Rozhovory

Silvia Bušniaková: Fascinace okolním světem ke mně neodmyslitelně patří

Publikováno: 6. 7. 2023
Autor: Lucie Burdová
Foto: Tomáš Nosil/Economia
logo Sdílet článek

Prvního února uplynuly tři roky od chvíle, kdy Velká Británie opustila Evropskou unii. Takzvaný brexit zcela změnil mechanismy obchodování mezi státy EU a Spojeným královstvím. Nejen o tom hovoří Silvia Bušniaková, Managing Director v British Chamber of Commerce.

Jakou roli hraje Britská obchodní komora v česko-britských obchodních vztazích?
Zásadní. Jako nezávislá a nezisková organizace podporuje obchod, investice a hospodářskou spolupráci mezi našimi zeměmi. Je tu zejména pro již etablované firmy z Británie, ale i ty mezinárodní, které chtějí se Spojeným královstvím obchodovat. Slouží také jako platforma pro vytváření sítí, sdílení znalostí a spolupráci mezi svými členy, k nimž patří podniky, odborníci a organizace z různých sektorů. Klíčové aktivity komory zahrnují business networking v podobě eventů a praktickou podporu společnostem, které chtějí vstoupit na trh nebo rozšířit své působení v Česku či Velké Británii. Mimo to zastupuje zájmy svých členů a širší podnikatelské komunity prostřednictvím spolupráce s vládními orgány, obchodními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami, svým členům poskytuje relevantní informace o trhu a další informace, specifické pro určitý sektor.

Promítají se do fungování komory globální vlivy jako ekonomická krize nebo epidemie covidu?
Obojí, a my s těmito vlivy musíme a dokážeme pracovat. Před globální finanční krizí v letech 2008 a 2009 měla komora přes 300 členů. Během tohoto období přišla o drtivou většinu CME firem, zůstali jen velcí hráči, zásadní investoři v Česku, s nimiž pracujeme dodnes. Ale ke členství se opět začínají vracet i menší společnosti. Firma, která chce expandovat, ví, že se jí naše know-how, komunita a síť kontaktů vyplatí. Covid nás naštěstí nějak dramaticky nezasáhl. Všechny aktivity jsme přenesli do online prostředí a fungovali intenzivně dál. Podporou pro nás určitě bylo sdílení „best practices“ s dalšími členy sítě British Chambers of Commerce, jíž jsme součástí.

Jak s odstupem více než tří let hodnotíte dopad brexitu na ekonomické subjekty?
Jeho rozsah závisí na konkrétním sektoru, konkrétní společnosti a lokalitě. Zatímco na fungování některých firem může mít vliv negativní, jiné firmy z něj mohou naopak profitovat. Britské společnosti působící v Česku jsou dotčeny zejména změnami obchodních předpisů, celních postupů, respektive další byrokracií související s dovozem zboží do EU, včetně kontrol na hranicích. Pro české společnosti působící ve Spojeném království přinesl brexit zejména nejistotu, ztížení přesunu českých pracovníků do země v důsledku změn v imigrační politice. Českých exportérů se pak dotýkají změny obchodních předpisů a tarifů.

V Česku zaznívají euroskeptické hlasy. Jaké ponaučení bychom si z brexitu měli vzít?
Brexit ukázal, jak důležité je řešit obavy euroskeptiků a zapojit se do diskuse s nimi. Je zásadní vést otevřený a konstruktivní dialog, abychom pochopili základní důvody euroskepticismu a řešili ho prostřednictvím reforem, politických změn a aktivním zapojením občanů do rozhodovacích procesů. Brexit také podtrhl potřebu efektivní komunikace o výhodách členství v EU, jako je přístup na jednotný trh, svoboda pohybu, sdílené zdroje a schopnost utvářet politiku EU. Zdůraznění úspěšných příběhů a hmatatelných přínosů může pomoci čelit euroskeptickým narativům.

A jaké je poučení ze samotného procesu brexitu?
Tady bych zdůraznila zejména důležitost pečlivého plánování, komplexního posouzení dopadu a zvážení složitosti spojené s odpoutáním se od vysoce integrovaného systému, jakým EU je. Pochopení výzev, kterým Spojené království čelí, a potenciálních důsledků brexitu může být zdrojem informací pro rozhodovací procesy a formovat diskuse o budoucím směřování EU.

Nedávno jste se zúčastnila akce Around the World. V čem spatřujete význam spolupráce napříč různými obchodními komorami?
Společné akce jsou platformou pro setkávání profesionálů z různých odvětví a zemí, nejcennější je výměna nápadů a navazování obchodních kontaktů. Eventy tohoto typu mají širší dosah, zvyšují viditelnost a expozici zúčastněných členů a podporují tak nové obchodní příležitosti, partnerství, obchodní růst a expanzi na další trhy. Mimo to jejich součástí bývají workshopy či panelové diskuse na relevantní témata související s podnikáním, obchodem a investicemi, kterých se účastní odborní řečníci.

Od dětství jste zcestovala kus světa. Proč jste se nakonec usadila právě v Česku?
To je těžká otázka. Mám „global mind set“, jsem adaptabilní, miluji různé kultury, přizpůsobuji se a učím. Fascinace okolním světem ke mně neodmyslitelně patří. Nyní je pro mne prioritou dcera. Vše, co dělám a jak to dělám, je pro ni. Pokud bych neměla dítě, pravděpodobně bych pracovala v zahraničí, v managementu nějaké nadnárodní společnosti. Chci ale, aby dcera měla kolem sebe nejbližší rodinu, a proto jsme v Praze. Pokud bych měla být konkrétní, umím si představit život v Římě nebo Londýně.

Čím je vám Británie blízká?
Těch aspektů je celá řada. Spojené království má bohaté, staletí trvající historické dědictví s ikonickými památkami jako Stonehenge, Buckinghamský palác či Tower. Mimo to se významně zasloužila o přínos v oblasti literatury, hudby, divadla a umění. Je rodištěm spisovatelů jako William Shakespeare, Charles Dickens nebo Jane Austen, které mám všechny načtené a neustále se k nim ráda vracím. Má historicky významný globální vliv, a to jak politický, tak ekonomický. Ale nakonec je stejně všechno o lidech. A ti jsou zde naprosto úžasní, to mi věřte.

CV
Silvia Bušniaková (narodila se 6. října 1979) je Managing Director v British Chamber of Commerce, s níž spolupracuje už od roku 2008.
Narodila se na Slovensku, vyrostla v Africe, dospívala v bývalé Jugoslávii. Středoškolské vzdělání dokončila v USA na Rio Linda High School. Absolvovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, studovala také angličtinu a němčinu na Universidade de Aveiro a v Heidelbergu.
Pracovala pro společnosti HBO a Vodafone a kromě práce pro komoru stihla založit společnost Avlis s.r.o., která se zabývá prodejem britských produktů Slim Pasta. Majoritní podíl firmy se jí podařilo již úspěšně prodat.
Žije v Praze. Má desetiletou dceru a mezi její koníčky patří běhání, golf, vaření a cestování.

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků