Rozhovory

Radim Kubeček: Už nelze uspět pouze s nejnižší cenou

Publikováno: 25. 6. 2021
Autor: Redakce
Foto: Foto archiv Radima Kubečka
logo Sdílet článek

„V rámci vysokokonkurenční nabídky v oblasti internetového obchodu už v podstatě není možné dlouhodobě uspět pouze s nejnižší prodejní cenou,“ říká Radim Kubeček, český top manažer a podnikatel v oblasti e-commerce, marketingu, B2C/B2B a služeb.

Česká e-commerce aktuálně zažívá zlaté časy. Rok 2020 byl pro e-shopy nejúspěšnějším v historii, do online prodejního prostoru vstupuje spousta nových hráčů – jak úplně nových, tak i těch, kteří svůj stávající byznys digitalizovali. Ale stále můžeme najít i velké retailery, kteří takový krok zatím neučinili. Co byste jim poradil?

Ať k němu přistoupí co nejdříve, protože čím více ho budou oddalovat, tím spíše ztratí krok s konkurencí. Samozřejmě jsou tací, pro které je – a zřejmě nadále bude – offline prodej stěžejním zdrojem příjmů, typickým příkladem jsou tradiční potravinářské řetězce. To však neznamená, že by digitalizaci měli ignorovat. Se změnou doby přichází také změna v nákupním chování a preferencích části jejich zákazníků, takže potřeba prodávat online by měla být spojena jak s uspokojením takové poptávky, tak i s brand image moderního maloobchodního prodejce.

Co udělat pro úspěch e-shopu?

Zjednodušeně řečeno dokázat nabídnout atraktivní produkt či službu buď exkluzivně, tedy disponovat unikátní propozicí, nebo lépe, zajímavěji, jinak než ostatní. Na to efektivně napárovat procesy na úrovni provozu, IT, prodeje, marketingu, logistiky a dalších – a ty se snažit neustále optimalizovat jak ve prospěch sebe jakožto obchodníka, tak i zákazníka. Je to o komplexnosti a vytrvalosti. Už není možné dlouhodobě uspět pouze s nejnižší prodejní cenou, zákazníci se čím dál více zajímají, od koho nakupují, respektive jestli mohou s obchodem sympatizovat, zda je umí oslovit například svou komunikací nebo jak rychle jim zvládne doručit nákup.

Je lepší začít budovat online byznys svépomocí, nebo oslovit odborníky?

To záleží na více faktorech: zásadními jsou podnikatelský záměr, rozpočet a očekávání. Pokud jste velká firma podnikající čistě v offline retailovém prostředí, je určitě namístě začít budovat e-commerce oddělení, které může být řešeno dle rozpočtu a HR možností buď interně, nebo externě formou outsourcingu. V poslední době se setkávám i s modelem, kde tuto roli může zaštiťovat strategický obchodní partner. U menších subjektů je to o kombinaci vlastních pracovních sil a freelancers/digitálních agentur, co dodají potřebné hard skills. Tak či onak se zřejmě bez zkušeností specializovaných odborníků neobejdete, pokud váš pracovní tým neoplývá příslušnými znalostmi a dovednostmi.

Umíte si si svůj život představit bez internetu?

Neumím. Což je jednak dáno tím, že je to můj stěžejní pracovní nástroj, a za druhé – internet se všemi klady i zápory je nedílnou součástí dnešního světa. Každopádně se snažím o to, aby pro mě byl především prostředkem, ne prostředím. Virtuální svět může být velmi manipulativní a rozhodně by neměl nahrazovat skutečný. Ten by si měl člověk co nejvíc užívat, protože ty nejcennější zážitky, spojené s rodinou, přáteli, přírodou nebo cestováním jsou jen v něm.

Mohlo by vás zajímat

Více článků