Business

Čtyři pilíře ČD Cargo

Publikováno: 22. 1. 2021
Autor:
Foto: Foto / Photo ČD Cargo
logo Sdílet článek

Akciová společnost ČD Cargo je největším českým železničním dopravcem a patří rovněž k nejvýznamnějším hráčům na evropském železničním trhu. Vznikla 1. prosince 2007 jako dceřiná společnost ČD, a.s., a to vkladem části nákladní dopravy ČD, a.s. Zaměstnává necelých 7000 osob a nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby.

ČD Cargo vlastní podíl v celkem 13 společnostech, včetně zahraničních. Podíl ve dvou terminálech (Brno, Lovosice) je klíčový pro nabídku služeb v oblasti kombinované dopravy. Stoprocentní podíl ve společnosti ČD Cargo Logistics umožňuje zákazníkům nabízet skutečně komplexní služby. Jsme držiteli licence k provozování nákladní drážní dopravy v České republice, Rakousku a Německu a prostřednictvím 100% dceřiných společností i v Polsku a na Slovensku.

Společnost bez vizí a cílů nemá zákazníkům co nabídnout, a to rozhodně není případ ČD Cargo. Dlouhodobá strategie firmy je postavena na čtyřech základních pilířích, kterými jsou expanze, interoperabilita, intermodalita a společenská odpovědnost. Podívejme se nyní na jednotlivé pilíře podrobněji a přesvědčme se, že to nejsou jen planá slova, ale skrývají se za nimi jasně definované kroky, které jsou postupně naplňovány.

Expanze

Příležitosti, které nabízí český trh, již nejsou velké a neumožňují dynamický růst společnosti. Z tohoto důvodu jsme se začali zaměřovat na expanzi do zahraničí. Již dlouhá léta patří firma CD Cargo Poland k respektovaným dopravcům na polském trhu. Svoji pozici si upevnila úspěchem ve výběrových řízeních na přepravy černého uhlí ze Slezska do elektrárny ENEA v Kozienicích a do varšavských tepláren společnosti TERMIKA. Ročně se jedná o nezanedbatelné objemy. CD Cargo Poland však nepřepravuje pouze uhlí. Stejně spolehlivě zabezpečuje i přepravy hutních výrobků do baltských přístavů nebo kontejnerů z bělorusko-polské hranice do Česka. Kromě starších lokomotiv zde naše dceřiná společnost provozuje i tři nejmodernější stroje Dragon.

22. června 2017 získalo ČD Cargo licenci k provozování drážní dopravy po železničních tratích v sousedním Rakousku. První přepravu pak zrealizovalo 22. února 2018, kdy Vectron ČD Cargo dopravil 20 prázdných vozů Sgnss do terminálu v St. Michael in der Obersteiermark a ještě tentýž den se souprava vrátila ložená kontejnery XXS. S lokomotivami ČD Cargo bylo poté možné se setkat na vlacích s dřevní štěpkou ze Ždírce nad Doubravou do Gratwein-Gratkornu nebo na vlacích s močovinou z Německa do stanice Krems an der Donau. Tyto vlaky však byly vždy vedeny ve spolupráci s jinými subjekty. Změna obchodní strategie nastala od ledna 2019, kdy došlo k aktivaci naší rakouské pobočky: ČD Cargo Niederlassung Wien. A již 20. ledna 2019 ve večerních hodinách vystoupil z České republiky v pohraniční přechodové stanici Horní Dvořiště ucelený vlak ložený betonovými prefabrikáty, který přes Linz a Selzthal zamířil do Villachu. V čele tohoto vlaku stanulo dvojče Vectronů ČD Cargo 383.007 a 001, po rakouském území byl vlak veden na licenci ČD Cargo a strojvedoucím ČD Cargo. Jednalo se o betonové prefabrikáty výrobce GOLDBECK Prefabeton Vrdy. Brzy poté následovaly další přepravy kontejnerů Innofreight, dřeva a obilí. 1. dubna 2019 odvezlo ČD Cargo v Rakousku svůj první uhelný vlak. Jednalo se o přepravu černého uhlí z OKD do elektrárny ve štýrském Mellachu. Dnes se lokomotivy ČD Cargo pravidelně objevují i v rakousko-italské pohraniční přechodové stanici Tarvisio.

V pátek 3. dubna 2020 dorazil do Ingolstadtu první vlak, který byl na území Německa veden na vlastní licenci ČD Cargo a strojvedoucím ČD Cargo. Stalo se tak přesně měsíc poté, co ČD Cargo završilo legislativní proces získání dokumentů potřebných k provozování drážní dopravy v Německu. Následovaly další vlaky se dřevem, s kontejnery a nejnověji také s obilím. Celkem jsme v Německu do konce července odvezli 130 vlaků. Přínos je v tomto případě naprosto zásadní. Německo je velký trh – největší evropská ekonomika i jedna z nejsilnějších na světě. Protože představuje opravdu velkou příležitost, jsme zde zastoupeni jak pobočkou s licencí, tak dceřinou společností zabývající se již řadu let aktivní obchodní činností. Německý trh představuje příležitost, které je třeba, zvláště v této nelehké době, náležitě využít.

Na licenci společnosti ČD Cargo Slovakia dnes realizujeme vlastní přepravy i po Slovensku, v brzké době by měl být završen legislativní proces umožňující provoz nákladních vlaků ČD Cargo v Maďarsku.

Interoperabilita

Nezbytnou podmínkou umožňující ČD Cargo expandovat na zahraniční trhy jsou vhodná interoperabilní vozidla, zejména lokomotivy. Technické parametry evropských tratí jsou i přes snahy o jejich sjednocení velmi odlišné. Máme tím na mysli různé typy zabezpečovacího zařízení, odlišné trakční soustavy, typy používaných sběračů elektrického proudu apod. V rámci posílení pozice ČD Cargo na evropském dopravním trhu jsme náš lokomotivní park obohatili o 12 strojů řady 383 Vectron od firmy Siemens. Tyto stroje, až na výjimky opatřené symbolickým polepem „Napříč Evropou“, mohou být provozovány nejen v Česku, ale i v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Jejich pořízení umožnilo zajíždění vlaků se silničními návěsy LKW Walter do Rostocku, přepravu automobilů ze Slovenska do Německa s jednou lokomotivou v celé trase nebo přepravu odsiřovacích vápenců do německých elektráren. Bez těchto lokomotiv si nelze představit provoz našich vlaků v Rakousku a Německu. V současné době probíhá zkušební provoz dvou nových lokomotiv řady 388 TRAXX od společnosti Bombardier, které by v počtu minimálně deseti kusů měly také rozšířit park našich lokomotiv. I tyto stroje budou po svém schválení schopné provozu ve výše uvedených zemích. Předpokládáme, že se stanou základem dalších přeprav realizovaných naší pobočkou v Německu.

Velkou pozornost věnuje ČD Cargo i parku motorových lokomotiv. Na veletrhu Czech Raildays v Ostravě se v červnu 2019 představila žhavá novinka z CZ Loko – lokomotiva řady 744 (obchodní označení EffiShunter 1000). První lokomotivu označenou 744.110 převzali zástupci ČD Cargo v areálu opravny kolejových vozidel v Břeclavi 30. září 2019, další čtyři stroje byly dodány do ledna 2020. Součástí kontraktu je opce na dalších pět lokomotiv. ČD Cargo se pro její uplatnění rozhodne podle zkušeností z provozu. Kromě nákupu nových lokomotiv řeší ČD Cargo zastaralost parku motorových lokomotiv i jejich modernizaci. Udržet lokomotivy řady 742 v provozovatelné kondici je totiž stále složitější. Důvodem je jednak nedostatek náhradních dílů a také stále rostoucí cena za opravy. Z tohoto důvodu byla se společností CZ Loko uzavřena rámcová smlouva na dodání 30 modernizovaných lokomotiv řady 742.71x s opcí na dalších 20 kusů. Zatímco u předchozích lokomotiv 744 se jedná o přímý nákup, u této vlny modernizovaných lokomotiv se jednalo nejprve o dodání prototypu s následným zkušebním provozem. Po vyhodnocení zkušebního provozu bude následovat sériová výroba dalších 29 lokomotiv. Součástí lokomotivního parku se na přelomu 2019 a 2020 staly i čtyři „Bizoni“ řady 753.6.

