Rozhovory

Abdullah Muteb Alrasheed: EU je naším klíčovým partnerem

Publikováno: 6. 10. 2021
Autor: Luboš Palata
Foto: Foto Velvyslanectví Království Saúdské Arábie
logo Sdílet článek

Království Saúdská Arábie se díky reformnímu úsilí dvora mění ve vyspělou moderní zemi. A jak potvrdil jeho velvyslanec, Evropskou unii považuje za svého klíčového mezinárodního partnera. V rámci boje proti globálnímu oteplování probíhá v království výstavba nových velkých ekologických zdrojů energie, a to včetně největší sluneční elektrárny na světě.

Vaše Excelence, Saúdská Arábie má velmi ambiciózní plán své modernizace do roku 2030. Co je jeho základem?

Opatrovník obou svatých míst (král Saúdské Arábie) a Jeho královská Výsost korunní princ si byli vědomi rychlých změn světa. Na jejich základě a s přihlédnutím ke geografické poloze království, které se rozprostírá od východu po západ, Jeho Královská výsost korunní princ zahájil program Vize 2030. Jeho cílem je zařadit království do skupiny rozvinutých zemí, a naplnit tak aspirace jeho občanů. Vize 2030 stanovila tři hlavní cíle:

Za prvé: Vytvoření základů pulzující společnosti, která zajišťuje na všech úrovních kvalitní život a prosperitu občanů. Zaručuje bezpečné prostředí, které lidé ze své přirozenosti chtějí. Poskytuje občanům vzdělání, jež přispívá ke zvyšování jejich intelektuální úrovně. A dává jim i veškeré dostupné možnosti v oblasti zdraví.

Za druhé: Vytvoření prostředí, v němž bude diverzifikovaná ekonomika poskytovat všem Saúdům pracovní příležitosti, bude rozvíjet jejich schopnosti a přiláká více globálních investic. Současně s tím se zlepší i podnikatelské prostředí.

Za třetí: Uplatňování zásad spravedlnosti, rovnosti a odpovědnosti na všech úrovních, zajištění nezávislosti soudního systému, posílení role odpovědného občana a rozvoj vládního systému tak, aby plnil veškeré své závazky vůči společnosti.

Jak se díváte na úsilí Evropské unie omezit dopady globálního oteplování? V jeho rámci se má například snížit spotřeba ropy v zemích EU. Je to pro Saúdskou Arábii příležitost, nebo hrozba?

Mezinárodní společenství vynakládá velké úsilí, včetně pořádání světových konferencí, jehož cílem je ochránit planetu před škodami, které by mohla způsobit ekologická katastrofa. Evropská unie je součástí těchto snah. Je třeba ocenit úsilí Evropské unie v této oblasti, zejména plán, jehož cílem je snížit emise na evropském kontinentu o 55 % do roku 2030. Pokud jde o naši účast na snižování důsledků globálního oteplování, Saúdská Arábie zahájila dvě důležité iniciativy – Iniciativu zeleného království a Iniciativu zeleného Blízkého východu. Obě odrážejí záměry naší země chránit planetu, přispívat k omezení dalšího rozšiřování pouští a vysadit miliony stromů. Jeho královská Výsost, korunní princ Muhammad bin Salmán, uvedl, že království se bude snažit stát v čele ekologického úsilí, a to i na základě své odpovědností jako klíčové země trhu s ropou. Království již před mnoha lety začalo investovat do zelené energie a diverzifikovat zdroje příjmů. Zahájilo národní program obnovitelné energie. Pod záštitou Vize 2030 a iniciativy krále Salmána v oblasti obnovitelné energie probíhají práce na výstavbě největší solární elektrárny na světě v centrálních oblastech naší země. Kromě toho existují také další ekologické energetické projekty – Sakaka a Dumat al-Jandal, které poskytnou přibližně 3670 megawattů výkonu a zajistí elektrickou energii pro více než 600 000 domácností. Sníží se tím emise skleníkových plynů o sedm milionů tun.

Evropská unie je hlavním hospodářským partnerem Saúdské Arábie. Co může sama Unie udělat pro zlepšení politické spolupráce s vaší zemí?

Saúdské království má po celém světě mnoho úspěšných partnerství. Partnerství s Evropskou unií je v jejich rámci velice klíčové. Bude se v budoucnu dále rozvíjet, pokud bude dosaženo vzájemného porozumění mezi kulturami a budou konzultovány všechny mezinárodní otázky. A to včetně úsilí o snížení rizika šíření jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení, balistických raket, i zavedení odstrašujících sankcí na země, které usilují o destabilizaci Blízkého východu. Je třeba zdůraznit, že otázka možnosti palestinského lidu naplnit svá legitimní a mezinárodně uznávaná práva bude mít zásadní dopad na stabilitu regionu. Je odpovědností mezinárodního společenství tohoto cíle dosáhnout.

Znají lidé v Saúdské Arábii české výrobky? Kde vidíte příležitosti pro český export?

Obchodní výměna mezi našimi dvěma spřátelenými zeměmi, Saúdským královstvím a Českou republikou, se v posledních letech vyvíjela povzbudivě a obě strany mají záměr ji dále rozvíjet. Pracujeme na posílení spolupráce a obchodní výměny.

Saúdské království se před několika lety otevřelo i pro zahraniční cestovní ruch. Doufejme, že se covidová pandemie brzy stane minulostí a turistika se opět plně obnoví, včetně možnosti jet se podívat jako turista do vaší země. Co by měl turista v Saúdské Arábii určitě navštívit?

Království Saúdská Arábie má v turistice velký potenciál. Kromě měst jako je Mekka a Medína, po jejichž návštěvě touží srdce každého muslima, existuje mnoho archeologických nalezišť, která přitahují pozornost turistů ze všech zemí světa. Na Arabském poloostrově žilo mnoho starověkých civilizací, jejichž stopy jsou dodnes patrné. Království má členitý terén s přístupem k Rudému moři, kde jsou kouzelné korálové útesy, i k Arabskému zálivu, který je zase zdrojem perel a drahokamů.

Jak se vám líbí v Česku a co je pro vás na něm nejpřitažlivější?

Českou republiku si lze zamilovat, a to jak díky kráse zdejší přírody, tak i nádherným historickým památkám. Cítím se tu velice dobře, také kvůli dobrým vztahům a spolupráci, jak s institucemi, tak i se samotnými občany.

Autor je redaktorem Deníku

Abdullah Muteb Alrasheed (narodil se v roce 1960) je velvyslancem Království Saúdské Arábie v České republice.

Vystudoval politologii na prestižních vysokých školách – Univerzitě krále Saúda, Institutu pro diplomatická studia prince Saúda Al-Faisala – a absolvoval několik studijních stáží v USA a zemích EU, mimo jiné i v Oxfordu.

Během své dlouhé diplomatické kariéry působil v mnoha zemích, například v USA, Španělsku a na Ukrajině.

Je ženatý, bezdětný. Spolu s manželkou si podle vlastních slov i během krátké doby stačili Českou republiku oblíbit. Z českých jídel jim zatím nejvíce zachutnal tradiční bramborový salát.

Jeho největšími koníčky jsou sport, cestování a literatura.

Vedle arabštiny a angličtiny hovoří i španělsky.

Mohlo by vás zajímat

Více článků