Události

75. výročie SNP

Publikováno: 8. 9. 2019
Autor: Peter Weiss
Foto: Shutterstock.com a Pavel Pelech, wikipedia.cz
logo Sdílet článek

Deň vypuknutia Slovenského národného povstania proti nemeckému nacizmu a jeho domácim pomáhačom sa v roku 1992 stal štátnym sviatkom a základnou tradíciou demokratickej slovenskej štátnosti, ktorá sa osamostatnila 1. januára 1993. Tradíciou národnou a zároveň európskou.

Keďže vtedy, ako uvádza najvýznamnejší slovenský historik 20. storočia Ľ. Lipták, „išlo o vojnu, v ktorej bolo ohrozené jestvovanie nielen jednotlivcov, skupín, tried, ale celých krajín, národov a po stáročia formovanej civilizácie“, nebolo jedno, kto na koho strane stál. Skutočnosť, že hitlerovskému Nemecku išlo o svetovládu a zničenie a zotročenie celých národov, že vo vojne išlo doslova o biologické prežitie stoviek miliónov ľudí a o zachovanie elementárnych základov ich dovtedajšieho spôsobu života, viedla k vytvoreniu antifašistickej koalície ako výrazu všeľudského humanizmu a úsilia o záchranu ľudskej civilizácie pred svetovládnymi plánmi Hitlera.

Jednoznačný záver

Podobná tejto veľkej protifašistickej koalícii bola aj vnútorná slovenská antinacistická politická koalícia. Predstavovala spojenie rôznorodých, aj úplne protikladných politických síl v záujme prekonania existenčnej krízy, v ktorej sa ocitol štát, ale predovšetkým slovenský národ. Analýza vojenskej a geopolitickej situácie v čase blížiacej sa Hitlerovej porážky ich viedla k jednoznačnému záveru – vojnová Slovenská republika ako Hitlerov vazalský štátny útvar, úplne podriadený Nemecku, s totalitným fašistickým režimom založenom na vodcovskom princípe a prevzatí norimberských rasových zákonov, bol pre víťaziacu antifašistickú koalíciu neakceptovateľný a teda po vojne aj neudržateľný. Povstaním sa Slováci ako národ jasne zaradili do radov tejto koalície. SNP sa tak stalo aj súčasťou európskej tradície antifašistického zápasu.

Úctu si preto zasluhujú všetci bez rozdielu národnosti, vierovyznania a politického presvedčenia, ktorí sa SNP zúčastnili. Slováci, Česi, Rusi, Maďari, Rusíni, Ukrajinci, Židia, Nemci, Američania, Briti i príslušníci ďalších z 33 národností, ktorí osobnou statočnosťou prejavili svoje antifašistické presvedčenie.

Autor je veľvyslancom Slovenska v Českej republike

Mohlo by vás zajímat

Více článků