V souvislosti s lokomotivami je nutné zmínit také projekt na implementaci vlakového zabezpečovače ETCS do lokomotiv ČD Cargo. Jako první byla 19. března 2019 v Hranicích na Moravě předána dodavateli technologie lokomotiva 163.022. Vybavení hnacích vozidel řad 163, 363 a 742.71 vlakovým zabezpečovačem ETCS je v rámci projektu s názvem Deployment of ERTMS/ETCS on-board components compliant with ETCS Baseline 3 in ČD CARGO, a.s. vehicles on the Rail Freight/Core Network Corridors spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy. Dotace je poskytována evropskou agenturou INEA na základě uzavřené grantové dohody, jež je výsledkem úspěšné žádosti o finanční podporu předloženou ve výzvě 2015 Cef Transport Cohesion Call.


Intermodalita

Už více než 15 let spolupracuje ČD Cargo s rakouskou firmou Innofreight na rozvoji a provozu intermodálního systému Innofreight. Ten považujeme za progresivní systém řešící mimo jiné požadavek na efektivní a také ekologické zajištění první nebo poslední míle. Ideálně spojuje výhody silniční a železniční dopravy a zároveň výrazně eliminuje jejich nevýhody. Dnes tento systém umožňuje přepravu téměř všech druhů zboží.

Jako první byly v roce 2005 zahájeny přepravy dřevní štěpky z pil ve Ždírci nad Doubravou a v Plané u Mariánských Lázní do papíren ve Štětí. Přepravy dřevní štěpky z různých stanic v jihozápadních Čechách do teplárny v Plzni byly v roce 2012 oceněny v soutěži Volná cesta vyhlašované Ministerstvem dopravy, Zvláštní cenou Ministerstva životního prostředí za podporu využívání obnovitelné energie a za ochranu před zplodinami z nákladní automobilové přepravy. Různé typy nástaveb, resp. kontejnerů, pak začaly být využívány pro přepravy odpadních zemin, stavebních sutí apod. Významnou událostí byla výstavba stacionární vykládky v elektrárně Chvaletice dokončená v březnu 2018. Stacionární zařízení je součástí nového logistického konceptu, který umožňuje vysoce efektivně přepravit až 3,5 mil. tun hnědého uhlí ročně. Také nástavby RockTainer jsou využívány v energetice – ČD Cargo je nasazuje na přepravy odsiřovacích vápenců do severočeských elektráren. Steel Palety jsou uplatňovány při přepravách bram, předvalků a dalších hutních polotovarů. Použití univerzálního lehkého vozu s možností flexibilní výměny nástaveb dle potřeb zákazníků je ideálním řešením při rozhodování o obnově vozového parku. Lehká konstrukce vozu i nástaveb navíc umožňuje vysokou ložnou hmotnost.

ČD Cargo je však aktivní i v dalších segmentech kombinované dopravy. Díky majetkovému podílu v terminálech v Brně a Lovosicích může zákazníkům nabízet i překládku kontejnerů, nástaveb i návěsů a také jejich svoz a rozvoz. Pro zákazníka LKW Walter zajišťujeme týdně desítky přeprav automobilových návěsů z Rostocku do Lovosic, Brna a Curtici. Prostřednictvím 100% dceřiné společnosti ČD Cargo Logistics jsme aktivní i na Nové Hedvábné stezce. V nedávné době jsme dopravili z Číny do Česka tři vlaky se zdravotnickými potřebami, kontejnerové vlaky s hračkami, podílíme se na exportu kůrovcového dřeva do Číny.

Společenská odpovědnost

Osud naší planety nám samozřejmě není lhostejný. Naše aktivity proto směřují i do Corporate Social Responsibility. O některých, jako například o projektu přepravy dřevní štěpky, již byla zmínka. Z těch nejnovějších pak můžeme uvést podpis dohody s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zvyšování energetické efektivity. ČD Cargo proto, aby zajistilo energeticky účinnější přepravu, postupně obměňuje vozový park. Místo vozidel se ztrátovou odporovou regulací pořizuje nové lokomotivy s polovodičovou bezztrátovou regulací výkonu, které umožňují využívat i rekuperační brzdění, a tak odebírat pouze činné složky proudu. Firma modernizuje motorové lokomotivy, zlepšuje technické i environmentální parametry. Připravuje se také na využití dvouzdrojových hybridních lokomotiv, které v budoucnu přinesou plně bezemisní provoz. Prostřednictvím měření a hodnocení trakční spotřeby každého jednotlivého vlaku ČD Cargo vede a dále bude motivovat strojvedoucí k energeticky úsporné jízdě. Postupná obměna vozidlového parku se týká také nákladních vozů, kdy se pořizují vozy s nižšími jízdními odpory a menší hlučností.

