Rozhovory

Pavol Heger: Porušovatelia dokážu byť skutočne vynaliezaví

Publikováno: 8. 5. 2023
Autor: Lucie Burdová
Foto: archiv Pavola Hegera / Photo archives of Pavol Heger
logo Sdílet článek

Tak, jak se vyvíjí společnost – a to politicky, názorově i technologicky, mění se i oblast práva. A to leckdy hodně překotně. Své o tom ví Pavol Heger, specialista na obchodní právo, fúze a akvizice, energetiku, nekalou soutěž a právo duševního vlastnictví.

Co je dnes jádrem poradenství obchodního, respektive korporátního práva? Doba velkých M&A projektů z 90. let a přelomu tisíciletí je už zřejmě pryč...
Myslím, že ak sa bavíme o M&A, tak je pravdou, že v 90. rokoch minulého storočia sa naozaj realizovali veľké projekty. Rovnako je pravdou, že aktuálne prežívame naozaj turbulentné a neisté časy. Napriek uvedeným skutočnostiam môžeme v posledných rokoch hovoriť o oživení v rámci tohto prostredia. Narástol totiž nielen počet transakcií, ale aj hodnota jednotlivých spoločností, pričom v konkrétnej rovine ide najmä o akvizície technologických spoločností alebo spoločností zameraných na elektronické obchodovanie. Trend digitalizácie a nástup nových technológií je už totiž prakticky nezastaviteľný. Z hľadiska jadra poradenstva preto možno hovoriť o fúziách a akvizíciách práve v tejto oblasti. To však neznamená, že by spoločnosti nevyužívali aj fúzie a akvizície v iných hospodárskych oblastiach na naplnenie svojich strategických cieľov.

Předpokládám, že (geo)politické události a z nich plynoucí důsledky se promítají také do struktury požadavků, s nimiž se na vás klienti obracejí.
Áno, aj v našej praxi je badateľná snaha klientov jednak šetriť finančné prostriedky z dôvodu celospoločenských udalostí, či už v rámci Slovenska alebo sveta. Naproti tomu vo vzťahu k energetickej kríze spoločnosti začínajú investovať a zameriavať sa na znižovanie svojich výdavkov, a to najmä realizáciou energeticky úsporných opatrení, počnúc rekonštrukciami svojich budov a výrobných hál, ako aj investovaním do obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako nástupom silnej finančnej podpory obnoviteľných zdrojov zo strany EÚ je badateľný aj zvýšený záujem o realizáciu elektrární s využitím obnoviteľných zdrojov, najmä fotovoltických elektrární. Vo všeobecnosti aj v našej kancelárii badáme pomerne značný záujem o informácie a poradenstvo ohľadom podpory zelených energií, či už na národnej alebo EÚ úrovni.

Koho spíše zastupujete v souvislosti s energetikou? Obchodníky s energetickými komoditami, distributory, nebo výrobce energií?
Naša kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti energetiky, ktoré zahŕňa aj výrobu elektriny, stanovovanie cien, distribúciu a obchodovanie s elektrinou, plynom a teplom. Odborne sa podieľame aj na procesoch realizácie výstavby, kúpe alebo predaji, ako aj financovaní rozličných druhov elektrární vrátane právneho poradenstva pri povoľovaní výstavby, realizácii právneho due diligence a pri príprave a negociácii kompletnej dokumentácie. Rovnako poskytujeme právne poradenstvo aj pre výrobcov elektriny a iných podnikateľov v energetike. Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je aj tzv. sporová agenda, a to zastupovanie našich klientov v oblasti energetiky v konaniach pred všeobecnými súdmi, správnymi orgánmi a ústavným súdom. Vzhľadom na skutočnosť, že oblasť energetiky je značne regulovaným odvetvím, vstup nového „hráča“ na trh je pomerne komplexným procesom, ktorého základom je nutne komplexné a detailné poznanie právneho prostredia daného trhu a fungovanie regulačných úradov.

Jste certifikovaným odborníkem na právo duševního vlastnictví. Co konkrétně to v souvislosti s právním poradenstvím znamená?
Ide v podstate o nadstavbu realizovanú prostredníctvom rôznych certifikovaných odborných kurzov a školení v tejto oblasti, napríklad na Úrade priemyselného vlastníctva, EUIPO či Európskom patentovom úrade. Ide však v prvom rade o nadstavbu z hľadiska znalostí, nie kompetencií, čiže samozrejme aj kolegovia, ktorí dodatočné vzdelávanie neabsolvovali, môžu poskytovať služby v oblasti duševného vlastníctva. Práve zvyšovanie a neustále prehlbovanie vzdelania a kvalifikácie v tejto oblasti však napomáha tomu, aby boli poskytované služby čo najkvalitnejšie a reflektovali požiadavky klientov, ktoré sa v čase neraz menia, o čo sa snažíme aj v našej advokátskej kancelárii.

