Rozhovory

Petra Pecková: Kontakt s lidmi mám ráda

Publikováno: 23. 11. 2020
Autor: Karel Černý
Foto: Foto Lenka Hatašová a archiv Petry Peckové / Photo Lenka Hatašová and archives of Petra Pecková
logo Sdílet článek

Naposledy jsem se s Petrou Peckovou sešel před krajskými volbami jako s horkou kandidátkou na post hejtmanky. Nyní už jako − jak ona sama s oblibou říká − s „hejtmankou na čekačce“. I když je to jisté, musí doběhnout všechny zákonné lhůty a procesy.

Po oznámení, že budete novou hejtmankou Středočeského kraje, se z vás v podstatě stala mediální hvězda. Čtete, co o váš vyšlo v tisku, sledujete se v televizi?

Ne. To se musím usmát. Nečtu, nedívám, nestíhám. Vidím samozřejmě monitoring, který prolétnu, ale zpětnou vazbu mi dávají kolegové a také moje děti. A věřte, že to je mnohem drsnější než od kolegů. Teď se věnuji tomu, co považuju za prioritní. Což bylo definitivní složení funkční koalice, složení funkční rady, výborů a komisí, pak práce na programovém prohlášení a koaliční smlouvě a seznamování se se situací týkající se covidu a kroků kraje. A zbytek času se snažím věnovat novinářům. Jsou trochu nenasytní, nemyslím to ale negativně. Není se co divit, dlouhodobě na své otázky nedostávali ze strany Středočeského kraje odpovědi.


Máte k nim větší pochopení, když jste sama novinářkou byla?

Mám pro ně velké pochopení. Snažím se je neodmítat. Dělají svoji práci a informace potřebují. Po volbách byly ale krizové situace. Volal jeden novinář za druhým, domlouvali jsme si schůzky, natáčení, rozhovory a pak jsem přijela do práce a před radnicí v Mnichovicích jich čekalo dalších pět. Když požadovanou informaci nemám nebo mám jiná prioritní jednání, požádám je o trpělivost. Nicméně se s nimi snažím naplánovat vše tak, aby stihli své uzávěrky. Tím, jak jim vidím do kuchyně, tak samozřejmě vím, že třeba televizní reportéry nemůžu odkázat na devátou večer, když potřebují vyjádření do večerních zpráv. Dobře si tu práci ze své praxe pamatuji. Také musím říci, že všichni byli dosud vstřícní a korektní. Koordinaci komunikace samozřejmě v budoucnu převezme tiskový odbor kraje, po kterém budu chtít, aby ten vztah neskřípal jako dříve. Ale nyní ještě žádný aparát k ruce nemám.


Když pomineme novináře a politiky, byly na rozhodnutí, že budete hejtmankou, přímé ohlasy od běžných obyvatel Středočeského kraje?

Spousta, různých vzkazů jsou tisíce. A nejen ze Středních Čech, ale z celé republiky. Blahopřáli mi lidé z Ostravy, z Frenštátu pod Radhoštěm, z Mariánských Lázní, z Liberecka... Je to naprosto neuvěřitelné, něco takového jsem absolutně nečekala. Vzkazy přišly na Messenger, Facebook, WhatsApp, Viber, do SMS, do mailu. A jak jsem zvyklá všem vždy odpovídat, tak teď to bylo neskutečně náročné, takže se omlouvám, pokud jsem na někoho zapomněla nebo ještě neodpověděla. A to jsem reagovala třeba do dvou do rána, vyřídila jsem 230 zpráv, ráno jsem v šest vstávala a než jsem vypravila děti do školy, dalších 200 zpráv naskákalo zpátky jako odpovědi. Byl to milý boj s větrnými mlýny. Ale já mám kontakt s lidmi ráda.


Jsou i negativní reakce?

Nebylo by normální, kdyby i takové nebyly. Ale skutečně jich bylo jen minimum. A to ještě leckdy anonymní formou, třeba rukou psaný anonym vhozený do schránky na radnici v Mnichovicích. Ale s anonymy plnými zloby nebo pomluv zacházím standardně − mačkám a házím do koše.


Na radnici sice teprve usednete, ale máte už v koalici rozdělené pravomoce?

Já jako hejtmanka budu mít ve své gesci nejen krizové řízení, komunikaci a zahraniční vztahy, ale i digitalizaci. Moji kolegové budou mít na starosti finance, evropské dotace a strategie, školství a sport a také hromadnou dopravu, pod kterou bude patřit i budování parkovišť P+R a cyklostezek. Kolegové z ODS se budou starat o silniční infrastrukturu, zdravotnictví, sociální věci, majetek a investice, kolegové Piráti pak budou řídit životní prostředí a regionální rozvoj a TOP 09 bude mít ve své gesci kulturu a cestovní ruch.


Středočeský kraj je hrozně složitý, části kolem Prahy určitě potřebují úplně jiné věci než ty od Prahy vzdálené. Mluví se ale nejvíc o spolupráci s Prahou, necítí se ty „vnější světy“ odstrčené?

Je pravda, že je to opravdu nejsložitější kraj. Je největší, má 1,9x větší rozlohu, než je průměrná rozloha všech krajů. Má 1,4 milionu obyvatel, 12 okresů, 26 obcí s rozšířenou působností a 1144 obcí. A každou lokalitu pálí něco jiného. Okolí Prahy řeší suburbanizaci a nemá kam dát obrovské množství dětí, pro které nejsou školy a školky, Rakovnicko pálí odliv obyvatel. Spolupráce s Prahou ale bude prospěšná pro všechny. Samozřejmě je jasné, že obce v okrajových částech kraje potřebují být napojeny i na své sousedy, tedy rozhodně musí fungovat vztah s Ústeckým, Libereckým, Plzeňským, Jihočeským, Pardubickým i Královéhradeckým krajem a Vysočinou. Zejména musí fungovat dopravní propojenost, ale i návaznost třeba lékařské péče nebo školství.


Středočeši mají nemálo různých úřadů v Praze. A to často na místech, kde se nedá pořádně zaparkovat. Zaměříte se proto víc i na digitalizaci a on-line komunikaci?

Nemám ráda slovo „digitalizace“, raději používám pojem „chytrý kraj“. A uděláme všechno pro to, aby náš kraj byl vážně chytrý a aby chytře komunikoval a nevytvářel digitální řešení, která nakonec nikdo nepoužívá. Pro mě se pod tím skrývá jednoduchá komunikace, od přehledných webových stránek přes sociální sítě až po použití mobilního telefonu ke komunikaci občana s krajem a zasílání zpětné vazby. Něco jako Kraj v mobilu, který z jednoho místa zavede občana na každou potřebnou agendu. Občan bude také moci ohlásit elektronicky nedostatky v dopravní infrastruktuře, výmoly, nebezpečná místa, ale i doporučovat vylepšení. Stejně tak bude moci sledovat návaznost spojů a jejich zpoždění nebo obsazenost parkovišť P+R. Pro účastníky správních řízení bude web kraje obsahovat zabezpečenou možnost nahlížet do spisu. Také bych byla ráda, aby se žádosti o dotace podávaly elektronicky, a když to uděláte, aby se vám na monitoru už neobjevila hláška, že fajn, podali jste elektronicky a teď ještě vytisknout a odnést na podatelnu. To mě drtí. Kraj bude také zveřejňovat veškeré výdaje nad 50 000 Kč, včetně celých faktur, s výjimkou platů, uzavřené smlouvy a také smlouvy s externisty či dohodáři, včetně předmětu práce a odměny. Zveřejňování všech zápisů z rady, ze zastupitelstva a podkladových materiálů pro zastupitelstvo považuji za automatické. Za samozřejmé také považuji maximum dat, produkovaných a evidovaných úřadem, publikovat ve formě open dat. A přípolože chrániček optického vedení do rekonstrukcí silnic považuji za další nutný krok. Rychlý internet v domácnosti oceňujeme právě v těchto dnech. Někdo na něj štěstí dosud nemá.


Přebíráte kraj v hodně složité době. Seznamovat se naplno s veškerou agendou, řídit všechny procesy a do toho zvládat situaci s covidem...

Bude to nesmírně složité. Myslím, že jsme v naprosto unikátní situaci, kterou žádná politická generace před námi nezažila – nastupovat po volbách do čela kraje v době pandemie, kdy se musí rychle řešit spousta aktuálních věcí, které přinesou minuty a vteřiny každého jednotlivého dne. A do toho je nutné naplno pracovat i v ostatních oblastech. Proto je velice důležité, aby ten přechod byl opravdu rychlý, neohrozil bezpečí Středočechů a abychom spolu komunikovali. Bojujeme s nedostatkem lůžek v nemocnicích, s nedostatkem personálu, s nedostatkem testovacích odběrných míst. Proto jsme už absolvovali schůzky se stávajícími členy krajského vedení, abychom měli aktuální informace, jsem v každodenním spojení s krizovým řízením kraje, ve spojení s 26 starosty obcí s rozšířenou působností, pod které spadají další desítky obcí, ale také jsem paní hejtmance poslala písemně seznam zhruba 13 bodů, o kterých se domnívám, že by je měl kraj aktivovat ještě před naším nástupem.


Jak jednání se stávajícím vedením probíhala? Byli jeho členové vstřícní?

S kolegou Martinem Kupkou jsme osobně navštívili paní hejtmanku. Dostala jsem květinu jako gratulaci a popřála mi hodně štěstí. Byla konstruktivní. Požádala jsem ji o to, zda můžeme s kolegy navštěvovat jednotlivá oddělení a seznamovat se s jejich chodem, že tak nechci činit za jejími zády. To nám bylo umožněno. Bohužel v následujících dnech, kdy jsem měla naplánované pohovory s celým tiskovým oddělením, jsem byla paní hejtmankou požádána, abych se se zaměstnanci, kteří spadají pod Odbor kanceláře hejtmanky, nestýkala až do ustavujícího zastupitelstva. Tento odbor čítá několik oddělení. Nicméně její žádost respektuji, zejména s ohledem na jednotlivé zaměstnance, které nebudu zbytečně stavět do nekomfortní situace. Prostě skočím šipku do vody a nebudu mít před tím čas smočit palec, jestli voda není příliš ledová. Pro mě nic nového. Dále jsme, jak jsem říkala, v kontaktu s krizovým řízením kraje a i jednotliví radní jsou ve spojení se svými předchůdci a jednají o předání agendy. V současné situaci, kdy je vyhlášen stav nouze, je nutné vše převzít co nejrychleji.


Zatím to vypadá, že situace kolem covidu se jen tak neuklidní. Myslíte, že budete mít letos klidné Vánoce?

Covid necovid, myslím, že nebudu mít klidné minimálně čtvery další Vánoce, když tedy koalice dá a budu hejtmankou celé ty čtyři roky (směje se). Na druhou stranu, ony klidné Vánoce v naší rodině vlastně nebyly nikdy. To ale nebránilo tomu, že jsme si je i tak užili.

CV BOX

Petra Pecková (narodila se 12. října 1975 v Benešově) je bývalá reportérka a současná starostka středočeských Mnichovic a nová hejtmanka Středočeského kraje.

#Absolvovala Vyšší odbornou školu publicistiky a poté získala VŠ vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně, kde vystudovala obory žurnalistika a politologie, a na UK v Praze v oborech Veřejná a sociální politika.

Od roku 1996 působila v televizi Nova v redakci zpravodajství a publicistiky. Jako reportérka a později i scenáristka a režisérka se podílela na tvorbě pořadů Občanské judo, Na vlastní oči, Zálety, Áčko či Víkend. Od roku 2011 do roku 2014 spolupracovala také na tvorbě pořadů Krotitelé dluhů a Tísňová linka pro ČT a TV Barrandov.

V roce 2010 byla zvolena 1. místostarostkou města Mnichovice. O čtyři roky později mandát nejen obhájila, ale zaujala i post starostky. V dalších volbách ho suverénně obhájila.

Má dvě děti − Agátu (16) a Jakuba (11). Pravidelně běhá, lyžuje, hraje golf, potápí se. A velkým koníčkem je jí práce. „Stihnout se to dá. Děti mají i svého tatínka, který se o ně také dobře stará, a mají i úžasné prarodiče, kteří mi pomáhají. A hlavně ony jsou samy o sobě skvělé a samostatné.“


BUDOU KOSTLIVCI?

Kvůli některým kauzám, spojeným s dosavadním vedením kraje, dost lidí očekává, že na nové vedení vypadne ze skříně několik kostlivců a objeví se lecjaké průšvihy. „Tak vtipů, jak na kraji jely po volbách skartovačky, byly plné sociální sítě,“ říká s úsměvem Petra. „O některých věcech víme a budeme se jim ihned věnovat. Například zveřejníme informace o vysokých odměnách některých úředníků, které ministerstvo vnitra nařídilo kraji zveřejnit. Také budeme řešit situaci v krajské správě a údržbě silnic, která je státem ve státě. Vyměníme management, chceme získat do vedení schopné manažery, kteří mají osobní a profesní kredibilitu, a vyasfaltovat si za peníze daňových poplatníků dvorek na chalupě, jim přijde trapné. Stejně tak, jako si za peníze občanů postavit tu chalupu celou. Také bude nad příspěvkovou organizací kraje zřízena dozorčí rada. Zákon to umožňuje a my chceme tuto organizaci opravdu hlídat a řídit transparentně. A svou práci jistě odvede i Národní centrála proti organizovanému zločinu, která řadu praktik spojených se středočeskými silnicemi šetří.“
Petra Pecková: I Like Being in Touch With People


Last time I met Petra Pecková before the regional election, she was as a hot candidate for the post of a governor. Now - as she herself likes to say – she is "a governor on hold". While this is certain, all legal deadlines and processes must be finalised before she can start.


After the announcement that you will be the new governor of the Central Bohemian Region, you have basically become a media star. Do you read about yourself in the press, do you watch yourself on TV?

No, I don’t. I have to smile. I don't read it; I don't watch it; I don’t have time to follow it. Of course, I follow the monitoring briefly, and for the rest my colleagues and also my children give me feedback. And believe me the feedback I get from my kids is much harsher than from my colleagues. I am currently spending time on what I consider to be a priority. Which was the final composition of the functional coalition, the composition of the functional council, committees and commissions, then the work on the programme statement and the coalition agreement and getting acquainted with the situation concerning covid and the steps of the region. And I try to dedicate the rest of my time to journalists. They're a little greedy, but I don't mean that in a bad way. No wonder, they hadn't been receiving answers to their questions from the Central Bohemian Region for a while.


Do you feel for them as you were a journalist yourself?

Yes, exactly. I try not to say no. They are doing their job and need the information. But there were a few crises after the election. One journalist called after another, we arranged appointments, filming, interviews, and then when I came to work five more were waiting in front of the town hall in Mnichovice. If I do not have the required information or have other priorities to act on, I have to ask them to hold. However, I try to plan everything with them so that they meet their deadlines. As I know what their ‘kitchen’ looks like, I know, for instance that I can't have TV reporters wait till 9pm if they need me to comment on the prime news. I remember what the work feels like. I must also say that everyone has been helpful and correct so far. Of course, the coordination of communication will be taken over in the future by the press department of the region, after which I will want to make sure these relationships don’t crumble like before. But we don't have any system in place yet.


