Rozhovory

Petra Auterská: Každý vnímáme zápach jinak

Publikováno: 16. 3. 2024
Autor: Šárka Jansová
Foto: archiv Petry Auterské
logo Sdílet článek

„Účastnila jsem se mezinárodních sympozií, spolupracovala s různými experty, lékaři, ministerstvy, státní správou a prováděli jsme také vlastní výzkum. Díky tomu jsme se stali významnými odborníky v oblasti pachových látek,“ říká Petra Auterská, ředitelka společnosti ODOUR, s. r. o.

Firma se zaštiťuje heslem „pach pod kontrolou“. Co všechno to obnáší?
Zabýváme se problematikou průmyslové ekologie, a především čistotou ovzduší. Naší specializací jsou zejména pachové látky a způsoby jejich eliminace v rámci Evropy. Nabízíme moderní účinné bezodpadové technologie ke snižování emisí pachových látek, převážně technologii studené plazmy, biofiltry a absorbery (scrubbery). Projekty realizujeme na klíč včetně projektové dokumentace, vše v souladu s Evropskými normami a platnými předpisy. Spolupracujeme s městy a obcemi na realizaci kompletních řešení pro snižování zápachu a znečištění ovzduší v obytné zóně.

V čem tato spolupráce spočívá?
Především v měření emisí a imisí pachových látek, zpracovávání rozptylových a pachových studií a v návrzích komplexních řešení. Takový screening jsme například v roce 2017 prováděli ve velkých bratislavských čistírnách odpadních vod. Zápach umíme monitorovat pomocí našeho systému AirQ. Naše společnost se v rámci dané problematiky soustředila i na vývoj pachových látek (ohradníků), které odradí divokou zvěř před vstupem na takto ošetřená území. Jedná se především o řešení problému výskytu zvěře na silnicích a dálnicích.

Pracujete i na státních zakázkách?
V letech 2019–2022 jsme jako firma pracovali na státní zakázce na tvorbu nové metodiky pro prevenci emisí pachových látek, která by měla být součástí nového zákona o ochraně ovzduší. V současné době bychom rádi vytvořili projekt pro školení státní správy o nových technologiích na čištění odpadního vzduchu z hlediska emisí zápachu a o technologiích využívaných v jednotlivých průmyslových odvětvích. Často se totiž objevují zastaralé názory, že koncentrace těkavých organických látek se rovnají koncentraci pachových látek, což je omyl.

Co nejvíc ovlivňuje vnímání pachu?
To je otázka na celou učebnici. Látky, které můžeme cítit, musejí mít určité vlastnosti – musejí být rozpustné v nosní sliznici a zde dráždit čichové buňky. Každá látka, kterou můžeme cítit, má takzvaný čichový práh. Což je taková koncentrace pachu, kdy 50 procent subjektů z celé skupiny posuzovatelů zaznamená změnu kvality vzduchu. Čichový práh je definován jednou pachovou jednotkou. Koncentraci pachu v pachových jednotkách si můžeme jednoduše představit tak, že počet pachových jednotek v metru krychlovém nám říká, kolikrát musíme vzorek vzduchu naředit, abychom přestali pach cítit. Měříme především koncentraci a neřešíme, zda je zápach příjemný nebo nepříjemný. To proto, že každý vnímáme zápach jinak, mnohdy na základě životních zkušeností – je-li nám příjemně tam, kde se objevuje nějaký pach, můžeme ho i v budoucnosti vnímat jako libý, na rozdíl od jiných lidí, pro které může být nelibý. V různých zemích se používá pro libý a nelibý pach stupnice s různými maximy. Roli ve vnímání pachu hrají i paměť, stres, strach, hlad, nemoc, teplota, vlhkost okolí...

V plném pracovním nasazení v terénu

Může být samotný pach nebezpečný?
Většina případů jak z průmyslu, tak ze zemědělství nemá takové chemické složení, které by samo o sobě bylo nebezpečné pro zdraví obyvatel. Většina obtěžujících zápachů je tvořena až tisíci chemickými látkami o velmi nízkých koncentracích (tak nízkých, že je většinou naše běžné analytické přístroje nedokážou změřit), které nemají na naše zdraví dlouhodobě žádný vliv. Věřila byste třeba, že vůně kávy je tvořena až 800 chemickými látkami, mezi které patří třeba i benzen? A nyní se dostáváme k problému, proč nelze pach stanovit jako chemickou látku. Každá z těchto látek (i těch s extrémně nízkými neměřitelnými koncentracemi) ovlivňuje celkový charakter pachu/vůně. Odstraníme-li jednu z celkového počtu látek, můžeme změnit charakter pachu, který může být více nepříjemný či mít větší nebo menší intenzitu. Protože nelze zápach posuzovat jako koncentraci těkavých organických látek, ale musí se měřit olfaktometricky, provozujeme akreditovanou olfaktometrickou laboratoř na měření emisí a imisí pachových látek dle evropské normy EN 13725. Provádíme měření a odběry vzorků na zdrojích, jako jsou výduchy, plošné zdroje (například vodní plochy, kompostárny) a další zdroje. Mnoho pachů není škodlivých z hlediska koncentrace chemických látek, ale existuje jiný problém. Zápach je Světovou zdravotnickou organizací označován za stresový faktor. Což znamená, že pokud cítíme nepříjemný pach, dostaneme podvědomě strach o své zdraví. Jistě všichni známe psychosomatická onemocnění. A tak dlouhodobý pobyt v zápachu může způsobit různé zdravotní problémy jako dýchací potíže, vyrážky, alergie a po určité době i vážnější onemocnění.

Mate v portfoliu nějaký vlastní zajímavý produkt?
Naše společnost vyvinula unikátní systém monitorování zápachu AirQ. Tento monitorovací systém je nástrojem pro města a obce při řešení problematiky stížností obyvatel na zápach. Vyhodnocuje oprávněné a neoprávněné stížnosti obyvatel na zápach na základě aktuálních dat o proudění a směru větru a dalších parametrů. Systém kontinuálně monitoruje počasí a eviduje stížnosti, které okamžitě vyhodnotí a může dát zpětnou vazbu stěžovatelům. Všechna data jsou k dispozici provozovateli systému v grafických výstupech a evidencích o stížnostech. Systém AIRQ šetří práci státním orgánům, které nemusejí vyjíždět ke stížnostem a zjišťovat, zda se v okolí vyskytuje zápach, či nikoli. Velkou výhodou systému AIRQ je archivace dat. Na základě získaných dat lze dále statisticky vyhodnocovat, ve kterém období, za jakého počasí či za jakého provozování technologie je nejvíce stížností na zápach, a urychleně reagovat.

Jak fungují pachové ohradníky pro zvěř?
Jsem myslivec a tyto produkty vznikly na základě požadavku mých kolegů myslivců, kteří kupovali drahé německé odpuzovače. Požádali mě, abych jako chemik vyvinula český přípravek. Po dlouhodobém a pečlivém testování jsme vybrali ta nejlepší složení. Přípravek Antifer funguje tak, že v sobě zahrnuje pachové složky v mikrolitrové koncentraci, které jsou podpořeny přírodními vůněmi, zvěři nepříjemné. Jde o roztoky, které se aplikují na nasákavý nosič, například molitan či montážní pěnu, a umístí se na místa, kde je potřeba zabránit vstupu zvěře – na ploty, na zahrádky, u silnic a podobně. Je to velmi účinný produkt proti střetu vozidel se zvěří. Naše ohradníky ve velkém používají myslivci a zemědělci i při senosečích. Do produktové řady pachových ohradníků Antifer patří přípravky na odpuzení divokých prasat a vysoké, dále pro zahrádkáře vyrábíme odpuzovače hlodavců, krtků a kun. Novinkou je sada do aut proti kunám, kterou jsme připravili pro motoristy jako ochranu před poškozením kabeláže kunami. Všechny tyto produkty si lze pohodlně objednat na našem e-shopu www.antifer.cz.

Jaký pach, tedy spíše vůni, máte vy osobně ráda?
Vůni borového lesa, vůni podzimu a možná se mi budete smát, ale i vůni železničních pražců, které mi připomínají dětství.

Petra Auterská je mimo jiné i úspěšná judistka

RODINA A CESTOVÁNÍ
V náročných obdobích Petře Auterské spolehlivě dobije baterie rodina. „Mám úžasnou rodinu, chápajícího manžela, dva báječné syny, na které mohu být jen pyšná, a tři krásná vnoučátka, dvě holčičky a chlapečka. Taky mám velkého psa a kocourka,“ říká. A také miluje cestování. „Z nejzajímavějších míst, která jsem navštívila, bych uvedla Austrálii, Island, Sicílii, Peru, Kilimandžáro a cestu kolem Annapurny,“ vypočítává. „Cestou nahoru na Kilimandžáro jsem myslela, že umřu, ale nahoře jsem prožila okamžik neuvěřitelného štěstí a obrovské pokory a vděčnosti za takové chvíle. Na cestách ráda poznávám nové lidi, kulturu, krajiny, historii. Dostávám zpětnou vazbu, jakou máme v Čechách krásnou přírodu a jak se zde máme i přes všechno brblání dobře. Rekreačně mám ráda kolo, lyže, potápění, kanoistiku.“

MEDAILE Z JUDA
V kondici udržuje Petru Auterskou také sport. „Závodně dělám judo a odměnou mi je stříbrná medaile na ME v roce 2016, bronzové medaile na MS v roce 2022 a 2023, zlatá medaile z mistrovství Maďarska a mnoho dalších z mistrovství Česka, Slovenska a Rakouska. Pocit, když stojíte ‚na bedně‘ na mistrovství světa, je nepopsatelný. A kromě těch úspěchů mi judo dává dobrou partu kamarádů, kteří mě vždycky podrží.“

Mohlo by vás zajímat

Více článků