Práva duševního vlastnictví mohou být mj. dotčena nekalosoutěžním jednáním. Mění a vyvíjejí se nějak praktiky nekalé soutěže v čase?
Nekalosúťažné praktiky sa vyvíjajú a porušovatelia v tejto súvislosti dokážu byť skutočne vynaliezaví. Z hľadiska praxe sa stretávame s rôznymi skutkovými podstatami nekalej súťaže, a to najmä v závislosti od toho, v akom hospodárskom odvetví sa pohybujeme. Často pritom porušovatelia napĺňajú aj viacero skutkových podstát nekalej súťaže súčasne, prípadne ide o konanie napĺňajúce tzv. generálnu klauzulu nekalej súťaže, keď konanie porušovateľa napĺňa základné atribúty takéhoto konania, avšak nemožno ho podradiť pod konkrétnu skutkovú podstatu. Niektoré praktiky však ostávajú aj naďalej. V minulosti často išlo o klamlivú reklamu, avšak boli by ste prekvapená, že aj v súčasnosti si takéto praktiky dovolí dokonca aj veľká spoločnosť. Podrobnosti vám, žiaľ, uviesť nemôžem, ale práve riešime takýto prípad, kde došlo voči klientovi na vysokej úrovni k praktikám, pri ktorých sme si mysleli, že už naozaj patria do minulosti.

Co vás na advokacii baví a která oblast poradenství je pro vás nejzajímavější? Je to právě právo duševního vlastnictví?
Advokácia ma v prvom rade baví ako povolanie, keďže stále prináša nové výzvy, ktoré vyžadujú, aby ste zo seba v odbornej rovine dostali to najlepšie, čo vo vás je. Ale ak mám byť konkrétnejší, tak je to obchodné právo a v rámci neho práve oblasť nekalej súťaže, o ktorej sme sa bavili v predchádzajúcej otázke. V rámci nej sa totiž často riešia okrem obchodnoprávnych vzťahov a nekalosúťažných vzťahov ako takých aj otázky duševného vlastníctva. Ide tak síce o kompilovanú, ale na druhej strane aj nesmierne zaujímavú problematiku, kde rozhodne nejde o mechanizované vykonávanie určitej činnosti.

Kdy vás poprvé napadlo založit si vlastní advokátní kancelář? Co k tomu vás a vašeho kolegu vedlo?
Ako ja, tak aj kolega sme najskôr začínali samostatne. Keďže sa obaja poznáme už od čias vysokej školy a vieme, že naše ciele sú najvyššie, rozhodli sme sa už po relatívne krátkom čase spojiť sily a založiť spoločnú kanceláriu. Konkurencia je totiž, rovnako ako v Českej republike, skutočne veľká. Ak sa teda kancelária nechce pohybovať len na lokálnej úrovni, ale byť súčasťou špičky v odbore, je potrebné, aby bola čo najlepšie vybavená aj po personálnej stránke a vedela klientom poskytnúť vysoko odborné služby, aké oprávnene očakávajú. To podľa môjho názoru na úrovni jednotlivca, ktorý vykonáva advokáciu samostatne, nie je vo väčšom meradle objektívne možné. Preto náš tím tvorí aj niekoľko ďalších advokátov, koncipientov a ďalšieho personálu, spoločne so sieťou spolupracujúcich odborníkov z iných odvetví. Len doplním, že v horizonte mesiacov plánujeme otvorenie našej pobočky aj v ďalšom krajskom meste na Slovensku.

Nemůžu se nezeptat na sportovní právo, které standardně nepatří do portfolia oblastí poradenství advokátních kanceláří. Máte ke sportu nějaký zvláštní vztah, nebo šlo o to odlišit se v něčem od konkurence?
Máte pravdu, športové právo skutočne nepatrí medzi bežné portfólium advokátskych kancelárií. K poskytovaniu služieb v tejto oblasti nás doviedla jednak snaha odlíšiť sa od konkurencie, ale aj to, že ako ja, tak aj kolega JUDr. Hriadel sme v minulosti hrávali ľadový hokej a celkovo máme k športu veľmi kladný vzťah, i keď v súčasnosti už skôr ako fanúšikovia a hobby športovci. Športové prostredie preto poznáme nielen z hľadiska právnych predpisov, ale aj z hľadiska jeho reálií a špecifík. Svoje služby tak vieme poskytovať ako jednotlivým športovcom, tak aj veľkým organizáciám, ako je napríklad Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý patrí medzi našich klientov.


CV
Pavol Heger (narodil se 16. prosince 1985) je advokátem a partnerem ve společnosti Hriadel & Heger, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem v Bratislavě a kancelářemi v Trenčíně a Žilině, která se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice, energetiku, nekalou soutěž a právo duševního vlastnictví.
Pochází z Trenčína, ale v současnosti žije v Bratislavě.
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Advokátní praxi vykonává od roku 2011. Po ukončení vysokoškolského studia absolvoval řadu odborných programů a stáží, zejména v oblasti obchodního práva a práva duševního vlastnictví.
Během svého působení poznal také právní prostředí České republiky. Kromě toho se již několik let věnuje poradenství a lektorské činnosti pro Slovak Business Agency.
V minulosti se věnoval lednímu hokeji a ve volném čase sportuje stále. Rád cestuje a poznává nové lidi a kultury, což mu pomáhá lépe pochopit přístup a myšlení zahraničních klientů.

Mohlo by vás zajímat

Více článků