Rozhovory

Abdulla Mohamed Almaainah: Sedm pilířů tolerance

Publikováno: 14. 8. 2019
Autor: Tomáš Syrový
Foto: Jaroslav Jiřička
logo Sdílet článek

Velvyslanec Spojených arabských emirátů v České republice, Jeho Excelence Abdulla Mohamed Almaainah, nám poskytl po pracovní večeři se členy meziparlamentní skupiny přátel mezi ČR a SAE, kterou uspořádal, krátký rozhovor.

Vaše Excelence, jaké jsou hlavní pilíře tolerance ve vaší zemi?

Poté, co Jeho Výsost Šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, prezident Spojených arabských emirátů, vyhlásil rok 2019 jako rok tolerance, bylo identifikováno sedm hlavních pilířů. Prvním je tolerance v komunitě, toto téma vyzývá k prohloubení hodnot tolerance a otevřenosti vůči různým kulturám a národům ve společnosti. Druhým je tolerance ve vzdělávání, jehož cílem je stavět vzdělávání na hodnotách tolerance v rámci vzdělávacích systémů SAE. Třetím je tolerance na pracovišti, zaměřuje se na bezpečné, tolerantní a soudržné pracovní prostředí jak v organizacích veřejného, tak soukromého sektoru. Čtvrtým je kulturní tolerance, která bude dosažena prostřednictvím různých akcí a programů oslavujících více než 200 národností žijících v SAE, čímž se zlepšují interakce díky kultuře a umění. Pátým je model, který představí SAE jako světového průkopníka tolerance, a to prostřednictvím řady iniciativ a projektů na podporu tolerance a dialogu mezi různými kulturami a civilizacemi. Šestým je tolerance v legislativě a Nejvyšší národní výbor pro toleranci bude i nadále rozvíjet politiku, legislativu a výkonné předpisy, které zaručí udržitelnost tolerance, dialogu a soudržnosti mezi kulturami. Posledním pilířem je tolerance v médiích a související cílené kampaně, které hrají významnou roli při šíření tolerance a soužití. 

Které z iniciativ, zaměřených na toleranci, jsou v SAE nejdůležitější?

V naší společnosti je hodnota tolerance neodmyslitelná. A vidíme, že četné iniciativy přijaté politickými činiteli v zemi − počínaje Dubajskou mezinárodní mírovou konferencí přes cenu Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, Hydayah centrum proti boji s násilným extremismem, Fórum pro podporu míru v Abú Dhabí, zákon proti diskriminaci a rasismu, zřízení střediska Sawab proti extremismu a terorismu, Národní program tolerance, zřízení prvního ministerstva tolerance na světě, Mezinárodní ústav pro toleranci až po návštěvu papeže Františka v SAE na začátku tohoto roku a její doprovodné akce, jako byla mše, které se zúčastnilo více než 120 000 lidí − byly obrovským důkazem, že emirátský lid má hluboce zakořeněné hodnoty tolerance, které jsou také vidět na vzájemné důvěře mezi katolickou církví a SAE. To posílilo pozici SAE jako pojítka mezi arabským islámským světem a zbytkem světa, což představuje vyvrcholení dlouhodobého úsilí osvěty SAE o toleranci islámského náboženství.

Jaké kroky podniká SAE v oblasti umělé inteligence a vesmírného výzkumu?

SAE je první zemí na světě, která má ministra umělé inteligence a strategie umělé inteligence SAE je jedním z prvních velkých projektů ke stému výročí sjednocení SAE v roce 2071, které doplňují iniciativu Inteligentní vlády a kterou už v květnu 2013 představila Jeho Výsost Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, viceprezident a premiér SAE a vládce Dubaje. Tato strategie představuje nový trend, hned po inteligentní vládě, který bude záviset na službách a sektorech a budoucí infrastruktuře v zemi. Dále vesmírná agentura SAE pošle první arabsko--kosmickou sondu nazvanou Naděje na Mars a také se pyšní tím, že má prvního arabského astronauta. Vzhledem k tomu, že ČR má ambice stát se centrem umělé inteligence, vidíme slibnou perspektivu spolupráce v této oblasti mezi našimi zeměmi.

Můžete nám něco povědět o současné hospodářské situaci a investicích ve vaší zemi?

Shrnu tuto odpověď v žebříčku indexu atraktivity, který měří 75 zemí po celém světě z pohledu turistiky, pobytu, investic a stability. SAE se umístily na prvním místě v arabském světě a na 16. místě ve světě obecně. SAE bude nadále usilovat o svou atraktivitu s cílem vylepšovat všechny tyto oblasti a dostat se výše na tomto žebříčku.

A co vztahy vaší země a spolupráce s Českem?

Přátelství mezi oběma zeměmi je silné a oblasti spolupráce a jejich rozměr zažívají rychlý růst. V plánu je vytvořit v Praze ještě do konce tohoto roku hospodářsko-investiční fórum.

 

Mohlo by vás zajímat

Více článků