„Oceňujeme, že MPO připravuje a podporuje legislativní změny, které souvisejí se zvyšováním energetické účinnosti v dopravě. Vítáme také závazek resortu prosazovat motivační programy na snižování energetické náročnosti přepravy a zvyšování podílu bezemisní elektrické trakce,“ řekl při příležitosti podpisu dohody předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik a dodal: „Zvýšení energetické účinnosti naší nákladní přepravy, snížení uhlíkové stopy a snížení emisní náročnosti přitom vnímáme nejen jako společensky odpovědné, ale jako naprosto nezbytné s ohledem na budoucí generace.“


O SPOLEČNOSTI

ČD Cargo, a.s., je železniční dopravce, zabývající se nákladní dopravou. Je dceřinou společností Českých drah, a.s., které vlastní 100 % akcií.

Společnost ČD Cargo byla založena 31. října 2007 na základě vládního usnesení z července téhož roku, vznikla pak 1. prosince zápisem do obchodního rejstříku.

Vyčleněním aktivit spojených s provozováním nákladní drážní dopravy od Českých drah byla převedena celkem třetina všech lokomotiv ČD, všech 32 tisíc nákladních vozů, část dep kolejových vozidel a asi 13 tisíc z původních asi 55 tisíc zaměstnanců ČD. Dále byly do ČD Cargo převedeny také majetkové podíly Českých drah v některých společnostech, které se tak staly dceřinými společnostmi ČD Cargo.


The Four Pillars of ČD Cargo


The joint-stock company ČD Cargo is the largest Czech railway carrier and is also one of the most important players on the European railway market. It was established on 1st December 2007 as a subsidiary of ČD, through the merger of part of ČD’s Freight Transport. It employs less than 7,000 people and offers transport of a wide range of goods from raw materials to high value-added products, transport of containers, special consignments, railway car rental and other transport services.


ČD Cargo owns a stake in a total of 13 companies, including foreign companies. Their share in the two terminals (Brno, Lovosice) is key to the offer of services of combined transport. The 100% stake in ČD Cargo Logistics helps the company to offer customers truly comprehensive services. We hold a license to operate rail freight transport in the Czech Republic, Austria and Germany, and through 100% subsidiaries in Poland and Slovakia.

A company without visions and goals has nothing to offer customers, and this is definitely not the case of ČD Cargo. The company's long-term strategy is based on four basic pillars, which are expansion, interoperability, intermodality and social responsibility. Let’s go through the individual pillars in more detail, so that we can find out they are not just empty words, but are clearly defined steps that are gradually being completed.

Expansion

The opportunities offered by the Czech market are no longer large and do not allow for dynamic growth of the company. For this reason, we began to focus on expanding abroad. For many years, CD Cargo Poland has been one of the respected carriers on the Polish market. It has strengthened its position by success in tenders for the transport of hard coal from Silesia to the ENEA power plant in Kozienice and to TERMIKA's Warsaw heating plants. There are significant volumes delivered every year. However, CD Cargo Poland does not only transport coal. It also reliably ensures the transport of metallurgical products to Baltic ports and containers from the Belarusian-Polish border to Czechia. In addition to older locomotives, our subsidiary also operates three state-of-the-art Dragon machines.

On 22nd June, 2017, ČD Cargo obtained a license to operate rail transport on railway lines in neighbouring Austria. The first transport was carried out on 22nd February, 2018, when Vectron ČD Cargo transported 20 empty Sgnss cars to the terminal in St. Michael in der Obersteiermark and the same day the train of wagons returned loaded with XXS containers.  Following this, ČD Cargo trains were carrying wood chips from Ždírec nad Doubravou to Gratwein-Gratkorn, and also urea in Germany headed for Krems an der Donau station. However, these trains have always been run in cooperation with other entities. The change in business strategy took place in January 2019, when we launched our Austrian branch: ČD Cargo Niederlassung Wien. And as early as 20th January, 2019, in the evening, a complete train was loaded with precast concrete departing from the Czech Republic at the Horní Dvořiště border station heading for Villach via Linz and Selzthal. This train was powered  by twin Vectrons ČD Cargo 383.007 and 001, heading through the Austrian territory operating on ČD Cargo license conducted by a ČD Cargo engine driver. The train carried  precast concrete products manufactured by GOLDBECK Prefabeton Vrdy. Shortly afterwards, followed shipments of Innofreight, timber and grain containers. On 1st April, 2019, ČD Cargo took off with its first coal train in Austria. It transported hard coal from OKD to the power plant in Mellach, Styria. Today, ČD Cargo trains regularly appear on the Austrian-Italian border crossing Tarvisio station.

