Technologie

Český průmysl ve víru změn

Publikováno: 5. 12. 2018
Autor: Redakce
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Nacházíme se v období 4. průmyslové revoluce, nazývané někdy také Průmysl 4.0, a protože Česko je jednou z nejprůmyslovějších zemí světa, poznamená jí tento fenomén více než zásadně.


Průmyslové firmy a jejich výrobu v příštích letech promění postupující digitalizace a automatizace výrobních a dalších firemních procesů, přičemž mezi technologiemi, které budou hrát v tomto ohledu prim, patří pokročilé průmyslové roboty, internet věcí a aditivní výroba, nazývaná také 3D tisk.

České podniky jsou dnes mnohem lépe informované o možnostech a výhodách digitalizace výroby a firemních procesů než před dvěma třemi roky. Nakupují už řešení, která se opírají o chytré senzory, analytická měření nebo umožňující prediktivní diagnostiku. Roste také zájem firem o propojení dat z návrhu a výroby konkrétního produktu s provozními daty, které vznikají při jeho používání.

K investicím do automatizace motivuje firmy také nedostatek pracovníků. „Viděli jsme to na regionálních seminářích, které jsme o nasazování technologií Průmyslu 4.0 pořádali. Část firem raději řeší, jak zvýšit kapacitu výroby pomocí digitalizace, než aby najímali další ukrajinské dělníky. Vědí, že to pomůže jejich konkurenceschopnosti i do budoucna,“ uvádí Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a ředitel společnosti ELCOM.

Rychlejšímu zavádění digitálních technologií ovšem často brání dlouho zažité firemní postupy. Příkladem může být využívání prediktivní údržby. Místo předem plánovaných odstávek na údržbu je možné díky datům o skutečném stavu strojů k opravám přistupovat, až když je to nutné. Tím lze zvýšit využitelnost výrobních linek. Proti používání prediktivní výroby jdou ale často podnikové bezpečnostní normy, které trvají na dodržování lhůt pro údržbu, a využívání prediktivní údržby nedovolují.

V oblasti 3D tisku zatím české průmyslové firmy spíše hledají možnosti, jak tuto technologii využívat. Roste počet firem, které si aditivní výrobu z kovu chtějí vyzkoušet, ovšem jednou z překážek většího rozšíření 3D tisku z kovu je pořizovací cena tiskáren, která se u nejčastěji poptávaných modelů pohybuje mezi 10−20 miliony korun. Kromě 3D tisku z plastu a kovu se začíná pozvolna rozšiřovat také 3D tisk z písku, který lze využít třeba při výrobě prototypů a vzorů pro odlévání.

Zlepšit infrastrukturu

Prvky Průmyslu 4.0 jsou závislé na kvalitní a spolehlivé datové infrastruktuře. „V tom vidíme jeden z největších úkolů pro stát. Musí co nejrychleji napravit již několik let zanedbávaný stav v rozvoji datových sítí veřejných i neveřejných,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Stav digitálních sítí v Česku není ve srovnání s jinými evropskými zeměmi na dobré úrovni. Česko se pohybuje v žebříčku evropských států až ve druhé polovině. Například v indexu DESI, který sleduje v rámci EU podíl občanů na využívání moderních technologií a směřování jejich aktivit, integrace digitálních technologií do obchodních modelů nebo elektronizace veřejné správy dosahuje Česko v oblasti konektivity podprůměrného skóre napříč EU a řadí se až na 16. místo v EU. V oblasti sítí vysokorychlostního internetu NGA je to dokonce až 20. místo. Před Českem jsou země jako Maďarsko, Portugalsko, Španělsko či Malta. „Pokud chceme digitalizovat společnost, která stále častěji pracuje s velkým objemem dat, potřebujeme vysokorychlostní internet s maximálním pokrytím jak v domácnostech, tak i továrnách a kancelářích,“ dodává Jabůrková.

