohli byť úspešní súčasne v športe aj v štúdiu. Vzorom pre tento projekt je dlhé desaťročia zaužívaný systém najmä na amerických univerzitách.

Ide o prvú medzinárodnú univerzitnú hokejovú ligu v Európe. Počas deväťročnej existencie sa jej zúčastnilo viac ako 29 univerzitných tímov z deviatich krajín (Slovensko, Česko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Švédsko, Estónsko, Lotyšsko, Rumunsko). Posledné roky boli síce výrazne ovplyvnené koronavírusom, no ani to nezabránilo, aby sa súťaž naďalej rozrastala. V aktuálnej sezóne sa dokonca v porovnaní s tou predchádzajúcou počet jej účastníkov zvýšil. Navyše, už teraz prebiehajú rokovania s univerzitami v Česku, Poľsku, Holandsku a Rakúsku, ktoré by v budúcom ročníku mohli zoznam účastníkov rozšíriť.

Spolupráca so školami

EUHA je samostatné, nezávislé a apolitické občianske združenie, ktoré zároveň pôsobí ako medzinárodná organizácia zastrešujúca vysokoškolský a univerzitný ľadový hokej, s teritoriálne neobmedzeným poľom pôsobnosti. Jej hlavným cieľom je rozvoj a propagácia športových aktivít, mimoškolských záujmov, ľadového hokeja a ďalších športov pre študentov vysokých škôl a univerzít. Vytváranie priaznivých podmienok prispieva k upevňovaniu zdravia mládeže a zvýšeniu fyzickej a duševnej zdatnosti v oblasti športu a telesnej kultúry, čo zároveň podporuje uspokojovanie osobných potrieb a neformálne vzdelávanie. Asociácia sa neustále snaží rozvíjať spoluprácu s vysokými školami a univerzitami, čo študentom prináša rôzne výhody v podobe získania štipendia, absolvovania individuálneho štúdia, sprostredkovania seminárov, študijných a výmenných programov na vysokých školách a univerzitách po celej Európe, ale aj mimo nej. Takéto možnosti vzdelávania sa pritom netýkajú iba samotných študentov a hráčov, ale aj lektorov a trénerov, ktorí si tiež môžu rozšíriť obzory v mnohých smeroch a pedagogicky rásť. Dohody EUHA zahŕňajú spoluprácu so štátnymi aj s neštátnymi inštitúciami v Európskej únii alebo iných krajinách sveta, v ktorých Asociácia vykonáva svoju činnosť.

Svetový pohár

Európska univerzitná hokejová asociácia má v súčasnosti podpísané dohody o spolupráci s Americkou univerzitnou asociáciou (ACHA) a so Študentskou hokejovou ligou (SHL) v Rusku. Na ich základe sa konajú spoločné turnaje a zápasy spojené so seminármi medzi zástupcami vysokých škôl a univerzít, ktorých tímy pôsobia v EUHL. Významným podujatím, ktoré vzniklo vďaka tejto spolupráci, je World Cup of University Hockey, teda Svetový pohár v univerzitnom hokeji. Prvý ročník sa uskutočnil v januári 2018 a dejiskom boli Banská Bystrica, Brezno a poľská Krynica. Jednotlivé asociácie si na tento turnaj poskladali najsilnejšie výbery univerzitných súťaží svojich krajín, ktoré si navzájom zmerali sily. Súčasťou podujatia boli aj rôzne semináre s cieľom posunúť univerzitné hokejové súťaže a organizovanie športových eventov na vyššiu úroveň. V neposlednom rade sa uskutočnili konferencie projektu Erasmus+ zamerané na duálne vzdelávanie európskych študentov atlétov, na ktorých si vymieňali skúsenosti hráči, členovia realizačných tímov a univerzít z Európy, Spojených štátov amerických a Ruska. Príspevky sa zameriavali na rôzne aspekty akademického a atletického života študentov, ktorí chcú uspieť v oboch smeroch. Premiérový ročník World Cup of University Hockey priniesol obrovské množstvo pozitívnych ohlasov a skvelých skúseností, čo výrazne prispelo k snahe zorganizovať jeho druhú edíciu. Tá by sa mala uskutočniť na jeseň 2022 za účasti výberov Kanady, Spojených štátov amerických, Švédska, Ruska, Rumunska, Poľska, Čiech a Slovenska.

