Vzdělávání

Channel Crossings překonávání hranic a jazykových bariér

Publikováno: 13. 11. 2018
Autor: Redakce
Foto:
logo Sdílet článek

Devadesátá léta 20. století – období, jehož symbolem byl masivní rozvoj podnikatelské sféry a současně obrovský zájem o zahraničí a jazykové vzdělávání. Až do roku 1989 se překlady, tlumočením a výukou jazyků zabývaly státní agentury (např. Státní jazyková škola, Jazyková škola Brno apod.) a kromě nich se v českých školách většinou vyučovala ruština, někde němčina a pouze v malém procentu se objevovaly lekce angličtiny.

„Po roce 1989, kdy se otevřely hranice a současně s tím i nové možnosti, tu byl téměř hlad po znalosti cizích jazyků. Ruština v tu chvíli nikoho nezajímala. Do Čech začala proudit anglická literatura, byla možnost sledovat anglické televizní kanály a všichni se chtěli učit anglicky. I já jsem začala studovat angličtinu a dostala jsem možnost vycestovat na studijní pobyt do Ameriky… Do té doby něco téměř nemožného!“ říká Lenka Pavilková, spoluzakladatelka jazykové agentury Channel Crossings.

Po roce 1990 se jednoznačně otevřel prostor pro nové podnikatelské projekty. A právě Channel Crossings byla jednou z prvních jazykových agentur, která u nás vznikla. Lenka Pavilková ji založila v roce 1993 se svým partnerem Floydem Curtisem, kterého poznala během svého studijního pobytu ve Spojených státech. Lenka vystudovala tělesnou výchovu a anglický jazyk. Jen co dostudovala v USA, přijel s ní do Čech i její americký partner a podnikatelský záměr byl jasný.

Škola doma

„Kanál La Manche byl po revoluci jakousi hvězdnou bránou, každý se chtěl podívat do Británie, do Londýna, vidět sídlo anglické královny, případně si vydělat nějaké peníze. V té době ještě nefungoval tunel a jedinou možností, jak se na ostrovy dostat, byl trajekt přes kanál. Překonávání kanálu bylo v té době téměř symbolické – proto Channel Crossings,“ vysvětluje Lenka.

Channel Crossings byla ve svém počátku agentura zaměřená na individuální i skupinovou výuku angličtiny a překladatelské a tlumočnické služby v anglickém jazyce. Byla to agentura o dvou lidech, jazykové kurzy vedla Lenka a Floyd a studenti většinou docházeli k nim domů nebo je učili po kavárnách. Teprve později začali lektoři docházet do firem na první firemní jazykové kurzy. Lenka se dále zabývala tlumočením a po večerech dělala překlady. Po službách Channel Crossings byla poptávka, firma začala najímat další lektory a překladatele a po roce působení do svého portfolia přidala další jazyky − němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu.

Růst navzdory konkurenci

V roce 1996, kdy už na trhu vznikaly další překladatelské agentury a jazykové vzdělávání již bylo nutností, přišla Lenka na základě své osobní zkušenosti s nápadem nabízet studium v zahraničí – a agentura Channel Crossings začala záhy zprostředkovávat jazykové kurzy v jiných zemích. Firma také rychle rostla, v roce 1997 otevřela své první vzdělávací centrum v Dřevné ulici v Praze a v roce 1998 byla agentura Channel Crossings zařazena mezi akreditované školy poskytující pomaturitní studium angličtiny. Postupně se otevřela další vzdělávací centra, nejmodernějším a nejlépe vybaveným se stala jazyková škola v Praze Radotíně. Do roku 2000 vznikly v Čechách další jazykové agentury a jazykové školy a v roce 2003 vznikla Asociace jazykových škol České republiky. Agentura Channel Crossings byla jedním z jejich zakládajících členů.

Neformální přístup

Agentura v současné době zaměstnává téměř čtyřicet lidí, s dalšími více než 500 spolupracuje externě. O chod Channel Crossings se stará profesionální management v čele s ředitelem Vítězslavem Bicanem. Lenka Doležalová Pavilková agenturu již neřídí, ale společně s managementem se věnuje strategii firmy a plánování. „I přesto, že jsem se rozhodla vzdát se výkonného řízení, Channel Crossings je pro mě i nadále velmi důležitá a zajímám se o to, co se ve firmě děje a pomáhám s plánováním. Po svých zaměstnancích a lektorech požaduji osobní přístup a náhled a o to samé se snažím i já. Důležité pro mě je mluvit s lidmi osobně, udělat si svou představu. Běžně chodím s řadovými zaměstnanci na neformální obědy, tak nejlépe zjistím, jaká je ve firmě atmosféra.“

Tisíce studentů

Výuka jazyků zabírá zhruba 70 % veškeré činnosti agentury, její nejdůležitější částí jsou jak individuální, tak skupinové firemní kurzy, o které je stále velký zájem. Součástí vzdělávacích aktivit jsou i nadále jazykové pobyty. Kromě vzdělávání se agentura zabývá i překladatelskými a tlumočnickými službami, dále Evropskými projekty − poradenstvím v oblasti projektů a dotací od Evropské unie a v rámci těchto projektů pořádá rovněž semináře pro učitele jazyků. Během jednoho roku tým Channel Crossings obslouží zhruba osm tisíc studentů a překladatelům projdou rukama desítky tisíc stran textu.

V letošním roce slaví agentura Channel Crossings své 25. narozeniny. Začínala s domácí výukou angličtiny. A dnes? Do jejího portfolia patří šest základních jazyků: angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština a ruština. „Dominantním jazykem jak pro firemní, tak pro privátní kurzy zůstává i nadále angličtina. Daleko za ní je francouzština, španělština a němčina. Boom, který před pár lety slibovala čínština, se nekoná. Nicméně tento jazyk, stejně jako jiné méně běžné jazyky, v nabídce zůstává,“ říká spoluzakladatelka agentury Lenka Pavilková. Channel Crossings má kromě čínštiny nebo japonštiny v nabídce také arabštinu, řečtinu, švédštinu a holandštinu. Samozřejmou součástí jsou i kurzy češtiny pro cizince. V současné době jsou v provozu dvě pobočky jazykové školy a Channel Crossings patří mezi nejstabilnější a nejprestižnější jazykově zaměřené instituce u nás. Více na www.chc.cz.

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků