Business

ČD Cargo – dravec v evropském prostoru

Publikováno: 27. 6. 2022
Autor: Michal Roh
Foto: Foto Peter Melicher, Lubomír Novák
logo Sdílet článek

V letošním roce oslaví ČD Cargo patnácté výročí samostatné činnosti. Během své existence se společnost, realizující své přepravy z větší části pouze v tuzemsku, proměnila v dravce, který dnes jako dopravce aktivně působí v sedmi evropských zemích a v zahraničí přepraví ročně okolo osmi milionů tun zboží.

Expanze na zahraniční trhy je jedním ze čtyř strategických pilířů, na kterých ČD Cargo staví svoji budoucnost. Součástí dlouhodobé strategie je ještě interoperabilita, intermodalita a společenská odpovědnost. Výsledkem provázanosti jednotlivých pilířů je více než 60 milionů tun přepraveného zboží a tržby téměř 11 miliard korun. Tyto výsledky řadí ČD Cargo do pětky největších dopravců Evropské unie.

Získávání licencí

Již v minulosti měly tehdejší České dráhy svá zastoupení v sousedních evropských zemích. Jejich primárním úkolem byla reprezentace firmy a jednání se zahraničními partnery. Časem se charakter těchto zastoupení změnil a postupně byla přetransformována v samostatné obchodní společnosti. Po vzniku ČD Cargo se staly „dceřinkami“, jejichž primárním cílem bylo získávat další přepravy v daném regionu. Brzy pak přibyl další cíl: získání všech potřebných oprávnění k provozování železniční nákladní dopravy.

První „licenci“ se podařilo získat v roce 2009 v Polsku dceřiné společnosti s tehdejším názvem Koleje Czeskie. Dnes se společnost CD Cargo Poland zaměřuje na přepravu černého uhlí ze slezských dolů nejen do Česka, ale i do polských elektráren a tepláren, dále na přepravu kontejnerů v tranzitu z Česka do Běloruska, resp. Číny, nerostných surovin z baltských přístavů do Česka a hutních produktů v opačném směru. Zanedbatelná není ani přeprava dřeva. Celkový roční objem přeprav v Polsku osciluje mezi 3,5 až 4 miliony tun zboží. Na své vlaky nasazuje CD Cargo Poland nejen starší lokomotivy ČD Cargo, ale i moderní Dragon nebo TRAXX. Disponuje rovněž více než 700 vlastními nákladními vozy. Na základě uzavřených smluv může tento dopravce zajíždět na síť RŽD v Kaliningradu, na síť BČ do Brestu a dalších pohraničních stanic a na síť LG do stanice Mockava.

Další trhy

V Rakousku a Německu jsou držitelem oprávnění k provozování železniční nákladní dopravy nikoliv dceřiné společnosti, ale pobočky přímo podřízené pražské centrále ČD Cargo. Rozvoj aktivit v těchto zemích umožnil nákup nových lokomotiv Vectron. Po rakouských tratích jsme první vlak odvezli v lednu 2019, v Německu v dubnu 2020. Díky spolupráci obou zahraničních poboček může ČD Cargo nabízet v tranzitu nejen přepravní trasu přes Slovensko a Česko, ale i po koridorové trati přes Rakousko a Passau dále do Německa. Pobočky se mohou pochlubit referencemi z přeprav dřeva, černého uhlí, obilí, chemických produktů a také oblasti automotive. Naše lokomotivy pravidelně zajíždějí do rakousko-italské pohraniční stanice Tarvisio a také do seřaďovací stanice Basel ve Švýcarsku. S využitím last-mile modulu lokomotiv TRAXX obsluhují i neelektrifikované vlečky a nákladiště. Nezajímavé nejsou ani další západoevropské trhy, konkrétně například země Beneluxu. Od prosince 2021 zajišťujeme čtyřikrát týdně dopravu vlaků s kontejnery a návěsy mezi Lovosicemi a Rotterdamem přes MegaHub Lehrte – po celé trase s lokomotivou ČD Cargo.

Jižní směr

Další expanze byla zaměřena na východ a směrem na Balkán. Výsledkem bylo získání „licence“ na Slovensku (červen 2020), v Maďarsku (říjen 2020) a v Chorvatsku (duben 2022). Společnosti CD Cargo Slovakia a CD Cargo Hungary se zaměřují zejména na přepravy v tranzitu – dřevo, černé uhlí, kontejnery, automotive. Pro jejich zajištění disponují vlastními lokomotivami. Obě společnosti také dokážou zajistit i přepravu mimořádných zásilek – z tohoto pohledu byly zajímavé například přepravy více než 160 tun těžkých transformátorů do atomové elektrárny v Mochovcích.

Nejmladší zahraniční dceřiná společnost ČD Cargo Adria se sídlem v Záhřebu byla založena v květnu 2021. Působí v Chorvatsku a Srbsku, které ČD Cargo považuje za perspektivní trhy, zejména při napojení na jaderské přístavy Rijeka a Ploče. Důležitá je i možnost prodloužení přepravních ramen z Maďarska  do Chorvatska a Srbska. Společnost se zaměřuje na přepravy kontejnerů a agrárních produktů. Aktuálně byla dceřinou společností ČD Cargo Adria podána žádost o licenci k provozování drážní dopravy ve Slovinsku, v nejbližší době je také plánováno založení dceřiné společnosti v Srbsku.

Informace o zahraničních aktivitách ČD Cargo by nebyly kompletní bez zmínky o 100% dceřiné společnosti ČD Cargo Logistics. Její obchodní manažeři jsou připraveni zajistit veškeré činnosti související s přepravou zboží po souši či moři. Specialitou jsou přepravy celokontejnerových a kusových zásilek z (a do) Číny po železnici po tzv. Nové Hedvábné stezce mezi Čínou a Evropou.

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků