Sport

David Zima: Doufám, že už mě covid nikdy nepotká

Publikováno: 19. 2. 2021
Autor: Karel Černý
Foto: SK Slavia Praha
logo Sdílet článek

Loni na jaře odmaturoval, pak úspěšně složil přijímačky na vysokou školu, v listopadu oslavil dvacetiny. Než loni v únoru přestoupil do pražské Slavie, stihl v první lize jen necelých 160 minut, jinak hrál za rezervu Olomouce. Během jedné sezony se stal ve Slavii oporou obranných řad. David Zima. Zdá se to jako idylka. Skvěle rozjetou sezonu ale rázně zbrzdil současný nepřítel č. 1 – koronavirus. Davidovi nejen výrazně znepříjemnil Vánoce, ale pořádně ho zbrzdil i v nástupu do letošní části ligy.

Jak u vás nákaza covidem probíhala?

Měl jsem střední průběh, což nebylo moc příjemné, ale zároveň mohlo být ještě hůře. Už to mám naštěstí za sebou, za to jsem moc rád, pomalu se dostávám do formy. Doufám, že už mě covid nikdy nepotká, je to fakt hrozná nemoc.


V jaké fázi přípravy nyní jste?

Už jsem začal trénovat naplno, bez omezení. Samozřejmě to ještě nějakou dobu potrvá, než se dostanu kondičně zpátky na nejvyšší úroveň. Zdravotně a fyzicky jsem už úplně v pořádku, nic mě neomezuje, covid mám za sebou.


První tréninky asi byly hodně náročné...

Na prvním tréninku po karanténě jsem nebyl schopný pomalu ani pořádně dýchat. Naštěstí se to rychle zlepšovalo a během týdne jsem byl, dá se říct, v pořádku.


Před příchodem do Slavie jste působil v Olomouci. Liší se nějak tréninkový proces?

Největší změnou po přestupu byl způsob tréninků. Tady se trénuje v daleko větší intenzitě a trochu jinak, než na co jsem byl zvyklý v Olomouci. V ostatních aspektech, jako je třeba organizace hry nebo příprava na zápas, je to dost podobné.


Od fanoušků i trenéra na vás zaznívá mnoho chvály. Nesvazuje vás to někdy?

Ne, žádnou nervozitu nepociťuju. Vždycky se soustředím na zápas a okolí moc nevnímám. Pro mě je nejdůležitější, aby byl tým úspěšný, abychom vyhrávali. V okamžiku, kdy začíná zápas, se soustředím jenom na to, abychom uspěli. Nic jiného mě v tom okamžiku nezajímá.


Zvládl jste přijímačky na Vysokou školu ekonomickou. Jaký obor studujete?

Dostal jsem se na management, akorát nevím, jak dlouho ho ještě budu studovat. Podmínky na VŠE mi úplně nevyhovují, v létě bych spíš chtěl jít na jinou školu.


Co vás k tomu vede?

Výběr tohoto oboru byl asi trochu předčasný, chtěl jsem se hlavně něco naučit do života. V budoucnu bych určitě rád zůstal u fotbalu, ale ještě nevím v jaké sféře. Uvidíme i podle toho, na jakou školu se dostanu, co budu schopný studovat. Mohl bych být trenér nebo třeba funkcionář. Kolem fotbalu je strašně moc profesí, které se třeba přímo fotbalu netýkají, ale jsou jen jeho součástí.



CV BOX

David Zima (narodil se 8. listopadu 2000) je obráncem fotbalové Slavie Praha.

Je odchovancem olomoucké Sigmy, v níž hrál převážně za rezervu. Prvoligovou premiéru si odbyl v listopadu 2019.

Ve Slavii se rychle prosadil, s Ondřejem Kúdelou vytvořil v probíhající sezoně stabilní obrannou dvojici. Pravidelně nastupoval i do zápasů Evropské ligy.

#Je také dlouholetým mládežnickým reprezentantem, v roce 2019 nastoupil ke čtyřem zápasům reprezentace do 20 let a zahrál si také na Mistrovství Evropy U19 v Arménii. Reprezentaci U21 pomohl ke kvalifikaci na Euro a na podzim 2020 si vysloužil i pozvánku do reprezentačního áčka.


David Zima: I Hope to Never Come Across covid Again


He did his A-levels last spring, then successfully got admitted to university, and in November he celebrated his twentieth birthday. Before joining Prague's Slavia last February, he did less than 160 minutes in the first league, otherwise he’d played for  Olomouc reserve team. During one season in Slavia he became a mainstay of the defensive ranks - David Zima.


It may seem like a dream come true. However, the well-started season got abruptly slowed down by the current enemy No. 1 - coronavirus. It not only spoiled his Christmas, but also slowed him down already when starting this year's part of the league.


How did it feel to have covid?

I had moderate symptoms, which were, nevertheless, not very pleasant, but at the same time it could have been even worse. Fortunately, I'm fully recovered, which I'm very happy about. I'm slowly getting in shape again. I hope to never come across covid again. It's a really terrible illness.


What stage of preparation are you in now?

I have already started training fully, without restrictions. Of course, it will take some time before I get back to my best shape. Nothing is limiting me medically and physically; I am done with covid.


The first trainings were probably very demanding...

In the first post-quarantine training, I was not able to breathe slowly or properly. Fortunately, it improved quickly and in a week’s time I was, so to speak, fine.


Before joining Slavia, you were in Olomouc. Is the training process there different in any way?

Indeed, the biggest change after the transfer was the way of training. Here we train with much greater intensity and a little differently than what I was used to in Olomouc. As for the other aspects, such as the organization of the game or the preparation for the match, these are quite similar.


There’s been a lot of praise for you from the fans and the coach. Doesn’t it stress you out?

No, I don't feel much nervous or so. I always focus on the match and I don't really notice what is going on around me. For me, the most important thing is that the team is successful, that we win. The moment the match begins, my only focus is on succeeding. I'm not interested in anything else at that moment.


You managed to pass the admission exams to the University of Economics. What pathway are you studying?

I got into Management. I just don't know how much longer I'll study it. The conditions at the University of Economics do not suit me at all. I would rather go to another school in the summer.


What makes you want that?

It feels like choosing this pathway was a bit of a premature choice. I mainly want to study the school of life. I would definitely like to keep working in the football sector in the future, but I don't know yet what area would be best. We will also see, depending on which school I go to, what I will be able to study. I could be a coach or an official. There are an awful lot of professions around football that aren’t directly related to football, but are part of it.


CV BOX

David Zima (born 8th November) is a defender of Slavia Prague football.

He is academy graduate of Sigma in Olomouc, in which he played mostly for the reserve. He had his first league premiere in November 2019.

He quickly established himself in Slavia, together with Ondřej Kúdela he formed a stable defensive duo in the current season. He also regularly took part in Europa League matches.

He is also a long-term member of the youth national team. In the autumn of 2020 it also earned an invitation to the senior national team.

reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků