Rozhovory

Bohuslav Svoboda: Mojí srdcovou záležitostí je Vltavská filharmonie

Publikováno: 8. 5. 2023
Autor: Šárka Jansová
Foto: archiv Bohuslava Svobody
logo Sdílet článek

„Jsem Pražák. V Praze jsem prožil úplně všechno – dětství, základní školu, studium medicíny, revoluci, devadesátá léta. Narodily se tady moje děti a jako porodník jsem sám na svět spoustu Pražanů přivedl,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy.

Takže rozumíte Praze a Pražanům?
Jako člověk, který se v Praze nejen narodil, ale prožil v ní celý život, a to profesní i politický, si troufnu říci, že vím, co dělat, co lidé potřebují. Nikdo ovšem nezvládne více než milionové velkoměsto uřídit sám. Stojí za mnou zkušený a profesionální tým. Platí, co jsme nabízeli ve volbách – že spolu, a tím míním spolu s malým „s“, změníme město k lepšímu.

Na podpis koaliční smlouvy SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ) a Pirátské strany, Spolu pro Prahu a Starostů a nezávislých Praha čekala čtyři měsíce. Proč tak dlouho?
Politik není hodnocen za to, co si přeje nebo plánuje, ale za to, co prosadí a udělá. My jsme si přáli a plánovali koalici na „vládním půdorysu“, tedy s Piráty a STAN. Bylo to ryze praktické a to nejlepší možné pro Pražany. V součinnosti a spolupráci s vládou totiž můžeme snáze a rychleji prosadit náš program a zejména velké pražské investice, resp. změnu zákonů ve prospěch Prahy. Především jde o dopravu, bydlení, památky, kulturu a efektivní správu města. Vyjednávání byla náročná, probíhala na můj vkus příliš dlouho, ale jak říkáme my latiníci „Finis coronat opus“, tedy „Konec korunuje dílo“. Konec vyjednávání, podpis koaliční smlouvy a zvolení primátora a rady města ale zároveň znamená začátek dalšího „díla“, a hlavně tvrdé práce.

Není tajemstvím, že jste vašeho předchůdce v křesle primátora Zdeňka Hřiba kdysi zkoušel u státnic. Jaký byl student?
Dobrý, u státnic měl u mě za výbornou, přestože na mě dělal spíše dojem studenta, který chce mít zkoušky co nejrychleji za sebou.

A jak ho hodnotíte jako primátora?
Za poslední čtyři roky se život v Praze zpomalil, nebyly tu ani žádné velké politické spory. Jen se „vládlo“. Nebo snad máte pocit, že se děly nějaké velké věci? Posunulo se město někam?

Takže byste ho za nic nepochválil?
Pokud ano, pak to jsou zahraniční vztahy, pro Prahu coby metropoli významné. Ty dobře nastartoval a já na ně – akcenty se samozřejmě mohou drobně lišit – chci navázat. Nedávno jsem byl na výstavě Czech Cities & Regions v Cannes, brzy se uvidím s prvním náměstkem starosty Kyjeva a následně prostřednictvím telemostu se starostou Kličkem.

Nyní je pan Hřib coby 1. náměstek zodpovědný za dopravu. Není to právě oblast, kde má Praha v současnosti spoustu věcí k řešení?
Nastolit pořádek v dopravě je prioritou města. Jde o silný resort a z určitého pohledu nejdůležitější. Pevně věřím, že se ho Zdeněk Hřib ujme tak, abychom naplnili, co máme v koaliční smlouvě a programovém prohlášení. Držím mu palce, protože jeho úspěch v dopravě bude úspěch celé koalice.

Jak bude pokračovat klíčová oprava Barrandovského mostu?
Barrandovský most je svojí komplexností ojedinělým stavebním dílem, jehož význam dalece přesahuje hranice metropole. Tomu logicky odpovídá i náročnost jeho rekonstrukce. Dopravní omezení, která budou v druhé etapě ještě větší než v té první, budou vyžadovat nejen velké úsilí stavbařů, ale i spolupráci a trpělivost všech, kteří po něm jezdí.

Kde má podle vás Praha největší slabinu?
Oblast, která nás loni „vyučila“, je energetická soběstačnost a energetická bezpečnost. Tady musíme pro Pražany udělat zásadní kroky. Nezbytný bude soulad s celostátní úrovní a opatřeními, která jsou úkolem nejen pro Česko, ale i pro Evropu. Na příkladu ruského plynu se nám ukázalo, že jednostranná závislost na jednom zdroji je zranitelná. A tak jsou jak obnovitelné, tak stabilní zdroje energie tím, na co musíme myslet na celostátní i celopražské úrovni. S tím úzce souvisí energetická bezpečnost, protože porucha může zapříčinit zásadní narušení funkcí města, strádání a ohrožení jeho obyvatel a návštěvníků, narušení chodu státu a subjektů kritické infrastruktury.

Co s tím?
Musíme pracovat na tom, aby klíčové firmy a infrastrukturu vlastnilo a kontrolovalo město. Jedině tak zvládneme současnou situaci a nedopustíme, aby lidé s nižšími a středními příjmy trpěli energetickou chudobou.

Jaké další zásadní úkoly má magistrát v plánu?
Odpovědně plánovat městskou infrastrukturu, umožnit výstavbu nových bytů, především dostupného nájemního bydlení, zvýšit kvalitu veřejných prostranství a dokončit nový územní plán města. Také vnímám povinnost rozšiřovat kapacitu a kvalitu středního školství ve spolupráci se Středočeským krajem, a to v udržitelném rozsahu, pružně se přizpůsobujícímu demografickým vlnám.

Zaměříte se i na bezpečnost Pražanů?
Bezpečí se ve světle událostí nedaleko od našich východních hranic stává neodmyslitelnou prioritou všech složek státní správy a samosprávy. Jsem rád, že právě já mám tuto oblast v gesci. Praha je sice v mezinárodním hodnocení označována jako jedno z nejbezpečnějších míst pro život, ale je potřeba na tom neustále pracovat. Rád bych proto poděkoval všem bezpečnostním složkám a složkám IZS za to, s jakým nasazením a profesionalitou zvládly situace, jimž v posledních letech čelily.

Praha, to je město kultury. Budete myslet i na ni?
Mojí srdcovou záležitostí je Vltavská filharmonie. Je to projekt, u jehož zrodu jsem spolu s kolegy stál, a měl bych nesmírnou radost, pokud by byla výstavba koncertního sálu zahájena už během mého funkčního období. Podporuji jak kulturní, tak i sportovní i dobročinné akce. Pražské jaro, Ceny Česká kniha, Noční běh pro Světlušku, Floorball Prague Games, Efektivní nemocnice 2023…

A co tolik diskutované cyklostezky?
Zastávám názor, že všechny druhy dopravy jsou si rovny. Jako vedení města máme povinnost myslet na řidiče, cyklisty, cestující veřejnou dopravou i chodce. Každý má právo výběru a právo na co nejlepší podmínky ve zvolené variantě pohybu po metropoli. Nic nesmí být na úkor jiného druhu dopravy. Je rozumné udělat cyklopruhy tak, aby ohrožení cyklistů bylo co nejmenší, ale cyklopruhy nesmí ohrožovat řidiče. Stane se, že jim najednou některý křižuje nájezd na dálnici, a to je velmi nebezpečné.

Jak je to s areálem Bohdalec, budou tam nakonec byty?
Tam bude město ve spolupráci se státem stavět novou čtvrť. Už jsem o tom jednal s ministrem financí a dospěli jsme k dohodě. Čtvrť by měla nabízet nejen bydlení, ale i občanskou vybavenost. Konkrétní představu bych chtěl mít do léta. Opět se tu prokazuje jako výhoda, že má naše koalice stejné složení jako ta na vládní úrovni. Budeme i nadále úzce spolupracovat na velkých dopravních a infrastrukturních projektech, které Praha nutně potřebuje.

Pojďme k vaší velké rodině…
Mám tři dospělé děti – Tondu, Slávka a Báru – a každé z nich se vydalo svou cestou. Alex a Adam jsou ještě školou povinní. Aktivně se zapojuji do jejich sportovních aktivit, ať už fotbalu, lukostřelby či tenisu, kterému se věnují.

Jak relaxujete?
Buď sportem (letos v zimě jsem byl s rodinou několikrát na horách na lyžích), nebo vyrazím s mojí paní za kulturou. Nejraději na koncert vážné hudby.

STÁLE K DISPOZICI
Jak Bohuslav Svoboda prožívá chvíle, kdy se pod jeho rukama rodí nový život? „Příchod nového člověka na svět je vždy unikátní a dechberoucí, ty chvíle mě naplňují radostí a štěstím. Přivedl jsem na svět celkem téměř tři a půl tisíce Pražanů a možnost být u toho v roli porodníka vnímám s vděčností a jako poslání. Post přednosty už jsem předal svému nástupci – tak, jak jsem plánoval v případě, že budu zvolen primátorem. V Podolí už ani nemám ordinační hodiny, ale jsem k dispozici kolegům v případech, kdy můžu být užitečný, ať už radou, či pomocí na místě.“

CV BOX
Bohuslav Svoboda (narodil se 8. února 1944 v Praze) je lékař v oboru gynekologie a porodnictví a politik ODS. V letech 2010–2013 a znovu od února 2023 je primátorem Prahy. Od roku 2013 je poslancem Poslanecké sněmovny.
Roku 1967 absolvoval Lékařskou fakultu hygienickou UK. V roce 1986 odjel na roční studijní pobyt v Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori v Miláně.
V letech 1990–2011 působil jako přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV a zároveň byl v období 2003–2010 děkanem. Od roku 2016 do roku 2023 působil jako přednosta Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN. V roce 1992 se stal druhým prezidentem České lékařské komory.
Je potřetí ženatý, má pět dětí.

Se stranickým kolegou Zdeňkem Zajíčkem

Bohuslav Svoboda v doprovodu Jiřího Pospíšila a Jana Wolfa (oba KDU-ČSL)

Ve své profesi přivedl na svět tisíce dětí

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků