Rozhovory

Patrik Nacher: Praha je specifická

Publikováno: 8. 5. 2023
Autor: Lucie Burdová
Foto: archiv Patrika Nachera
logo Sdílet článek

Veřejně známým se Patrik Nacher stal v době, kdy výrazně bojoval proti nejrůznějším nesmyslným bankovním poplatkům a v roce 2005 založil anketu Nejabsurdnější bankovní poplatek. Je známý z televizních pořadů a v loňských komunálních volbách vedl pražskou kandidátku hnutí ANO 2011.

Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvalo nejdéle v historii samostatné ČR. Jak vývoj hodnotíte z pohledu strany, která ve volbách získala druhý nejvyšší počet hlasů?
Průtahy v jednáních byly jednoznačně dány tím, že koalice v Praze vznikala na základě jiných kritérií, než která by měla být při jejím sestavování uplatňována. Od začátku byl zřejmý zájem promítnout do vedení hlavního města vládní půdorys, programová shoda a personálie šly stranou. Tím se také potvrdilo, že Praha je specifická a spíše než o komunální politiku tu jde o politiku celostátní. Z pohledu hnutí ANO mohu konstatovat, že jsme sehráli důstojnou roli – respektovali jsme atypické sestavování koalice, nikam se netlačili, naopak jsme předložili návrh na dočasnou podporu menšinové rady.

Varianta koalice SPOLU a ANO tedy nebyla ve hře vůbec?
Jak už jsem řekl, do politiky v Praze se promítá politika celostátní, a tlak shora přebil programovou shodu SPOLU a ANO. Jsem toho názoru, že v programu, resp. základním nazírání na komunální politiku, skutečně shodu máme. To, jak sestavování koalice nakonec dopadlo, se mi nemusí líbit, nemusím s tím souhlasit, ale to je asi tak všechno, co mohu dělat. Domnívám se, že komplikované sestavování koalice a její nepřirozenost a nesourodost se nakonec promítne i do samotného vládnutí.

Bohuslav Svoboda je pro vás jako primátor akceptovatelný?
Hnutí ANO bylo a je, na rozdíl od jiných stran, v této záležitosti konzistentní. Ačkoli jsme v opozici, na podpoře docenta Svobody na postu primátora jsme se shodli a podpořili ho jak v prosinci, tak znovu v únoru. To nelze říct o jiných stranách, respektive politicích, jejichž politika není postavena na přesvědčení a názorovém ukotvení, ale na aktuální situaci, v níž se právě nachází – koalice nebo opozice.

Měly průtahy ohledně nového vedení magistrátu dopad na město a jeho chod?
Po celou dobu vyjednávání o koalici rozhodovala původní rada. Chtěli jsme, aby se omezila pouze na záležitosti související s chodem města, aby strategická rozhodnutí činila už rada v novém složení, ale to se podařilo jen zčásti. Ostatně, část radních zůstane i v novém vedení magistrátu a jsem zvědavý, zda se k oněm rozhodnutím budou vracet, anebo je minou a půjdou jednoduše dál.

Jste zastupitelem i poslancem. Do jaké míry lze prosazovat zájmy Prahy ve sněmovně?
Myslím si, že významně. Přesah mezi celostátní politikou a politikou komunální, který jedině uznávám, je v tlaku na legislativní změny. V minulém volebním období se nám podařilo prosadit novely zákonů týkající se například odtahů vozidel, taxislužby, provozu směnáren nebo živnostenského zákona v souvislosti s průvodci. Všechno to jsou témata, která velmi úzce souvisejí s Prahou. Aktuálně je to pak krátkodobé ubytování airbnb, ale třeba i novela stavebního zákona. Zájmy Prahy budu hájit i nadále, bez ohledu na to, zda jsem v opozici, nebo v koalici. Bohužel ne všichni politici umí takto překročit svůj stín.

Jste nestraník za hnutí ANO. Je fakticky nějaký rozdíl mezi nestraníkem za politický subjekt a členem? Zvažujete členství?
Navenek rozdíl není žádný, lidé si mě spojují se značkou hnutí ANO. Mou prioritou je hájit věcné návrhy a témata, s nimiž jsem dlouhodobě pod značkou hnutí ANO spojován, jako je ochrana spotřebitelů, insolvence a exekuce, boj s dětskými exekucemi, boj se šmejdy atd. Ohledně členství jsem přemýšlivý. Leckdo mi dnes vyčítá dřívější působení v ODS a Unii svobody a označuje mě za převlékače kabátů, aniž by chápal rozdíl mezi řadovým členstvím ve straně a volenou funkcí za stranu. Mé uvažování se tak netýká otázky, zda chci nebo nechci být se značkou ANO spojován, protože to se fakticky děje dnes a denně, ale spíše vnitřního nastavení.

V minulosti jste působil mj. jako tiskový mluvčí nebo mediální poradce, jak z tohoto pohledu hodnotíte prezidentskou kampaň?
Myslím si, že zbytečně vykopávala a prohlubovala příkopy. Na rozdíl od jiných jsem ji ale nevnímal a nevnímám černobíle. Co mě mrzí, je permanentní kampaň „antibabiš“, kdy téma Babiš je natolik silné, že někteří politici rezignují na věcnost a konkrétní témata. Jsem schopen sebereflexe a vidím jistá pochybení na straně hnutí ANO, na té druhé ale vnímám jen útoky a překvapení, když je opláceno stejnou mincí. Sečteno a podtrženo, s některými body kampaně můžu jako člověk, který se v této oblasti pohybuje dvacet let, jen těžko souhlasit.

Je to ale do jisté míry i o politické kultuře, schopnosti respektovat jiný názor…
Platí, že každý z nás politiků, kteří vystupujeme v televizních debatách, reportážích, jsme aktivní na sociálních sítích, může svým přístupem přispět ke zlepšení politické kultury. Když se podíváte napříč debatami, kterých jsem se před komunálními volbami v loňském roce účastnil, byl jsem vždy razantní, ale zároveň kultivovaný, neurážlivý a neosobní. A tak by to mělo být. Mimochodem, zakopávání příkopů není a nemůže být postaveno na jednom jediném názoru, který by zastávali všichni, ale na tom, že se přestane nálepkovat, urážet. Žijeme v době politické hyperkorektnosti, kdy téměř nejsme schopni dodržet základní dělení pohlaví na muže a ženu, zato ale ve velkém škatulkujeme, generalizujeme a nálepkujeme. Mám na mysli třeba komentáře, že ti, kteří volí jednoho nebo druhého kandidáta, jsou hloupí nebo naopak trendy apod.

Tématem, kterým se dlouhodobě zabýváte, jsou dezinformace, mluvíte dokonce o hrozbě cenzury.
Označování informací za dezinformace nebo osob za dezinformátory se začalo objevovat zejména v souvislosti s covidovou epidemií, válkou na Ukrajině a bohužel i jako součást prezidentské kampaně. Obávám se, že takové nálepkování je prvním krokem k cenzuře. Vy sice můžete svobodně vyjádřit svůj názor, ale pokud nezapadá do mainstreamu, hned dostanete nálepku, která vás diskvalifikuje z veřejného diskurzu. V tu chvíli máte, obrazně řečeno, kouli na noze a vaše názory se stávají pro „slušnou“ společnost neakceptovatelnými. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, je to svým způsobem cenzura, protože už si napříště rozmyslíte, zda svůj názor řeknete nahlas. Druhá věc je stát a jeho role. Stát má pro tuto oblast svého zmocněnce, vláda připravuje změnu zákona, rozdělování peněz do médií, mezi neziskové organizace, to všechno v souvislosti s bojem s dezinformacemi. Obávám se, aby se z boje s dezinformacemi nestal spíše boj s nepohodlnými informacemi.

Dalším vaším velkým tématem je ochrana spotřebitele. Na co se aktuálně soustředíte nejvíc?
Na prvním místě je to institut hromadných žalob, který nám tu zatím stále chybí. Jedním příkladem za všechny je investiční životní pojištění a možnost obrany spotřebitelů proti velkým společnostem, které své služby nabízejí za prakticky shodných smluvních podmínek. Nevím ovšem, v jaké podobě se návrh do sněmovny dostane, zda bude moci plnit účel a skutečně pomůže chránit spotřebitele. Pak je tu několik dalších věcí, např. novela zákona o stavebním spoření nebo zvyšování poplatků za předčasné splacení hypotéky. Všechna tato témata budu konzistentně pojímat prospotřebitelsky a razantně se stavět proti změně nebo zpřísňování pravidel, pokud by se měla týkat i běžících, nikoliv jen nových smluv.

CV
Patrik Nacher (narodil se 17. října 1974 v Praze) je zastupitelem hl. města Prahy a poslancem, nestraníkem za hnutí ANO.
Absolvoval Bankovní institut, obor bankovní manažer (2006). Od roku 1996 se pohybuje v oblasti médií a marketingu, více než patnáct let se věnuje spotřebitelským tématům a bankovnictví, angažuje se pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR.
Podílel se na různých projektech ke zvyšování finanční gramotnosti, např. pro TV pořady Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze, Černé ovce nebo Prima rádce.
Je autorem knihy Konec finančních negramotů v Čechách (2015), Šílenosti doby korektní (2018), na YouTube má svůj pořad Dvojí metr aneb I když je to černé na bílém, nemusí to být černobílé.
Ve sněmovně je mj. předsedou podvýboru pro ochranu spotřebitele.
Je ženatý, má dceru a syna.

V roce 2022 při tradičním rozlévání vánoční polévky

Mohlo by vás zajímat

Více článků