On Friday, 3rd April, 2020, the first train arrived in Ingolstadt, operated in Germany with ČD Cargo's own license and with a ČD Cargo's driver. This happened exactly one month after ČD Cargo completed the legislative process of obtaining the documents needed to operate rail transport in Germany. Other trains with wood, containers and, most recently, grain followed. In total, by the end of July we drove to Germany 130 trains. The benefit from this cooperation is enormous. Germany is a big market - Europe's largest economy and one of the strongest in the world. This follows, it is a really great opportunity; we are represented here by both a licensed branch and a subsidiary that has been in business for many years. We see the German market as an opportunity that needs to be seized properly, more so during these difficult times.

Moreover, we also have our own transport in Slovakia, under the license of ČD Cargo Slovakia; and the legislative process enabling the operation of ČD Cargo freight trains in Hungary is to be completed soon.

Interoperability

A necessary condition enabling ČD Cargo to expand into foreign markets is suitable interoperable vehicles, especially locomotives. Despite the efforts to unify them, the technical parameters of European services are very different. By this we mean various types of security equipment, different traction systems, types of used electricity collectors, etc. As part of strengthening ČD Cargo's position on the European transport market, we have got 12 engines of the 383 Vectron series. These trains, with a few exceptions that have a symbolic sticker "Across Europe", can be operated not only in Czechia, but also in Germany, Austria, Poland, Hungary and Slovakia. Their acquisition enabled the running of trains with LKW Walter road semi-trailers to Rostock, the transport of cars from Slovakia to Germany with one locomotive for the entire route and the transport of desulphurisation limestone to German power plants. Without these locomotives, it is impossible to imagine the operation of our trains in Austria and Germany. Two new 388 TRAXX series locomotives from Bombardier are currently in trial operation; they should also expand the fleet of our locomotives by at least ten pieces. These trains will also be able to operate in the above countries after approval. We assume that they will become the basis for further transports performed by our branch in Germany.

ČD Cargo takes a great care of their diesel locomotive fleet. They presented a new ‘hot product’ from the CZ Loko series 744 (officially called EffiShunter 1000) at the Czech Raildays trade fair in Ostrava in June 2019. The first locomotive marked 744.110 was taken over by representatives of ČD Cargo in the area of the rolling stock repair shop in Břeclav on 30th September 2019, the other four engines were delivered by January 2020. The deal includes an option contract for another five locomotives. ČD Cargo will decide how it will be used based on operational experience. In addition to the purchase of new locomotives, ČD Cargo has also been addressing the obsolescence of the diesel locomotive fleet and their modernization. It is increasingly difficult to keep the 742 series locomotives in serviceable condition. The reason is, the lack of spare parts and also the ever-increasing price for repairs. That’s why a framework agreement was concluded with CZ Loko for the supply of 30 modernized 742.71x series locomotives with an option contract for another 20 units. While the previous 744 locomotives were a direct purchase, this wave of upgraded locomotives first involved the delivery of a prototype followed by a test run. After the evaluation of the test operation, the serial production of another 29 locomotives will follow. At the turn of 2019 and 2020, four "Bison" series 753.6 became part of the locomotive fleet.

In connection with locomotives, it is also necessary to mention the project for the implementation of the ETCS train protection system in ČD Cargo locomotives. On 19th March, 2019, the 163,022 locomotive was handed over to the technology supplier in Hranice na Moravě. The equipment of traction vehicles of series 163, 363 and 742.71 with the ETCS train protection device is co-financed by the European Union Instrument within the project entitled Deployment of ERTMS / ETCS on-board components compliant with ETCS Baseline 3 in ČD CARGO, as vehicles on the Rail Freight / Core Network Corridors for the interconnection of Europe. The grant is provided by the European agency INEA on the basis of a concluded grant agreement, which is the result of a successful application for financial support submitted in the 2015 Cef Transport Cohesion Call.

