Mezinárodní vztahy

Česko a Mexiko: Kooperace ve znamení změn

Publikováno: 8. 11. 2019
Autor: Lubor Winter
Foto: Shutterstock.com, Velvyslanectví Mexika
logo Sdílet článek

Mexiko je momentálně patnáctou největší ekonomikou světa a podle výhledů Světové banky by se do roku 2050 mělo posunout o celých deset příček nahoru, tedy na páté místo. V zemi žije přibližně 124 milionů lidí, z nichž vysoké procento představuje skupina mladých ve věku od 15 do 40 let. Mexiko oplývá přírodním bohatstvím a mnoho z toho, co se zde vytěží, se vyveze… S ohledem na tyhle a mnohé další charakteristiky by se mohlo zdát, že Mexiko je ekonomicky úplně jinde než Česko. To ale není tak docela pravda.

Tři podobnosti

Existují totiž tři zásadní oblasti, ve kterých jsou si tyto dvě země velmi podobné, což z nich činí přirozené partnery a spojence.

Za prvé – obě země sousedí s velkým a ekonomicky mimořádně silným státem, což má kromě historických také významné ekonomické dopady. Mexiko i Česko jsou země orientované na export, přičemž 70 až 80 % celkového mexického vývozu míří do USA a obdobně zhruba třetina veškerého českého exportu putuje do Německa. Tak silná závislost na jediném trhu samozřejmě není vůbec žádoucí, a tak se jak Mexiko, tak Česko snaží vyvážet více i do dalších zemí.

Za druhé – zásadní roli v průmyslové výrobě obou našich zemí představuje automobilový průmysl a další strojírenské obory, chemický průmysl a potravinářský průmysl. Obě země přitom vnímají nutnost modernizovat své provozy v duchu právě probíhající čtvrté průmyslové revoluce (koncept Průmysl 4.0), která je založená na digitalizaci a nové formě automatizace výroby.

A za třetí – jak Mexiko, tak Česko se snaží rozvíjet moderní odvětví, jako jsou informační a komunikační technologie, biotechnologie, umělá inteligence a podobně, které se zdají být pro další rozvoj lidstva zcela zásadní.

To všechno nás sbližuje víc, než by se mohlo na první pohled zdát. „Ekonomická spolupráce mezi Mexikem a Českem je na velmi dobré úrovni. V roce 2018 se z Česka do Mexika vyvezly výrobky a služby za zhruba 821 milionů dolarů, opačným směrem to bylo zboží a služby za přibližně 796 milionů dolarů. A tato čísla každým rokem stoupají,“ uvádí základní čísla mexická velvyslankyně v Česku Rosaura Leonora Rueda-Gutiérrez. Ve vzájemné obchodní výměně přitom dominují motorová vozidla, elektrická zařízení, mechanické stroje a komponenty pro další uplatnění v oblasti strojírenství, dopravy a energetiky. 

Společné projekty

Také pokud jde o české investice v Mexiku, převažují oblasti strojírenství, komunikační technika a technologie, potravinářství a zdravotnická technika a zařízení. Ale otvírají se i další možnosti spolupráce. „Obě naše země se dnes hodně zaměřují na digitalizaci, zavádění nových technologií a na rozvoj těch nejperspektivnějších oborů, jako třeba průmyslový design, biomedicína, ICT, a zde se vysloveně nabízí kooperace s maximálním využitím synergie. Mám na mysli především co největší sdílení vědomostí a zkušeností. Ostatně dnes už existují společné projekty mexických a českých inovačních center, která dále navázala spolupráci s konkrétními podniky jak tady v Česku, tak v Mexiku. Myslím, že přesně tímhle směrem by se měla naše ekonomická spolupráce ubírat,“ vysvětluje mexická velvyslankyně.

Základem úspěchu je důvěra

Ačkoli Mexiko prožívá ve velkém nástup digitalizace a moderních technologií, pokud jde o navázání obchodních kontaktů, musejí čeští podnikatelé a investoři se zájmem dělat byznys s Mexičany nebo v Mexiku počítat s tím, že základem je osobní kontakt, nikoli jednání přes mobil nebo e-mail.