Změny na trhu práce

Prognostici se shodují, že kvůli 4. průmyslové revoluci do roku 2020 ubude v 15 technologicky nejvyspělejších zemích světa až 7,1 milionu pracovních míst, ale přibude kolem 2 milionů nových. Odhady na úbytek pracovních míst v Česku se různí. Podle studie zpracované Úřadem vlády ČR v roce 2015 bude v roce 2029 v ekonomice existovat 3,9 milionu pracovních míst. Podle odhadů tak ubude 700 tisíc pracovních míst, v důsledku modernizace ale vznikne 300 tisíc nových pozic.

Pozitivní roli sehraje demografický vývoj. Podle predikce Českého statistického úřadu se v roce 2029 bude o práci ucházet přibližně o 400 tisíc lidí ve věku 20−64 let míň než v roce 2015.

Dynamický rozvoj průmyslové automatizace v jednotlivých odvětvích zaznamenáváme již posledních 30 let a dosavadní vývoj ukazuje, že se zatím žádné katastrofické scénáře nenaplňují. Nové technologie v Česku nejvíce ohrožují dělnické profese ve zpracovatelském průmyslu, zaměstnance v logistice (sklady a doprava) a lidi v administrativě. Přibližně 30 % zaměstnanců se přesune ze sekundární do terciární sféry.

Negativní dopad nových technologií se neprojeví u dobře připravené mladé generace. Spousta dnešních dětí bude vykonávat profesi, které si dnes ani neumíme představit. Rychlost technologického rozvoje a inovací přinese také větší potřebu celoživotního vzdělávání. 

K naplnění prvků Průmyslu 4.0 je potřeba také lepší mezigenerační komunikace – zkušení technologové a technici musejí soustavně předávat znalosti a zkušenosti mladé generaci absolventů. Naopak starší kolegové by měli přejímat dovednosti mladé generace.


Průmyslové roboty

Rozdíl mezi pokročilým a tradičním průmyslovým robotem je ve schopnosti autonomně zpracovávat informace ze svého okolí a používat je pro rozhodování. Pokročilé roboty samy vytvářejí velké množství dat, které zpracovávají centrální firemní informační systémy pro potřeby optimalizace výrobních procesů. Použití pokročilých robotů je už dnes běžné v elektronickém, automobilovém a leteckém průmyslu.


Internet věcí

Internet věcí je nedílnou součástí digitalizace výroby a celé firmy. Instalací a napojením vzájemně propojených senzorů výrobního procesu na software, který je schopen jejich informace zpracovat, se vytváří jak fyzický systém výroby, tak jeho digitální kybernetická podoba. Vznikají digitální dvojčata výrobků, výrobních prostředků a zařízení i celých továren. Jednotlivé prvky tohoto systému se samy stávají digitálními zařízeními, která lze řídit pomocí algoritmů. Internet věcí se už rozšířil do oblasti těžby ropy a plynu nebo automobilového průmyslu.


3D tisk

Aditivní výroba nazývaná také 3D tisk se stává součástí digitalizovaných systémů konstrukce a návrhu výrobků. Díky 3D tisku lze vyrábět složité, digitálně navržené modely v jednom technologickém kroku. Aditivní výrobní technologie zásadně zjednodušují celý výrobní proces, zrychlují vývoj nových výrobků a umožňují individualizaci konečných produktů.


Co je Průmysl 4.0 

Jinak také Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce. Jde o označení současného trendu digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu, takže by mohla být ohrožena zaměstnanost osob, u kterých počítače s novými řídícími/rozhodovacími systémy či těmito systémy řízené robotické systémy nahradí lidskou sílu (např. diagnostické lékařské systémy, právnické systémy, univerzální výrobní linky apod.)

Zdroj: Wikipedia.org / Tereza Holanová, Aktuálně.cz

Klíčovým prvkem k přechodu k digitalizovanému a automatizovanému podnikání je transformace na tzv. chytré továrny.

Mohlo by vás zajímat

Více článků