Intermodality

For more than 15 years, ČD Cargo has been cooperating with the Austrian company Innofreight on the development and operation of the intermodal system Innofreight. We consider it to be a progressive system that solves, among other things, the requirement for efficient and also ecological provision of the first or last mile. It ideally combines the advantages of road and rail transport and at the same time significantly eliminates their disadvantages. Today, this system allows the transport of almost all types of goods.

The first to be transported in 2005 was the transport of wood chips from sawmills in Ždírec nad Doubravou and in Planá near Mariánské Lázně to paper mills in Štětí. The transport of wood chips from various stations in southwestern Bohemia to the heating plant in Pilsen was awarded in 2012 in the Free Way competition announced by the Ministry of Transport, the Special Prize of the Ministry of the Environment for supporting the use of renewable energy and protection against exhaust fumes from freight transport. Different types of superstructures, or more precisely containers, then began to be used for transportation of waste soil, construction debris, etc. A significant event was the construction of a stationary unloading at the Chvaletice power plant completed in March 2018. The stationary facility is part of a new logistics concept that allows highly efficient transport of up to 3.5 million tons of lignite per year. RockTainer superstructures are also used in the energy sector - ČD Cargo uses them to transport desulphurisation limestone to North Bohemian power plants. Steel Pallets are used in the transport of slabs, billets and other metallurgical semi-finished products. The use of a universal light car with the possibility of flexible body replacement according to customer needs is an ideal solution when deciding on the renewal of the vehicle fleet. In addition, the light construction of the car and superstructures allow for high loading weight.

However, ČD Cargo is also active in other segments of combined transport. Thanks to its ownership share in the terminals in Brno and Lovosice, it can also offer its customers reloading of containers, superstructures and semi-trailers, as well as their collection and distribution. For their customer LKW Walter, they provide dozens of weekly transports of car semi-trailers from Rostock to Lovosice, Brno and Curtica. Through our 100% subsidiary ČD Cargo Logistics, we are also active on the New Silk Road. We have recently transported three trains with medical supplies from China to Czechia; container trains with toys; and, we are involved in the export of bark wood to China.

Social Responsibility

It goes without saying that we are not indifferent to the fate of our planet. Therefore, our activities are also about Corporate Social Responsibility. We have already been mentioned some,  such as the wood chip transport project. Among the most recent, it's also been the signing of an agreement with the Ministry of Industry and Trade on increasing energy efficiency. In order to ensure more energy-efficient transport, ČD Cargo is gradually changing its vehicle fleet. Instead of vehicles with lossy resistance control, it acquires new locomotives with semiconductor lossless power control, which allow the use of regenerative braking, and thus uses only the active current components. The company modernizes diesel locomotives, improves technical and environmental parameters. It is also preparing to use two-source hybrid locomotives, which will bring fully emission-free operation in the future. By measuring and evaluating the traction consumption of each individual train, ČD Cargo leads and will further motivate drivers to drive energy-efficiently. The gradual change of the vehicle fleet also applies to freight trains - cars with lower driving resistances and lower noise are being purchased.

“We appreciate that Ministry of Industry and Trade is preparing and supporting legislative changes related to increasing energy efficiency in transport. We also welcome the Ministry's commitment to promote incentive programmes to reduce energy intensity of transportation and increase the share of emission-free electric traction,” said Ivan Bednárik, Chairman of the Board of Directors of ČD Cargo, while adding: “Increasing the energy efficiency of our freight transportation and reducing carbon footprint is something we see as not only socially responsible, but as absolutely necessary for future generations.”


ABOUT THE COMPANY

ČD Cargo, is a rail freight transport carrier. It is a subsidiary of České dráhy, owning 100% of the shares.

ČD Cargo was established on 31st October 2007 following a government resolution of July of the same year, and was established on 1st December by entry in the Commercial Register.

By separating the activities associated with the operation of rail freight transport from České dráhy, a total of one third of all ČD locomotives, all 32 thousand freight cars, part of the rolling stock depots and about 13 thousand of the original approximately 55 thousand ČD employees were transferred to the new company. Furthermore, a number of ownership shares of Czech Railways were also transferred to ČD Cargo, and thus became subsidiaries of ČD Cargo.

Mohlo by vás zajímat

Více článků