Karlova univerzita

Jedným zo zakladajúcich členov, ktorý bol pri otvorení diskusie o prvom ročníku EUHL, je Karlova univerzita v Prahe. Doposiaľ sa zúčastnila všetkých ročníkov tejto medzinárodnej súťaže a dokonca ju aj štyrikrát celú vyhrala. Manažér a vedúci tímu Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D., vidí v účasti mnoho pozitív: „Pre študentov je prestíž hrať za svoju alma mater a porovnávať svoju výkonnosť s ostatnými európskymi univerzitami. Podstatným prínosom je účasť na duálnom vzdelávaní, ktoré spája štúdium so športom. Rovnako kladne vnímam možnosť konzultácií medzi študentmi z rôznych európskych univerzít o štúdiu na ich inštitúciách.“ V aktuálnej sezóne účasť tímu Karlovej univerzity v EUHL podporil jej rektor sumou 250 000 Kč, čo je štvrtina všetkých nákladov za hraciu sezónu. Konkurenciou pre EUHL je česká Univerzitná liga ľadového hokeja (ULLH), ktorej mužstvá dostávajú podporu od Národnej športovej agentúry (NSA). Táto agentúra však EUHL finančne nepodporuje. „Bohužiaľ, neexistujú dotačné programy od NSA, z ktorých by bolo možné získať finančné prostriedky pre kvalitnú účasť tímov v EUHL, a to aj napriek tomu, že ide o univerzitnú reprezentáciu na európskej úrovni.“ Mnoho českých univerzitných tímov vzniklo vďaka EUHA a v minulosti pravidelne pôsobilo v EUHL, ale bez dostatočnej podpory a po vzniku ULLH sa do nej už neprihlásilo. Ďalším dôvodom ich neúčasti je podmienka ULLH, podľa ktorej žiadny tím pôsobiaci v ich súťaži nesmie hrať EUHL, čo univerzitným tímom zatvára dvere k prestížnej medzinárodnej konfrontácii.

Tímy z domova aj zo zahraničia

Za deväť rokov sa v ligovej sezóne EUHL predstavili tieto vysoké školy a univerzity z Česka: Karlova univerzita v Prahe, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Západočeská univerzita v Plzni, Engineers Praha (spojenie Českého vysokého učenia technického v Prahe, Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe a Vysokej školy ekonomickej v Prahe), Masarykova univerzita v Brne, Ostravská univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach a Vysoké učení technické v Brne. Zo Slovenska sa do EUHL zapojili: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Gladiators Trenčín (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne spoločne s Vysokou školou manažmentu), Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline. Z Poľska v EUHL účinkovali: Opolská univerzita, UHT Oswiecim, Podhalská štátna odborná univerzita v Novom Targu a Academy 1928 Krynica. Po jednom zástupcovi mali Rakúsko (Univerzita Graz), Maďarsko (Hokiklub Budapešť) a Rumunsko (Sapientia U23).

Tím Karlovej univerzity.

Aktuálny ročník

V aktuálnom ročníku do diania zasiahli UK Praha (Česko), Sapientia U23 (Rumunsko), UHT Sabers Oswiecim, Opole HK (oba Poľsko), Gladiators Trenčín, UMB Hockey Team Banská Bystrica, Philosophers Nitra a HC UNIZA Žilina (všetky Slovensko). Tímy hrajú proti sebe v súťaži dva razy, raz doma a raz vonku. Po základnej časti nasleduje play-off, do ktorej postúpi šesť najlepších mužstiev. Historicky najúspešnejším klubom je Karlova univerzita, ktorá sa tešila zo zisku štyroch majstrovských titulov. Viac informácií na www.euhl.eu, www.students-athletes.eu.

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. / Miloš Fiala M.Sc. Ph.D.

Zľava exministerka školstva ČR Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.; rektor Karlovej univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; prezident EUHA Jaroslav Straka; prezident ACUH (Asociace českého univerzitního hokeje) Aleš Bachánek a viceprezident EUHL Ľubomír Sekeráš.

Univerzitní hráči EUHL.

Mohlo by vás zajímat

Více článků