Velvyslankyně Rueda-Gutiérrez k tomu říká: „Než s vámi Mexičan začne projednávat byznys, musí si k vám vybudovat důvěru. A to nejde jinak, než že se setkáte osobně, nejlépe opakovaně, ideálně u dobrého jídla a třeba i u skleničky něčeho ostřejšího. Počítejte s tím, že s vámi bude probírat i osobnější věci, bude se zajímat o vaši rodinu, o to, jak žijete. Teprve až si k vám vytvoří jisté osobní pouto, přejde k záležitostem byznysu. Češi na tohle nejsou zvyklí, obvykle jsou velmi přímí a jdou rovnou k věci, ale v tomhle by mohli u Mexičanů narazit. Dopřejte si vzájemně čas, abyste se trochu poznali, vytvořili si pouto důvěry, pak vše půjde snadno. Ze své zkušenosti vím, že Mexičané velmi oceňují, jak jsou Češi výkonní a spolehliví a jak rychle vyřizují vše, co se dotýká domluveného byznysu.“

Upgrade

Zahraniční obchod Mexika je založený především na řadě dohod o volném obchodu, přičemž těmi z nejdůležitějších jsou NAFTA, smlouva o volném obchodu mezi Mexikem, USA a Kanadou, a takzvaná Globální dohoda s Evropskou unií. A obě dohody čekají velké změny. NAFTA bude v příštím roce nahrazena dohodou USMCA a v platnost by měl vstoupit také upgrade Globální dohody. Co tyto změny Mexiku a jeho ekonomickým partnerům včetně Česka přinesou?

„Jde o velký posun vpřed, ostatně už bylo načase. Dohoda NAFTA platí od roku 1994, Globální dohoda od roku 1997. Od té doby už uplynula spousta let a svět se mezitím zásadně změnil. V době podpisu těchto smluv byla řada dnes důležitých ekonomických odvětví ve fázi zrodu, nebo dokonce ještě vůbec neexistovala. Staré smlouvy se silně zaměřují na oblasti klasického průmyslu, jako jsou například strojírenství a automobilový průmysl. Dnes tu ale máme nová silná ekonomická odvětví, přičemž nová podoba dohod je především o těchto nových oborech a o souvisejících tarifech, normách, legislativě…“ shrnuje velvyslankyně podstatu změn.
Pokud se zaměříme na Globální dohodu, která je zásadní také pro nás jako pro členskou zemi EU, Mexiko už novelizaci schválilo. Teď jsou na řadě jednotlivé státy EU, aby dohodu ratifikovaly. „Osobně si od této novelizované smlouvy hodně slibuji. Díky ní se kooperace zjednoduší a možnosti naší spolupráce zásadně rozšíří,“ dodává velvyslankyně.

Brána na severoamerický trh

Mexiko je pro zahraniční investory atraktivním teritoriem hned z několika důvodů. Jedním z nich je existence zóny volného obchodu s USA a Kanadou nastavená Severoamerickou dohodou o volném obchodu (NAFTA), resp. její nástupkyní USMCA, která má nabýt účinnosti v roce 2020. Díky tomuto provázání se silným severoamerickým trhem se Mexiko v 90. letech stalo jedním z největších příjemců přímých zahraničních investic na světě a pro řadu investorů se stalo bránou do USA. Nad rámec toho nabízí Mexiko i kvalifikovanou a poměrně levnou pracovní sílu a stabilní ekonomiku. Dnes téměř 31 % zahraničních investic pochází ze zemí Evropské unie (zejm. ze Španělska, Německa a Itálie), což je i důsledek nadstandardních ekonomických vztahů zakotvených v Globální dohodě mezi EU a Mexikem. (Zdroj: CzechTrade)

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu do Mexika (r. 2018)

 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500−3000 cm3
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1000−1500 cm3
 • odsávače ostatní
 • rychloměry, tachometry, stroboskopy
 • brzdy, servobrzdy, části a jejich součásti
 • soupravy zapalovacích kabelů pro auta, letadla, lodě
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem do 1000 cm3
 • výrobky z plastů
 • ostatní mechanické stroje a přístroje s individuální funkcí
 • rozvaděče pro zařízení, rozvody el. do 1000 V

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu z Mexika (r. 2018)

 • zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu a dat
 • pevné elektrické keramické kondenzátory
 • pevné tantalové elektrické kondenzátory
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500−2500 cm3
 • kompresory používané v zařízení chladicích
 • sluchátka, kombinované řečnické soupravy
 • brýlové čočky z ostatních materiálů
 • tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, hračky a modely
 • zpracovatelské jednotky jiné než zařízení pro automatické zpracování dat
 • televizní a digitální kamery, videokamery

Mohlo by vás zajímat

Více článků