Leaving aside journalists and politicians, have you got direct reactions about the decision of you becoming the governor from ordinary people in the Central Bohemian Region?

Yes, lots of different messages, in fact thousands. And not only from Central Bohemia, but from the whole republic. People from Ostrava, from Frenštát pod Radhoštěm, from Mariánské Lázně, from Liberec congratulated me ... It's absolutely unbelievable, I absolutely didn't expect anything like that. I’ve got messages to Messenger, Facebook, WhatsApp, Viber, SMS and email. And as I'm used to always answering to everyone, this has been incredibly challenging, so I apologize if I forgot someone or haven't answered yet. I had been actually answering the messages until two in the morning. I’d processed 230 messages; I got up at six in the morning, and before I sent the children to school, I had got another 200 messages. It was a fun fight with windmills. Having said that, I like being in touch with people.


Have there also been negative reactions?

It would be out of the ordinary if not. But there have been a real minimum of them. And sometimes they are anonymous. For example, a handwritten anonymous letter thrown into the mailbox at the town hall in Mnichovice. I see anonymous letters full of anger or slander as nothing odd – I shred them and throw them in the trash.


It will have been your first assignment at the town hall, have you divided powers in the coalition?

As Governor, I will be responsible not only for crisis management, communication and foreign relations, but also for digitization. My colleagues will be in charge of finance, European subsidies and strategies, education and sport, as well as public transport, which will include the construction of P + R car parks and bike trails. The ODS colleagues will take care of road infrastructure, healthcare, social affairs, property and investment, our Pirates colleagues will then be in charge of the environment and regional development, and TOP 09 will be responsible for culture and tourism.


The Central Bohemian region is very complicated, the parts around Prague definitely need completely different attention than those farther from Prague. But we hear lots about cooperation with Prague, don't the "father parts" feel left out?

It is true that it is really the most difficult region. It is the largest, 1.9 times bigger than the average area of ​​all other regions. It has 1.4 million inhabitants, 12 districts, 26 municipalities with extended powers and 1,144 municipalities. And each location has a different burning topic. The surroundings of Prague are dealing with suburbanization and issues of placing the huge number of children for whom there aren’t enough schools and kindergartens; Rakovnicko is burning with an outflow of population. However, cooperation with Prague will be beneficial for all. Of course, it is clear that municipalities in the peripheral parts of the region need to be connected to their neighbours, so the relationship with the Ústí nad Labem, Liberec, Plzeň, South Bohemia, Pardubice and Hradec Králové regions and the Vysočina region must definitely work. In particular, there must be transport connections, but also continuity with, for example, medical care and education.


Central Bohemians have many different offices in Prague. And often in places where you can't park properly. Will you therefore focus more on digitization and online communication?

I don't like the word "digitization", I prefer to use the term "smart region". And we will do everything to make our region really smart and to communicate smartly and not create digital solutions that no one uses in the end. For me, this is simple communication, from clear websites through social networks to the use of a mobile phone to enable communication of the citizens with the region, including being able to get feedback. Something like the Region in a mobile phone, which takes the citizen from one place to every necessary agenda. The citizen will also be able to report online issues with the transport infrastructure, potholes, dangerous places, but also to recommend improvements. It will also be able to monitor the continuity of connections and their delays or the occupancy of P + R car parks. For participants in administrative proceedings, the region's website will contain a secure option to view the file. I would also like the applications for subsidies to be submitted electronically, and when you do so, you don’t want to see a message on your the monitor confirming electronic submission and instructing you to print it out and bring it to the mail room. That drives me crazy. The region will also publish all expenditures over CZK 50,000, including entire invoices, with the exception of salaries, concluded contracts and also contracts with external experts or negotiators, including the subject of work and remuneration. For me also goes without saying that we should publish all minutes from the council and the relating paperwork. And, I also take for granted open data publication of paperwork produced and registered by the Office. Additionally, I consider the application of fibre optic protectors for road reconstructions to be another necessary step. We need fast internet at home these days. And there are still some people who cannot afford it.


You are taking over the region at a very difficult time. You need to be not only fully getting acquainted with the entire agenda and manage all the processes, but you also have to be dealing with the covid situation ...

It will be extremely difficult. I think we are in a completely unique situation that no political generation before us had experienced - taking the lead in the region after the election at a time of a pandemic, when a lot of current things have to be resolved quickly, when every minute and second of every day counts. And it is necessary to work with full engagement in other areas as well. That is why it is very important that the transition is really fast, does not endanger the safety of Central Bohemia and that we communicate with each other. We are struggling with a shortage of hospital beds, lack of staff and lack of test sites. Therefore, we have already attended meetings with existing members of the regional management to have up-to-date information, I am in daily contact with the crisis management of the region, in connection with 26 mayors of municipalities with extended powers, which includes dozens of other municipalities, but I also sent the Governor about 13 points, which I think the region should activate before our start.


How did the negotiations with the current management go? Did you find support from the members?

My colleague Martin Kupka and I personally visited the Governor. I received a flower with congratulations, wishing me good luck. She was constructive. I asked her if we could visit individual departments with our colleagues and get acquainted with their operation, as I didn’t want to do it behind her back. And she agreed. Unfortunately, in the following days, when I had scheduled interviews with the entire press department, I was asked by the Governor not to associate with the employees who fall under the Department of the Governor's Office until the constituent council is set up. This department has several divisions. However, I respect her request, especially with regard to individual employees, which I don’t want to put into an unnecessary uncomfortable situation. I'll just take the plunge, while not having had time to dip my toe to test if the water is too cold. The story of my life. Furthermore, as I said, we are in touch with the crisis management of the region, and the individual councillors are also in contact with their predecessors and are negotiating the handover of the agenda. In the current situation, when a state of emergency is declared, it is necessary to take over everything as soon as possible.


So far, it seems that the covid situation won’t go away easily. Do you think you will have a peaceful Christmas this year?

Covid or not, I don't think I'll have a quiet Christmas for four years. That is if the coalition lets me be the Governor for the entire four years (she laughs). On the other hand, we’ve never had a peaceful Christmas in our family. But that didn't stop us from enjoying it anyway.


CV BOX

Petra Pecková (born on 12th October, 1975 in Benešov) is the new Governor of the Central Bohemian Region.

She graduated from the College of Journalism and then got a university degree from Masaryk University, where she studied Journalism and Political Science, and from Charles University in Public and Social Policies.

#Since 1996, she worked at Nova TV in the news and journalism department. From 2011 to 2014, she collaborated on the production of the programmes for Czech Television and TV Barrandov.

In 2010, she was elected the 1st Deputy Mayor of Mnichovice. Four years later, she took on the post of Mayor. In 2018, she defended her title.

#She has two children – Agáta (16) and Jakub (11). She regularly jogs, skis, plays golf and dives.WILL THERE BE SKELETONS IN THE CLOSET?

There have been some sensitive topics associated with the current leadership of the region, many people expect that several skeletons will fall out of the closet for the new leadership to deal with, and some difficulties will appear. "Social networks were full of jokes about the shredders going full power in the region after the election," Petra says smiling. "We know about some things and we will deal with them immediately. For example, we will publish information on the high remuneration of some officials, which the Ministry of the Interior has ordered the region to publish. We will also address the situation in the regional administration and maintenance of roads, which run as if in a separate legal system. We’ll change the management; we want to get capable managers who have personal and professional credibility and would feel bad to pave their backyard at their cottage with taxpayers' money.  A supervisory board will also be established to oversee the region's contributory organization. The law makes it possible and we really want to monitor and manage this organization transparently. We also have trust in the assistance of the National Centre against Organized Crime, which is investigating a number of practices related to Central Bohemian roads."

Mohlo by vás zajímat

Více článků